Reprezentanţa

Despre noi

Punct de contact între statul român şi instituţiile Uniunii Europene

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană reprezintă principalul canal de comunicare între instituţiile europene (Comisie, Consiliu, Parlament, etc.) şi autorităţile statului român (Guvern, Preşedinţie, Parlamentul României, precum şi alte instituţii sau autorităţi publice centrale şi locale).

Obiective : asigurarea unei activităţi eficiente a României ca stat membru UE şi promovarea poziţiilor naţionale şi a imaginii României la nivel comunitar

Alături de instituţiile statului român, Reprezentanţa Permanentă participă la elaborarea documentelor de poziţie ale României şi la prezentarea şi promovarea lor în cadrul instituţiilor europene. Domeniile de expertiză sunt variate şi acoperă toate politicile Uniunii Europene: piaţă comună, agricultură, pescuit, justiţie şi afaceri interne, industrie, protecţia consumatorului, turism, transport, telecomunicaţii, piaţa mucii, sănătate, educaţie, cercetare, mediu, relaţii externe, probleme bugetare şi financiare etc. După definitivarea documentelor de poziţie la nivel naţional, personalul diplomatic al Reprezentanţei Permanente prezintă şi promovează poziţiile României în reuniunile pregătitoare Consiliilor Ministeriale.

De asemenea, Reprezentantul Permanent şi adjunctul acestuia participă la reuniunile Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), care se întâlneşte săptămânal şi pregăteşte lucrările Consiliului UE. Acest Comitet supraveghează şi coordonează activitatea grupurilor de lucru compuse din reprezentanţii statelor membre ce pregătesc, la nivel tehnic, dosarele discutate în COREPER şi Consiliu.

În afară de Consiliu, Reprezentanţa Permanentă este în contact şi cu ceilalţi actori majori implicaţi în procesul decizional al Uniunii precum Comisia Europeană (instituţie care propune proiecte legislative) şi Parlamentul European (instituţie care participă din ce în ce mai mult, alături de Consiliu, la procesul de adoptare a deciziilor comunitare).

Reprezentanţa Permanentă interacţionează şi cu alte instituţii/structuri care participă la procesul decizional al Uniunii printre care Comitetul regiunilor, Comitetul Economic şi Social, ONG-uri şi think tank-uri europene, dar întreţine relaţii şi cu structuri de decizie/de influenţare a deciziei din plan naţional precum Parlamentul României, colectivităţile locale şi regionale, societatea civilă, organizaţiile sindicale şi patronale. Nu în ultimul rând, asigurarea unei relaţii deschise şi transparente cu mas-media, atât cu cea din Bruxelles cât şi cu cea naţională, reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Reprezentanţei Permanente. 

În colaborare cu celelalte misiuni ale României la Bruxelles, Reprezentanţa Permanentă contribuie la promovarea unei imagini reale şi corecte a României în mediul comunitar. Reprezentanţa Permanentă organizează evenimente culturale, conferinţe, vizite în România, întâlniri de lucru ale înalţilor oficiali şi funcţionari publici români cu reprezentaţi ai instituţiilor europene şi oferă informaţii cu privire la oportunităţile de specializare sau angajare a cetăţenilor români în cadrul structurilor comunitare.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…