Actualitatea europeană

Programul de încurajare a consumului de fructe şi de distribuire a laptelui în şcoli

În cadrul reuniunii din 16-17 iunie, miniştrii au examinat aspecte legate de agricultură şi pescuit, inclusiv progresele privind propunerea de revizuire a programului de încurajare a consumului de fructe, de legume şi de lapte în şcoli, precum şi pregătirea planurilor de aruncare a capturilor înapoi în mare în cadrul noilor norme privind pescuitul.

 

Programul de încurajare a consumului de fructe şi de distribuire a laptelui în şcoli

Consiliul a dezbătut un raport intermediar privind activitatea în curs referitoare la modificările aduse programelor pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, banane şi lapte.

 

Principalele aspecte menţionate în timpul dezbaterilor Consiliului au fost:

 • temeiul juridic corect pentru propunere
 • preocupările privind echilibrul dintre actul de bază şi competenţele delegate
 • obiectivul fuzionării celor două programe şi domeniul lor de aplicare general
 • dispoziţiile financiare şi sarcina administrativă

Propunerea Comisiei vizează simplificarea programelor existente, pentru a le spori eficacitatea şi eficienţa. De asemenea, modificările ar simplifica gestionarea programelor şi le-ar alinia la reformele PAC recente.

 

Se preconizează că Parlamentul European va începe analizarea propunerii la începutul toamnei.

Obligaţia de debarcare şi interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare

Consiliul a dezbătut pregătirile pentru adoptarea poziţiei sale referitoare la regulamentul privind obligaţia de debarcare a capturilor în domeniul pescuitului. Măsurile referitoare la obligaţia de debarcare au drept scop garantarea faptului că pescarii aduc întreaga captură pe uscat, eliminând practica aruncării capturilor înapoi în mare.

De asemenea, Comisia a informat Consiliul cu privire la situaţia actuală a planurilor statelor membre de aruncare a capturilor înapoi în mare, în curs de elaborare la nivel regional.

Interdicţia aruncării capturilor înapoi în mare este una dintre măsurile principale ale politicii comune în domeniul pescuitului, care a fost reformată anul trecut şi ar trebui să se aplice de la începutul anului 2015.

 

Alte subiecte de pe ordinea de zi

În cursul reuniunii care a durat două zile, miniştrii au dezbătut o serie de alte chestiuni, inclusiv:

 • un raport al Comisiei privind evoluţia situaţiei pieţei din sectorul produselor lactate, înainte ca regimul cotelor să ia sfârşit în martie 2015
 • modul în care statele membre intenţionează să pună în aplicare elemente-cheie ale reformei PAC la nivel naţional, în special cu privire la plăţile directe
 • rezoluţie a Parlamentului European din 6 februarie 2014 privind indicarea originii cărnii
 • un raport privind progresele înregistrate privind pachetul referitor la sănătatea animalelor şi plantelor

 

Consiliul a adoptat concluzii privind raportul Comisiei privind sectorul fructelor şi legumelor de la reforma acestuia din 2007. Consiliul a adoptat, de asemenea, fără dezbatere o serie de puncte, inclusiv:

 • decizie de autorizare a deschiderii negocierilor pentru o serie de acorduri între Uniunea Europeană şi ţări terţe privind comerţul cu produse ecologice
 • aprobarea semnării şi încheierii acordurilor de asociere cu Georgia şi Moldova ale UE
 • concluziile Consiliului privind sprijinul financiar acordat Autorităţii Palestiniene de Uniunea Europeană
 • un regulament de prelungire a duratei întreprinderii comune SESAR
 • un regulament de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail

 

Materiale video

Sursa: Consiliul Uniunii Europene

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…