Actualitatea europeană

Propunerea de taxă pe tranzacţiile financiare, ajunsă în atenţia Consiliului

La 8 noiembrie, miniştrii afacerilor economice şi financiare au luat act de o prezentare din partea Comisiei cu privire la propunerea acesteia de a impune o taxă pe tranzacţiile financiare în Uniunea Europeană.

Comisia consideră că propunerea sa de taxă pe tranzacţiile financiare (FTT) ar permite sectorului financiar, care beneficiază în prezent de o impozitare mai scăzută comparativ cu alte sectoare, să aducă o contribuţie echitabilă la finanţele publice. Acest lucru ar crea, de asemenea, un stimulent cu efect de descurajare a tranzacţiilor care nu îmbunătăţesc eficienţa pieţelor financiare.

Proiectul de directivă ar viza tranzacţii legate de toate tipurile de instrumente financiare, inclusiv instrumente de pe piaţa de capital şi de pe piaţa monetară (cu excepţia instrumentelor de plată), acţiuni sau participaţii la organisme de plasament colectiv şi contracte pe instrumente financiare derivate. Tranzacţiile cu băncile centrale sunt, totuşi, excluse.

Prezentarea propunerii a fost urmată de un schimb de opinii între miniştri. În calitate de preşedinte al Ecofin, ministrul finanţelor al Poloniei, dl Jacek Rostowski, a invitat grupurile de lucru relevante ale Consiliului să înceapă analizarea propunerii.

Procesul decizional al UE cu privire la chestiuni fiscale necesită unanimitate.

Informaţii suplimentare:
Comunicat de presă (pdf)
Difuzarea dezbaterii Consiliului pe internet
Difuzarea conferinţei de presă pe internet
Impozitarea sectorului financiar (pe serverul Europa)

 

Sursa CONS, © Fotolia

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…