Actualitatea europeană

Propunerea de taxă pe tranzacţiile financiare, ajunsă în atenţia Consiliului

La 8 noiembrie, miniştrii afacerilor economice şi financiare au luat act de o prezentare din partea Comisiei cu privire la propunerea acesteia de a impune o taxă pe tranzacţiile financiare în Uniunea Europeană.

Comisia consideră că propunerea sa de taxă pe tranzacţiile financiare (FTT) ar permite sectorului financiar, care beneficiază în prezent de o impozitare mai scăzută comparativ cu alte sectoare, să aducă o contribuţie echitabilă la finanţele publice. Acest lucru ar crea, de asemenea, un stimulent cu efect de descurajare a tranzacţiilor care nu îmbunătăţesc eficienţa pieţelor financiare.

Proiectul de directivă ar viza tranzacţii legate de toate tipurile de instrumente financiare, inclusiv instrumente de pe piaţa de capital şi de pe piaţa monetară (cu excepţia instrumentelor de plată), acţiuni sau participaţii la organisme de plasament colectiv şi contracte pe instrumente financiare derivate. Tranzacţiile cu băncile centrale sunt, totuşi, excluse.

Prezentarea propunerii a fost urmată de un schimb de opinii între miniştri. În calitate de preşedinte al Ecofin, ministrul finanţelor al Poloniei, dl Jacek Rostowski, a invitat grupurile de lucru relevante ale Consiliului să înceapă analizarea propunerii.

Procesul decizional al UE cu privire la chestiuni fiscale necesită unanimitate.

Informaţii suplimentare:
Comunicat de presă (pdf)
Difuzarea dezbaterii Consiliului pe internet
Difuzarea conferinţei de presă pe internet
Impozitarea sectorului financiar (pe serverul Europa)

 

Sursa CONS, © Fotolia

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…