Actualitatea europeană

Consiliul discută siguranța dispozitivelor medicale

Reunit la 19 şi 20 iunie la Luxemburg, Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori a examinat modalităţi de îmbunătăţire a siguranţei dispozitivelor medicale şi in vitro din UE.

 

Dispozitive medicale

Miniştrii au discutat pe marginea lucrărilor în curs privind modificările aduse proiectului de pachet legislativ privind dispozitivele medicale şi dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

Legislaţia propusă vizează modernizarea normelor curente pentru a se asigura că dispozitivele sunt sigure şi că pot fi comercializate în întreaga UE. Obiectivul acesteia este de a se intensifica examinarea produselor înainte de intrarea pe piaţă şi de a se înăspri supravegherea după ce acestea devin disponibile. Proiectul legislativ acoperă o gamă largă de produse: de la proteze din ghips şi teste de sarcină şi până la stimulatoare cardiace de ultimul tip, aparate de radiografie şi produse pentru diagnostic in vitro.

 

Miniştrii au avut un schimb de opinii privind 3 aspecte:

  • desemnarea şi monitorizarea de către ţările UE a aşa-numitelor „organisme notificate” însărcinate cu certificarea anumitor dispozitive medicale şi in vitro înainte de introducerea acestora pe piaţă
  • participarea întreprinderilor la supravegherea siguranţei dispozitivelor introduse pe piaţă
  • responsabilităţile grupului de coordonare pentru dispozitive medicale

În urma discuţiei, Consiliul a cerut grupurilor sale de pregătire să continue lucrările pentru a stabili o poziţie a Consiliului privind pachetul respectiv.

 

Dispozitive medicale şi in vitro în UE

Pe piaţă există peste 500 000 de dispozitive medicale şi in vitro.

Peste 500 000 de persoane lucrează în acest sector în aproximativ 25 000 de întreprinderi, dintre care cele mai multe sunt microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Acestea generează vânzări anuale de aproape 100 de miliarde EUR pe piaţa europeană şi investesc masiv în cercetare şi dezvoltare. Aproximativ 6-8 % din veniturile provenite din vânzările anuale de dispozitive medicale şi 10 % din veniturile provenite din vânzările anuale de dispozitive in vitro se reinvestesc în cercetare în fiecare an.

 

Criza economică şi asistenţa medicală

Miniştrii au adoptat, de asemenea, concluzii privind criza economică şi asistenţa medicală. Aceştia propun modalităţi pentru a face sectorul mai rezistent la viitoare şocuri. Printre acestea se numără:

 

  • mai strânsă integrare a îngrijirii primare şi spitaliceşti
  • mai bună utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor
  • dezvoltarea serviciilor de e-sănătate.

 

Nutriţia şi activitatea fizică

Consiliul a aprobat, de asemenea, concluzii privind nutriţia şi activitatea fizică. Ţinând cont că 7 % din bugetele de sănătate din UE se cheltuiesc în fiecare an pe boli legate de obezitate, miniştrii au propus măsuri de încurajare a promovării activităţii fizice şi a unei alimentaţii sănătoase.

 

Alte puncte principale pe ordinea de zi

Femeile în consiliile de administraţie ale întreprinderilor

Consiliul a luat act de un raport intermediar al Preşedinţiei privind un proiect de directivă prin care se consolidează echilibrul de gen în rândul membrilor neexecutivi ai consiliilor de administraţie ale întreprinderilor. Propunerea vizează creşterea până în 2020 a procentului de femei la 40 % din posturile neexecutive în întreprinderile cotate la bursă.

Pentru a se îndeplini acest obiectiv obligatoriu, nu se prevăd cote obligatorii pentru femei, dar se introduc mecanisme mai corecte de selecţie.

Miniştrii au susţinut principiul consolidării echilibrului de gen în consiliile de administraţie ale întreprinderilor, dar au avut opinii diferite în privinţa modului în care aceasta poate fi obţinută. În timp ce unii s-au pronunţat în favoarea măsurilor naţionale şi a normelor UE neobligatorii, alţii au susţinut o legislaţie valabilă în întreaga UE.

Consiliul îşi va continua lucrările până la ajungerea la un compromis.

 

Femeile în consiliile de administraţie ale întreprinderilor din UE

Marile întreprinderi din UE sunt conduse într-o proporţie nefirească de bărbaţi. Femeile deţin, în medie, 17,8 % din locurile de înalt nivel din consiliile de administraţie în cele mai mari întreprinderi cotate la bursă din ţările UE. Doar 4,8 % dintre preşedinţii consiliilor de administraţie ale acestor întreprinderi şi doar 2,8 % dintre directorii-generali sunt femei.

De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind independenţa economică a femeilor din perspectiva ocupării unui loc de muncă cu fracţiune de normă şi a activităţii independente. Documentul îndeamnă ţările UE şi Comisia să promoveze participarea femeilor pe piaţa muncii şi să sprijine echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată pentru bărbaţi şi femei.

 

Semestrul european 2014

Miniştrii au participat la o dezbatere de orientare referitoare la măsuri privind ocuparea forţei de muncă şi politica socială care să fie incluse în recomandările specifice fiecărei ţări.

Aceste recomandări oferă consultanţă specifică privind acţiunile pe care fiecare ţară din UE ar trebui să le întreprindă în mai multe domenii de politici a căror gamă se întinde de la finanţe publice şi sisteme de pensii şi până la probleme legate de inovare şi concurenţă. Convenite de diferite formaţiuni ale Consiliului şi aprobate de liderii UE în cadrul Consiliului European, acestea fac parte din semestrul european, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice între statele membre.

Pe parcursul dezbaterii, Consiliul a recunoscut reformele ambiţioase ale pieţei muncii realizate de ţările UE. Miniştrii au indicat că nivelul ridicat ale şomajului, inclusiv în rândul tinerilor şi al femeilor,sărăcia tot mai răspândită, sustenabilitatea sistemelor de protecţie socială şi de pensii sunt domenii în care sunt necesare acţiuni suplimentare.

 

Rezultatul discuţiilor va contribui la recomandările specifice fiecărei ţări care urmează să fie aprobate de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 26-27 iunie.

Consiliul a adoptat, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret. Această iniţiativă de politică vizează să asigure tinerilor sub 25 de ani un loc de muncă sau o formare în cel mult patru luni de la terminarea educaţiei sau de la pierderea locului de muncă.

 

Într-o discuţie aferentă, miniştrii au schimbat opinii privind dimensiunea socială a Uniunii Europene şi a uniunii monetare europene.

Discuţiile s-au axat pe patru aspecte:

  • coordonarea politicilor economice, sociale şi de ocupare a forţei de muncă
  • coordonarea planurilor de reforme majore în domeniul politicii sociale
  • sistemele de venit minim din zona euro
  • protecţia socială pentru îngrijirea pe termen lung a persoanelor în contextul îmbătrânirii populaţiei

Platforma UE de combatere a muncii nedeclarate

Preşedinţia elenă a informat Consiliul cu privire la situaţia actuală a unui proiect de decizie de stabilire a unei platforme a UE de combatere a muncii nedeclarate. Platforma ar reuni organismele naţionale de combatere a muncii nedeclarate pentru promovarea de acţiuni comune şi ar facilita schimbul de bune practici şi informaţii.

 

EURES

Miniştrii au asistat, de asemenea, la o prezentare a Preşedinţiei privind un proiect de legislaţie de îmbunătăţire a eficienţei EURES, reţeaua serviciilor europene pentru ocuparea forţei de muncă. Legislaţia propusă vizează stimularea mobilităţii transfrontaliere a forţei de muncă prin îmbunătăţirea accesului la oportunităţi de ocupare a unui loc de muncă în întreaga UE.

Materiale video

 

Sursa: Consiliul Uniunii Europene

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…