Actualitatea europeană

Un mod de gestionare eficientă a zonei euro

În discursul său din Parlamentul European din 27 octombrie, Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a explicat implicaţiile evoluţiei structurilor politicii economice şi financiare a UE.

Reforma multidimensională a guvernanței economice

Uniunea Europeană este în curs de instituire a unei guvernanţe economice consolidate, care combină trei feluri de presiuni. Presiunea instituţională este exercitată, de exemplu, prin intermediul noii legislaţii privind supravegherea macroeconomică şi bugetară consolidată. Presiunea în cadrul grupului, pe care liderii o exercită unul asupra celuilalt, este mult mai intensă decât acum zece ani. O presiune suplimentară este exercitată de pieţe, care reacţionează instantaneu la cele mai recente decizii. "Aceste trei tipuri de presiune menite să inducă un comportament responsabil se consolidează reciproc", a afirmat Herman Van Rompuy.

Summiturile zonei euro

O nouă caracteristică a coordonării politicii economice europene este reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor din zona euro, prezidată de dl Van Rompuy.

"Este perfect natural ca cei care au o monedă comună să ia unele decizii în comun", a afirmat Preşedintele Van Rompuy. De asemenea, a adăugat că va depune personal toate eforturile pentru a evita diviziunile între ţările din zona euro  şi alţi membri ai Uniunii.

Preşedintele Van Rompuy intenţionează ca, în măsura posibilului, să organizeze summiturile zonei euro imediat după reuniunile Consiliului European (reuniunile la nivel înalt ale tuturor liderilor UE). Dl Van Rompuy a recunoscut totodată rolul permanent pe care trebuie să îl joace Comisia şi Parlamentul.

Pentru o ilustrare a noii structuri de guvernanţă a zonei euro, a se vedea secțiunea de mai jos.

 

Consolidarea în continuare a convergenţei economice în zona euro

În cadrul summitului zonei euro din 26 octombrie, Președintelui Van Rompuy i s-a încredinţat mandatul de a identifica posibile măsuri în vederea consolidării uniunii economice, inclusiv examinarea posibilităţii unor modificări limitate ale tratatelor. "Intenția mea este să discutăm «ce anume» înainte de a discuta «cum anume»", a afirmat el. Modificarea tratatului necesită timp, pe când o criză financiară imediată poate fi abordată numai prin alte mijloace mai rapide.

Noua structură de guvernanță a zonei euro

Eurozone -governance -chart -ro

Informaţii suplimentare:
Președintele Van Rompuy la şedința Parlamentului European: înregistrarea video
Afirmaţiile Preşedintelui Van Rompuy la şedinţa Parlamentului European (pdf) (en)
Declaraţia summitului zonei euro (26 octombrie 2011) (pdf)
Site-ul internet al Eurogrupului

 

Sursa CONS, © Uniunea Europeană, 2011

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…