Actualitatea europeană

Consolidarea politicii UE de combatere a drogurilor

Uniunea Europeană îşi va spori eforturile de combatere a substannţelor narcotice, vizând în special drogurile sintetice. La 27 octombrie, Consiliul a adoptat un pact european în această privinţă, care stabileşte orientările pentru viitoarea abordare.

<--break->

Pactul propune ca statele membre şi instituţiile şi agenţiile UE relevante să lucreze împreună pentru a suspenda producţia şi traficul de droguri sintetice, precum şi contrabanda de substanţe care ar putea fi utilizate pentru a produce droguri sintetice, așa-numiţii precursori.

Drogurile sintetice, precum amfetamina şi ecstasy, sunt produse din compuşi chimici. Aproape în fiecare săptămână un nou drog sintetic intră pe piaţa europeană. Multe dintre acestea sunt produse în UE şi utilizează precursori disponibili din punct de vedere legal. Aceasta le-a atras numele, pentru cunoscători, de „droguri legale”.

Producţia şi traficul de droguri ilegale sunt activităţi săvârşite de reţele de criminalitate organizată care activează transfrontalier. Prin urmare răspunsul trebuie să fie transnațional. Pactul propune ca toate părţile să îşi reunească eforturile pentru a aborda această provocare.

Statele membre ar trebui să coopereze, atunci când este necesar, cu Europol şi Eurojust, pentru a depista, îngheţa şi confisca produsele infracţiunilor legate de droguri. Acestea sunt încurajate să instituie echipe comune de anchetă  şi să îşi coordoneze activităţile. Cooperarea cu ţările din afara UE care sunt afectate de situaţie este de asemenea importantă.

Schimbul de informaţii cu privire la noile substanţe şi noile modalităţi de distribuție - de exemplu prin intermediul sistemului de alertă timpurie - este esenţial pentru anihilarea rutelor de trafic şi pentru evitarea răspândirii rapide a noilor droguri.

Ar trebui să se pună mai mult accentul pe formarea autorităţilor în privinţa detectării şi dezafectării laboratoarelor clandestine. Poliţia şi autorităţile vamale au nevoie de cunoştinţe exacte şi actualizate despre metodele de producţie şi tehnicile de investigaţie. 

Pactul actual completează Pactul de combatere a traficului internaţional de droguri - Anihilarea rutelor traficului de cocaină şi de heroină, adoptat în 2010.

Informaţii suplimentare:
Conferinţă de presă
Pactul european împotriva drogurilor sintetice
Difuzarea pe internet a conferinţei de presă

sursa CONS, © Fotolia

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…