Uniunea Europeană

Copiii din UE vor beneficia de plata mai rapidă a pensiilor de întreținere din străinătate

De prea multe ori, neplăcerile unui divorț sau ale unei separări sunt amplificate de presiunea financiară și emoțională pe care le implică faptul că unul din părinți locuiește în străinătate și refuză să ofere ajutor financiar.Întrucât se estimează că în UE există 16 milioane de cupluri internaționale și 30 de milioane de cetățeni ai UE trăiesc în țări terțe, problema obținerii pensiei de întreținere din străinătate se va amplifica.

Comisia Europeană invită statele membre să stabilească strategii naționale pentru integrarea romilor

Cele 10-12 milioane de romi din Europa se confruntă în continuare cu discriminare, excluziune și nerecunoașterea drepturilor, în timp ce guvernele suportă pierderi ale veniturilor și ale productivității din ce în ce mai importante din cauza posibilității ca talentul acestei comunități să nu fie valorificat. Îmbunătățirea integrării economice și sociale este imperativă, însă eficacitatea acesteia necesită o acțiune concertată la toate nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale excluziunii.

Cadrul de guvernanță corporativă pentru societățile europene: este nevoie de îmbunătățiri?

Una dintre realitățile pe care criza financiară le-a scos la iveală este că guvernanța corporativă, bazată până acum îndeosebi pe autoreglementare, nu a fost atât de eficientă pe cât se putea.

Agenda digitală: Comisia examinează protecția statelor membre împotriva atacurilor cibernetice

Într-un raport care face bilanțul progreselor realizate în implementarea planului său de acțiune din 2009 la nivelul Uniunii, Comisia Europeană salută eforturile statelor membre pentru protecția infrastructurilor critice de informații împotriva atacurilor cibernetice și a perturbărilor (a se vedea IP/09/494).

Comitetul Regiunilor prezintă propuneri pentru viitoarea politică de coeziune

Comitetul Regiunilor şi-a formulat astăzi propunerile referitoare la reforma ajutorului regional al UE şi a Fondului social european. Reuniţi la Bruxelles, liderii regionali şi primarii din Europa au salutat progresele înfăptuite în reducerea decalajelor economice dintre regiuni, însă au subliniat că există în continuare diferenţe semnificative între acestea.

Comisia Europeană a publicat un raport privind progresele înregistrate în domeniul asigurării respectării drepturilor fundamentale în UE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a dobândit forță juridică obligatorie de peste un an - în principal pentru instituțiile UE (Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană) atunci când elaborează noi acte normative europene, dar și pentru autoritățile naționale în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul UE.

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră: au fost adoptate reguli privind alocarea tranzitorie gratuită de certificate în sectorul energiei

 Începând cu cea de-a treia etapă a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (2013-2020), sectorul energiei va trebui, de regulă, să își cumpere toate certificatele.

Agenda digitală: Comisia solicită informaţii de la 16 state membre cu privire la implementarea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale

 Comisia Europeană a solicitat în scris informaţii de la 16 state membre cu privire la implementarea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (SMAV). Comisia a cerut statelor membre să răspundă în termen de 10 săptămâni. Scrisorile de documentare sunt doar o parte din eforturile depuse de Comisie pentru a se asigura că toate statele membre au implementat în mod corect toate aspectele directivei SMAV în legislaţia naţională din domeniul mass-media.

Transporturi 2050: Un plan ambiţios al Comisiei pentru creşterea mobiliăţii şi reducerea emisiilor

  Comisia Europeană a adoptat astăzi o amplă strategie denumită „Transporturi 2050” orientată către realizarea unui sistem competitiv de transporturi care să crească nivelul de mobilitate, să elimine obstacole majore din mai multe domenii cheie şi să stimuleze creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. În acelaşi timp, propunerile vor reduce dramatic dependenţa Europei de petrolul de import şi vor permite scăderea emisiilor de carbon generate de sectorul transporturilor cu 60% până în 2050.

O garanţie colectivă a stabilităţii zonei euro

  La 24 martie, în prima zi a reuniunii Consiliului European, şefii de stat şi de guvern au adoptat decizia finală cu privire la un Mecanism european de stabilitate permanent. De asemenea, aceştia au aprobat Pactul euro plus, care va reprezenta un nou reper pentru coordonarea economică.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene din MAE, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

19.11.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 19 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG). Agenda discuțiilor a inclus Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea reuniunii Consiliului European din 12-13 …

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…