Uniunea Europeană

Jocurile de noroc online în Europa: lansarea dezbaterii

 Jocurile de noroc online reprezintă un sector cu ascensiune rapidă în Europa, fiind identificate deja aproximativ 15 000 de site-uri web; veniturile anuale totale înregistrate de acest sector în 2008 s-au ridicat la peste 6 miliarde de euro și se preconizează că această cifră se va dubla până în 2013.

Summit social: UE dezbate impactul constrângerilor bugetare asupra locurilor de muncă şi creşterii economice cu lucrători şi angajatori

 Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, comisarul UE responsabil pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor, preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy şi prim-ministrul maghiar Viktor Orban – din partea preşedinției Consiliului – s-au întâlnit în cadrul summitului social tripartit cu reprezentanţi ai lucrătorilor europeni şi ai angajatorilor.

Majoritatea europenilor sunt în favoarea transportului ecologic

  Conform unui studiu recent, majoritatea europenilor sunt dispuşi să facă unele compromisuri cu privire la preţul şi caracteristicile autoturismelor pe care le deţin pentru a reduce emisiile nocive. Un sondaj Eurobarometru realizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene arată, de exemplu, că în jur de două treimi dintre utilizatorii de autoturisme din UE declară că ar fi gata să accepte un compromis cu privire la viteza maşinii pentru a reduce emisiile.

Siguranţa nucleară şi aprovizionarea cu energie

În contextul crizelor recente din Japonia şi Africa de Nord, miniştrii energiei au evaluat, la 21 martie, situaţia actuală din sectoarele energetice şi posibilul impact asupra pieţelor.

La încheierea reuniunii, preşedinţia ungară a declarat că furnizarea de asistenţă umanitară şi tehnică Japoniei şi Libiei este prioritară.

Norme extinse privind traficul de persoane

 La 21 martie, a fost luată o măsură majoră în combaterea traficului de persoane. Consiliul a adoptat norme minime la nivelul întregii UE în privinţa definirii infracţiunilor şi a nivelului sancţiunilor în acest domeniu. Noile norme îmbunătăţesc de asemenea prevenirea infracţiunilor şi protecţia victimelor traficului de persoane.

Noua directivă extinde definiţia infracţiunilor. Se vor pedepsi, de exemplu, traficul de persoane în vederea cerşitului sau a muncii forţate şi prelevarea de organe sau doar tentativa de comitere a unei astfel de infracţiuni.

Posibile direcţii ale agriculturii în viitor

 Agricultura viitorului a fost conturată în concluziile Preşedinţiei adoptate de Consiliu la 17 martie 2011. Acestea vor aduce o contribuţie la propunerea Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020.

De la introducerea sa, politica agricolă comună a UE (PAC) a trecut prin mai multe reforme ca reacţie la schimbările de circumstanţe. Concluziile vizează numeroasele elemente care trebuie avute în vedere în noua PAC.

Comisia propune o reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Scopul reformei este de a îmbunătăţi eficienţa, eficacitatea şi responsabilitatea OLAF, menţinându-i în acelaşi timp independenţa de investigare. De la crearea sa în 1999, OLAF a realizat circa 4 500 de investigaţii şi a contribuit substanţial la protejarea bugetului UE împotriva fraudelor. Totuşi, sunt necesare îmbunătăţiri care să permită OLAF să îşi desfăşoare activitatea la capacitate maximă.

Baza fiscală a societăților europene: facilitarea activității economice și reducerea costurilor aferente

 Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de calculare a bazei fiscale a societăților care își desfășoară activitatea în UE.

Consolidarea guvernanţei economice

   În cadrul reuniunii sale din 15 martie, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la şase propuneri legislative care vizează consolidarea guvernanţei economice în UE, în special în zona euro.Obiectivul principal constă în îmbunătăţirea disciplinei bugetare în statele membre şi în supravegherea mai extinsă a politicilor economice ale statelor membre.Propunerile fac parte din răspunsul UE la provocările evidenţiate de recenta criză economică şi financiară.

Evoluţia situaţiei din Libia: prezentare generală a reacţiei UE

Pe măsură ce evenimentele din Libia continuă să evolueze, Uniunea Europeană reacţionează în multe moduri. UE a impus sancţiuni împotriva conducerii libiene. În spirit de solidaritate, statele membre coordonează în prezent repatrierea propriilor resortisanţi şi desfăşoară în Italia o operaţie comună de control la frontieră. Se trimit ajutoare umanitare în regiune. La 11 martie, liderii UE se vor reuni pentru a discuta direcţiile strategice ale reacţiei Uniunii.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…