Actualitatea europeană

Politica fiscală şi vamală: rezultate concrete pentru statele membre, cetăţeni şi întreprinderi după anul 2014

În fiecare an, politica vamală şi politica fiscală a UE contribuie substanţial la colectarea veniturilor pentru bugetele statelor membre și bugetul UE.

În plus, aceste politici aduc beneficii considerabile cetăţenilor şi întreprinderilor din UE, fie prin blocarea importurilor nesigure sau ilegale, fie prin facilitarea comerţului şi a consolidării pieţei interne sau prin reducerea costurilor de punere în conformitate şi a birocraţiei care afectează societăţile transfrontaliere.

Pentru a valorifica eforturile întreprinse şi a se ridica la înălţimea provocărilor viitoare în aceste domenii, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind programul FISCUS. Cu un buget de 777,6 milioane EUR, programul se va desfăşura pe o perioadă de 7 ani, începând cu 1 ianuarie 2014.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit şi antifraudă a declarat: „Acest nou program reflectă ambiţiile noastre în domeniul politicii fiscale şi vamale în anii următori. Prin intermediul FISCUS, UE va continua să ne protejeze cetăţenii, întreprinderile şi bugetele, pregătindu-ne în acelaşi timp pentru a face faţă noilor provocări pe care le-ar putea aduce viitorul”.

FISCUS va sprijini cooperarea între autorităţile vamale şi fiscale şi celelalte părţi, în vederea maximizării eficienţei şi a evitării incompatibilităţilor în activitatea acestora, care ar putea obstrucţiona piaţa internă. Programul prevede, de asemenea, posibilitatea de a acorda asistenţă adaptată fiecărei ţări, dacă aceasta este justificată de apariţia unor probleme deosebite. Programul va facilita stabilirea de contacte, acţiunile comune şi pregătirea profesională a personalului fiscal şi vamal, finanţând în acelaşi timp sisteme IT de vârf, care să permită dezvoltarea unor administraţii electronice vamale şi fiscale pe deplin funcţionale. Datorită faptului că se bazează pe dezvoltarea comună a tehnologiei informaţiilor, fiecare euro cheltuit în comun poate antrena economii de cel puţin patru ori mai mari pentru statele membre.

Obiectivele FISCUS sunt de a proteja interesele financiare ale UE şi ale statelor membre, de a facilita comerţul, de a asigura siguranţa şi securitatea cetăţenilor UE, de a îmbunătăţi capacitatea autorităţilor vamale şi fiscale şi de a pune în aplicare legislaţia UE în aceste domenii. După ce a evaluat provocările pentru anii următori, Comisia propune să se acorde o atenţie deosebită combaterii fraudei, reducerii poverii administrative şi cooperării cu ţările terţe.

FISCUS va contribui, de asemenea, la obiectivele mai largi ale UE, prin consolidarea pieţei interne şi a Uniunii vamale, prin promovarea creşterii şi inovării prin protejarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontiere, şi prin contribuţia la dezvoltarea pieţei interne digitale.

Context

FICUS îmbină cele două programe separate existente în domeniul politicii fiscale şi al politicii vamale într-unul singur, îndeplinind astfel obiectivele de simplificare şi de reducere a costurilor suportate de Comisie fără a compromite activităţile în aceste domenii.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi discutat în cadrul Consiliului şi al Parlamentului European, în vederea adoptării până la sfârşitul anului 2012, astfel încât noul program să poată începe la 1 ianuarie 2014.

Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. (MEMO/11/468)

Pentru mai multe informaţii privind FISCUS, a se vedea: MEMO/11/767

Pentru textul legislativ, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

 

sursa COM

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…