Despre noi

Echipa

 

Luminiţa Teodora ODOBESCU
Ambasador, Reprezentantul Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană
COREPER II

Tel: +32(0)2-7000.640
E-mail: bru@rpro.eu  

 

Cosmin BOIANGIU
Reprezentant Permanent adjunct
COREPER I

Tel: +32(0)2-7000.650
E-mail: secretariat.coreper1@rpro.eu

 

Călin STOICA
Reprezentant Permanent în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS)

Tel: +32(0)2-7000.460
E-mail: secretariat.cops@rpro.eu

 

COORDONARE

 

Șerban BREBENEL 
ANTICI - coordonare COREPER II

Tel: +32(0)2-7000.603
E-mail: serban.brebenel@rpro.eu

 

Alexandra MARDALE
MERTENS - coordonare COREPER I; coordonarea stagiilor în Reprezentanța Permanentă

Tel: +32(0)2-7000.103
E-mail: alexandra.mardale@rpro.eu

 

Luana LEOVEANU
NICOLAIDIS - coordonare COPS

Tel: +32(0)2-7000.214
E-mail: luana.leoveanu@rpro.eu

 

PRESĂ ŞI COMUNICARE


Mihaela POP
Purtător de cuvânt

Tel: +32(0)2-7000.612
E-mail: mihaela.pop@rpro.eu

 

Raluca-Elena CĂLIN 
Transparență și accesul public la documente

Tel: +32(0)2-7000.313
E-mail: raluca.calin@rpro.eu

 

SECȚIA: RELAȚIA CU PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI ASPECTE INTER-INSTITUŢIONALE

 

Coordonatorul secției

Simona STÎNGĂ

Tel: +32(0)2-7000.308
E-mail: simona.stinga@rpro.eu

 

SECȚIA: AFACERI JURIDICE

 

Raluca-Elena CĂLIN
Aspecte juridice

Tel: +32(0)2-7000.313
E-mail: raluca.calin@rpro.eu

 

SECȚIA: POLITICA EXTERNĂ DE SECURITATE ȘI APĂRARE

 

Călin STOICA
Reprezentant Permanent în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS)

Tel: +32(0)2-7000.60
E-mail: calin.stoica@rpro.eu
 

Membrii secției:

Vlad IONESCU
Reprezentant Permanent adjunct în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene (COPS); CIVCOM; PSAC/FSJ; Strategia Globală a UE – aspecte orizontale PSAC; ONU - dimensiunea de securitate; reziliență; amenințări hibride; securitate cibernetică

Tel: +32(0)2-7000.512
E-mail: vlad.ionescu@rpro.eu

 

Luana LEOVEANU
NICOLAIDIS - coordonare COPS

Tel: +32(0)2-7000.214
E-mail: luana.leoveanu@rpro.eu

 

Alina BĂBEANU

COEST (Republica Moldova, Rusia, Ucraina)

Tel: +32(0)2-7000.514
E-mail: alina.babeanu@rpro.eu

 

Oana CĂMĂȘOIU
Grupul statelor din Africa, Caraibi și Pacific (ACP); Africa (COAFR)

Tel: +32(0)2-7000.517
E-mail: oana.camasoiu@rpro.eu

 

Decebal CIOBĂNIȚĂ
Agenția Europeană de Apărare (EDA); SatCen; Grupul capabilități UE-NATO; Fondul European de Apărare (EDF)

Tel: +32(0)2-7000.509
E-mail: decebal.ciobanita@rpro.eu

 

Diana CLIVETI
Asia-Oceania (COASI); COWEB

Tel: +32(0)2-7000.503
E-mail: diana.cliveti@rpro.eu

 

Mihai IANCU
Politici energetice internaționale

Tel: +32(0)2-7000.267
E-mail: mihai.iancu@rpro.eu

 

Oana Maria MATEI
Cooperarea internațională pentru dezvoltare (CODEV)
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (NDICI)

Tel: +32(0)2-7000.550
E-mail: oana.matei@rpro.eu

 

Călin MITRI
Mashreq - Maghreb (MaMa/COMAG/COMEP); Orientul Mijlociu - Golf (MoG/COMEM); PEV- dimensiunea sudică;
Uniunea pentru Mediterana

Tel: +32(0)2-7000.502
E-mail: calin.mitri@rpro.eu

 

Radu Mihai ȘERBĂNESCU
Măsuri restrictive pentru combaterea terorismului (COMET); Relații externe (RELEX); sancțiuni – aspecte orizontale (RELEX/format sancțiuni)

Tel: +32(0)2-7000.340
E-mail: radu.serbanescu@rpro.eu

 

Răzvan STAICU
Combaterea terorismului – aspecte externe (COTER); Amenințări asimetrice

Tel: +32(0)2-7000.500
E-mail: razvan.staicu@rpro.eu

 

Laria STOIAN
PSAC - aspecte politico-militare/Grupul politico-militar (PMG); cooperarea UE-NATO

Tel: +32(0)2-7000.501
E-mail: laria.stoian@rpro.eu

 

Irina TICĂ-DIACONU
Relații transatlantice (COTRA); Marea Neagră; Combaterea terorismului – aspecte externe (COTER)

Tel: +32(0)2-7000.507
E-mail: irina.tica-diaconu@rpro.eu

 

Dan BĂBEANU
Politica UE de resurse umane

Tel: +32(0)2-7000.423
E-mail: dan.babeanu@rpro.eu

 

Iustin SUDITU
Drepturile omului (COHOM), minorități; Relația cu mediul academic, ONG-uri/Think-thankuri; Politici și mecanisme de cooperare privind sursele regenerabile de energie (SRE)

Tel: +32(0)2-7000.406
E-mail: iustin.suditu@rpro.eu

 

Bogdan-Adrian ȘTEFĂNESCU
Comitetul de securitate (CSC-IA); Comitetul de coordonare pentru sistemele de comunicații și informații (CCCIS); Acreditare Securitate sisteme de comunicație (SAP)

Tel: +32(0)2-7000.477
E-mail: bogdan.stefanescu@rpro.eu

 

Daniel BARA

Comitetul de securitate (CSC-IA); Comitetul de coordonare pentru sistemele de comunicații și informații (CCCIS); Acreditare Securitate sisteme de comunicație (SAP)

Tel: +32(0)2-7000.153
E-mail: daniel.bara@rpro.eu

 

Valentin NEDELCU
Comitetul de securitate (CSC-IA); Comitetul de coordonare pentru sistemele de comunicații și informații (CCCIS); Acreditare Securitate sisteme de comunicație (SAP)

Tel: +32(0)2-7000.261
E-mail: valentin.nedelcu@rpro.eu

 

REPREZENTANŢA MILITARĂ A ROMÂNIEI LA UE


Comandor Radu-Remus SCURTU
Strategii și Politici; Comitetul Militar al UE (EUMC)

Tel: +32(0)2-7000.508
E-mail: remus.scurtu@rpro.eu

 

Locotenent-colonel Cătălin SUSANU
Dezvoltare Capabilităţi; Grupul de lucru al Comitetului Militar al UE pentru Capabilitati Militare (EUMC WG/HTF)

Tel: +32(0)2-7000.510
E-mail: catalin.susanu@rpro.eu

 

Maior Mihăiță ROȘIANU
Concepte, Instruire şi Exerciţii; Grupul de lucru al Comitetului Militar al UE (EUMC WG)

Tel: +32(0)2-7000.575
E-mail: mihaita.rosianu@rpro.eu

 

Căpitan Robert STANCIU
Operații si Misiuni; Grupul de lucru al Comitetului Militar al UE (EUMC WG)

Tel: +32(0)2-7000.520
E-mail: robert.stanciu@rpro.eu

 

M.m.II Mihai GHIŢĂ
Secretariat si Registratură

Tel: +32(0)2-7000.572
E-mail: mihai.ghita@rpro.eu

 

SECȚIA: BREXIT

 

Coordonatorul secției

Clara STAICU
Brexit

Tel: +32(0)2-7000.213
E-mail: clara.staicu@rpro.eu

 

Membrii secției:

Raluca-Elena CĂLIN
Brexit 

Tel: +32(0)2-7000.313
E-mail: raluca.calin@rpro.eu

 

SECȚIA: POLITICA DE COEZIUNE
 

Coordonatorul secției

Călin CHIRA
Politica europeană de coeziune; InvestEU; Mecanismul SEE și norvegian

Tel: +32(0)2-7000.314
E-mail: calin.chira@rpro.eu

 

Membrii secției:

Delia IONICĂ

Politica europeană de coeziune; Fondul de Coeziune (FC); Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), Achiziții publice

Tel: +32-2-7000.427
E-mail: delia.ionica@rpro.eu

 

Alin STĂNESCU
Politica europeană de coeziune; Strategiile macroregionale ale UE; Fondul Social European (FSE)

Tel: +32-2-7000.442
E-mail: alin.stanescu@rpro.eu

 

Cătălin George CONSTANTIN
Relația cu reprezentanțele regionale și locale la Bruxelles; Comitetul Regiunilor

Tel: +32-2-7000.129
E-mail: catalin.constantin@rpro.eu

 

SECȚIA:  JUSTIȚIE
 

Coordonatorul secției

Nicolin Mugurel CHIVU, LL.M
Coordonare justiție; Drept civil; Dreptul societăților comerciale; Tabloul de bord privind justiția (Justice Scoreboard); CATS (justiție)

Tel: +32(0)2-7000.321
E-mail: mugurel.chivu@rpro.eu

 

Membrii secției:

Gabriela FIERBINȚEANU
Drept civil; Dreptul societăților; JAI-RELEX (justiție); Propunere de directivă privind avertizorii de integritate; MFF – programul Justiție și MFF – programul Drepturi și Valori

Tel: +32(0)2-7000.282
E-mail: gabriela.fierbinteanu@rpro.eu 

 

Lucian-Petru DOBROGEANU
Justiție penală; Cooperare judiciară în materie penală (COPEN); Rețeaua Judiciară Europeană (în materie penală); Eurojust; Parchetul European; Reținerea Datelor(DAPIX); e-Justiție; Protecția datelor personale (DAPIX); CATS (justiție); Drept penal (DROIPEN)

Tel: +32(0)2-7000.124
E-mail: lucian.dobrogeanu@rpro.eu

 

SECȚIA:  AFACERI INTERNE
 

Coordonatorul secției

Raluca-Claudia SEUCAN
Coordonator Afaceri Interne; Cooperare polițienească; COSI; CATS (afaceri interne); LEWP; GENVAL (afaceri interne); Extinderea Spațiului Schengen

Tel: +32(0)2-7000.422
E-mail: raluca.seucan@rpro.eu

 

Membrii secției:

Adrian-Ștefan AILENEI
Instrumentele financiare JAI; back-up Azil/Migrație

Tel: +32(0)2-7000.402
E-mail: adrian.ailenei@rpro.eu   

 

Mihaela Sonia CAPĂTĂ
Guvernanța Schengen; SIS/SIRENE; managementul frontierei; regimul documentelor sursă, de identitate si de călătorie; libera circulație a persoanelor

Tel: +32(0)2-7000.401
E-mail: sonia.capata@rpro.eu

 

Cristian MANEA
DAPIX (schimb de informații, interoperabilitatea sistemelor de informații); Amenințări hibride; Politicile UE privind combaterea drogurilor; Protecție civilă (PROCIV); IPCR;

Tel: +32(0)2-7000.201
E-mail: cristian.manea@rpro.eu

 

Irina MARIN
VISA; JAIEX

Tel: +32(0)2-7000.238
E-mail irina.marin@rpro.eu  

 

Andreea RĂDUȚU
Combaterea terorismului – aspecte interne

Tel: +32(0)2-7000.306
E-mail: andreea.radutu@rpro.eu

 

Claudia VIȘOIU
Azil și migrație, SCIFA, HLWG, IMEX, JAIEX

Tel: +32(0)2-7000.412
E-mail: claudia.visoiu@rpro.eu

 

SECȚIA: TRANSPORT, TELECOMUNICAȚII, ENERGIE
 

Coordonatorul secției

Ioan Alexandru POGEA
Piață internă energie, relații externe; Mecanismul Conectarea Europei

Tel: +32(0)2-7000.212
E-mail: ioan.pogea@rpro.eu

 

Membrii secției:

Roxana BANU
Chestiuni atomice

Tel: +32(0)2-7000.307
E-mail: roxana.banu@rpro.eu

 

Cristina MORTU
Aviație; Chestiuni intermodale și rețele; Galileo; CEF

Tel: +32(0)2-7000.209
E-mail: cristina.mortu@rpro.eu

 

Ana-Maria SÂMBOTIN
Maritim și căi navigabile interioare; Politica Maritimă Integrată; Strategia UE in materie de securitate maritima

Tel: +32(0)2-7000.219
E-mail: ana.sambotin@rpro.eu

 

Mircea IONESCU
Transport terestru; Chestiuni intermodale și rețele

Tel: +32(0)2-7000.317
E-mail: mircea.ionescu@rpro.eu

 

Ramona NIȚĂ, PhD
Telecomunicații; Societate Informațională; Securitate cibernetică; servicii poștale; Piața Unică Digitală

Tel: +32(0)2-7000.319
E-mail: ramona.nita@rpro.eu

 

SECȚIA: AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE
 

Coordonatorul secției

Marius SPIRIDON
Coordonare ECOFIN; coordonarea politicilor economice; Uniunea Economică și Monetară

Tel: +32(0)2-7000.565
E-mail: marius.spiridon@rpro.eu

 

Membrii secției:

Adrian PETICILĂ

Bugetul anual; Cadrul Financiar Multianual; resurse proprii; Brexit - aspecte bugetare

Tel: +32(0)2-7000.560
E-mail: adrian.peticila@rpro.eu

 

Dr. Andreea TICHERU
Servicii financiare -  Uniunea Bancară; Uniunea Piețelor de Capital; sisteme de plăți; combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Tel: +32(0)2-7000.269
E-mail: andreea.ticheru@rpro.eu

 

Loredana RADU
Servicii financiare - Uniunea Bancară; Uniunea Piețelor de Capital; fonduri de pensii; contabilitate

Tel: +32(0)2-7000.183
E-mail: loredana.radu@rpro.eu

 

Luminița NISTOR
Taxare indirectă – accize; Vamă; Credite de export; Statistică

Tel: +32(0)2-7000.241
E-mail: luminita.nistor@rpro.eu

 

Ioana-Roxana IONESCU
Taxare directă și indirectă; cooperare administrativă

Tel: +32(0)2-7000.244
E-mail: ioana.ionescu@rpro.eu

 

SECȚIA:  RELAȚII COMERCIALE EXTERNE                                                                                                       
 

Coordonatorul secției

Dan Horia MAXIM
Coordonator politică comercială; Comitetul de Politică Comercială Titulari; Comitetul de Politică Comercială Supleanți

Tel:  +32(0)2-7000.404
E-mail: dan.maxim@rpro.eu

 

Membrii secției:

Daniela Ruxandra ANDREI
Comitetul de Politică Comercială – Servicii si Investiții; GL PROBA

Tel : +32(0)2-7000.312
E-mail: daniela.andrei@rpro.eu

 

Corina RECHIȚEAN
Comitetul de Politică Comercială Supleanți; AELS; Sistemul Generalizat de Preferințe; Comitetul privind Accesul pe Piață; GL privind Accesul pe Piață; Comitetul Cod vamal - Reguli de origine

Tel: +32(0)2-7000.235
E-mail: corina.rechitean@rpro.eu

 

Iulian Mihai TĂNASE
Comitetul Politică Comercială –Produse Siderurgice; Textile și Alte Sectoare (CPC –STIS); Grupul de lucru Chestiuni Comerciale; Comitetul de Apărare Comercială; Comitetul privind Salvgardarea

Tel: +32(0)2-7000.452
E-mail: iulian.tanase@rpro.eu
 

SECȚIA:  EDUCATIE, TINERET, CULTURA SI SPORT

 

Coordonatorul secției

Corina PANAITOPOL
Cultură, audiovizual, drept de autor, tineret, sport

Tel: +32(0)2-7000.432
E-mail: corina.panaitopol@rpro.eu

 

Membrii secției:

Adina-Maria DAN
Educație și formare

Tel: +32(0)2-7000.211
E-mail: adina.dan@rpro.eu 

 

SECȚIA: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICĂ SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI (EPSCO)
 

Coordonatorul secției

Andrei LUCHICI
Ocuparea forței de muncă; legislația muncii; mobilitatea lucrătorilor; coordonarea sistemelor de securitate socială

Tel: +32(0)2-7000.415
E-mail: andrei.luchici@rpro.eu  

 

Membrii secției:

Ioana CÎRCIU
Egalitate de gen; drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile copilului

Tel: +32(0)2-7000.403
E-mail: ioana.circiu@rpro.eu

 

Aniela ARON
Sănătate și securitate la locul de muncă; politici pentru etnicii romi; competențe profesionale; Comitetul Economic și Social European

Tel: +32(0)2-7000.416
E-mail: aniela.aron@rpro.eu

 

Alexandru ALEXE
Incluziune socială, antidiscriminare, dialog social, pensii

Tel: +32(0)2-7000.413
E-mail: alexandru.alexe@rpro.eu

 

Ștefan STAICU, atașat pentru sănătate
Sănătate publică (uman), produse farmaceutice și tehnologii medicale

Tel: +32(0)2-7000.302
E-mail: stefan.staicu@rpro.eu

 

SECȚIA: AGRICULTURĂ, PĂDURI ȘI PESCUIT
 

Coordonatorul secției

Achim IRIMESCU
Porte-parole Comitetul Special Agricol (CSA); Politica agricola comună; Comerț agricol; Cadrul financiar multianual (CFM)

Tel: +32(0)2-7000.333
E-mail: achim.irimescu@rpro.eu

 

Membrii secției:

Roxana GRĂDINARIU
Adjunct CSA; PAC - dezvoltare rurală; ajutoare de stat; politica de calitate; agricultura ecologică; vin şi băuturi spirtoase

Tel: +32(0)2-7000.417
E-mail: roxana.gradinariu@rpro.eu

 

Emilia MOHAN
PAC – plăți directe; chestiuni agricole orizontale; FAO; Comerț agricol; OMG; Bioeconomie

Tel: +32(0)2-7000.411
E-mail: emilia.mohan@rpro.eu

 

Ionut PETRESCU
PAC - organizarea comună a pieței; asociații de producători; promovare; Bioeconomie; schemele în școli

Tel: +32(0)2-7000.167
E-mail: ionut.petrescu@rpro.eu

 

Larissa BURU
Pescuit; Silvicultură; Sectorul fitosanitar

Tel: +32(0)2-7000.202
E-mai: larissa.buru@rpro.eu

 

Iulia COHEN
Sănătatea si bunăstarea animalelor; Siguranţa biologică a lanţului alimentar; Controlul importurilor

Tel: +32(0)2-7000.450
E-mail: iulia.cohen@rpro.eu

 

Ana Maria POPA
Siguranţa alimentară; OMG; Codex Alimentarius, Legea generală a alimentelor

Tel: +32(0)2-7000.407
E-mail: anamaria.popa@rpro.eu

 

SECȚIA: PROTECȚIA MEDIULUI

 

Coordonatorul secției

Violeta DRAGU
Schimbări climatice, gestionare deşeuri, economie circulară, substanţe chimice, program de acţiune pentru mediu, evaluarea implementării legislației de mediu, Agenţia Europeană de Mediu, Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice, managementul apelor,  biodiversitate, OMG-uri, dezvoltare durabilă

Tel: +32(0)2-7000.218
E-mail: violeta.dragu@rpro.eu  

 

Membrii secției:

Alina BOLDEA
Schimbări climatice, eficiența resurselor, eco-inovare, biodiversitate, consumul și producția durabile, GPP, mediul urban, Programul LIFE, managementul apelor, calitatea aerului, sol, legislație orizontală, poluare industrială

Tel: +32(0)2-7000.161
E-mail: alina.boldea@rpro.eu

 

SECȚIA: COMPETITIVITATE (PIAȚĂ INTERNĂ, INDUSTRIE, CERCETARE, SPAȚIU)

 

Coordonatorul secției

Cosmina MIU
Politica industrială; Piața internă; IMM-uri; Mai buna reglementare; Vehicule cu motor

Tel: +32(0)2-7000.240
E-mail: cosmina.miu@rpro.eu

 

Membrii secției:

Răzvan-Gabriel APRODU
Piață internă; Armonizare tehnică; Vehicule cu motor; Proprietate Intelectuală (mărci și brevete; coordonare OMPI); Economia platformelor

Tel: +32(0)2-7000.146
Email: razvan.aprodu@rpro.eu

 

Adelina SANDU
Sectoare industriale, Protecția consumatorilor, Mai buna reglementare, Turism, Comerțul cu amănuntul

Tel: +32(0)2-7000.156
Email: adelina.sandu@rpro.eu

 

Florin IONEL
Directiva Servicii, Industrii energo-intensive, Recunoașterea calificărilor profesionale

Tel: +32(0)2-7000.217
E-mail: florin.ionel@rpro.eu  

 

Virginia ENACHE
Cercetare, Inovare

Tel: +32(0)2-7000.330
E-mail: virginia.enache@rpro.eu

 

Roxana BANU
Politica de spațiu

Tel: +32(0)2-7000.307
E-mail: roxana.banu@rpro.eu

 

Andreea STANCIU
Concurență și ajutoare de stat

Tel: +32(0)2-7000.250
E-mail: andreea.stanciu@rpro.eu

 

Vlad Dan ROMAN
Concurență și ajutoare de stat, Economia platformelor

Tel: +32(0)2-7000.217
E-mail: vlad.roman@rpro.eu  

 

SECȚIA: LOGISTICĂ , PROTOCOL ȘI  FINANCIAR

 

Coordonatorul secției

Cristina RUSCEA
Șef serviciu Logistică și Protocol

Tel: +32(0)2-7000.204
E-mail: cristina.ruscea@rpro.eu

 

Membrii secției:

Vlad IORDACHE
Șef serviciu administrativ

Tel: +32(0)2-7000.224
E-mail: vlad.iordache@rpro.eu

 

Mihai MIHAI
Protocol

Tel: +32(0)2-7000.206  
E-mail: mihai.mihai@rpro.eu

 

Coordonator secţie financiar

Oana LUPU, economist
Serviciul Financiar

Tel: +32(0)2-7000.215
E-mail: oana.lupu@rpro.eu

Actualitatea Reprezentanţei

Masă rotundă privind prioritățile de mandat ale Președinției finlandeze a Consiliului UE, găzduită de Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu

05.09.2019

Ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a găzduit, împreună cu AECA (The American European Community Association), un prânz de lucru pentru prezentarea priorităților de mandat ale Președinției Finlandeze a Consiliului Uniunii Europene, cu…

RRA: emisiunea "Oameni care mişcă România", invitat ambasadorul Luminița Odobescu

09.07.2019

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 iulie, ora 21:05) Emisiunea: "Oameni care mişcă România" - Realizator: Ruxandra Săraru - Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o emisiune de excepție, aş spune eu, de colecție, "Oameni…