Actualitatea europeană

Propunerea de taxă pe tranzacţiile financiare, ajunsă în atenţia Consiliului

La 8 noiembrie, miniştrii afacerilor economice şi financiare au luat act de o prezentare din partea Comisiei cu privire la propunerea acesteia de a impune o taxă pe tranzacţiile financiare în Uniunea Europeană.

Comisia consideră că propunerea sa de taxă pe tranzacţiile financiare (FTT) ar permite sectorului financiar, care beneficiază în prezent de o impozitare mai scăzută comparativ cu alte sectoare, să aducă o contribuţie echitabilă la finanţele publice. Acest lucru ar crea, de asemenea, un stimulent cu efect de descurajare a tranzacţiilor care nu îmbunătăţesc eficienţa pieţelor financiare.

Proiectul de directivă ar viza tranzacţii legate de toate tipurile de instrumente financiare, inclusiv instrumente de pe piaţa de capital şi de pe piaţa monetară (cu excepţia instrumentelor de plată), acţiuni sau participaţii la organisme de plasament colectiv şi contracte pe instrumente financiare derivate. Tranzacţiile cu băncile centrale sunt, totuşi, excluse.

Prezentarea propunerii a fost urmată de un schimb de opinii între miniştri. În calitate de preşedinte al Ecofin, ministrul finanţelor al Poloniei, dl Jacek Rostowski, a invitat grupurile de lucru relevante ale Consiliului să înceapă analizarea propunerii.

Procesul decizional al UE cu privire la chestiuni fiscale necesită unanimitate.

Informaţii suplimentare:
Comunicat de presă (pdf)
Difuzarea dezbaterii Consiliului pe internet
Difuzarea conferinţei de presă pe internet
Impozitarea sectorului financiar (pe serverul Europa)

 

Sursa CONS, © Fotolia

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene din MAE, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

19.11.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 19 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG). Agenda discuțiilor a inclus Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea reuniunii Consiliului European din 12-13 …

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…