Actualitatea europeană

Consolidarea politicii UE de combatere a drogurilor

Uniunea Europeană îşi va spori eforturile de combatere a substannţelor narcotice, vizând în special drogurile sintetice. La 27 octombrie, Consiliul a adoptat un pact european în această privinţă, care stabileşte orientările pentru viitoarea abordare.

<--break->

Pactul propune ca statele membre şi instituţiile şi agenţiile UE relevante să lucreze împreună pentru a suspenda producţia şi traficul de droguri sintetice, precum şi contrabanda de substanţe care ar putea fi utilizate pentru a produce droguri sintetice, așa-numiţii precursori.

Drogurile sintetice, precum amfetamina şi ecstasy, sunt produse din compuşi chimici. Aproape în fiecare săptămână un nou drog sintetic intră pe piaţa europeană. Multe dintre acestea sunt produse în UE şi utilizează precursori disponibili din punct de vedere legal. Aceasta le-a atras numele, pentru cunoscători, de „droguri legale”.

Producţia şi traficul de droguri ilegale sunt activităţi săvârşite de reţele de criminalitate organizată care activează transfrontalier. Prin urmare răspunsul trebuie să fie transnațional. Pactul propune ca toate părţile să îşi reunească eforturile pentru a aborda această provocare.

Statele membre ar trebui să coopereze, atunci când este necesar, cu Europol şi Eurojust, pentru a depista, îngheţa şi confisca produsele infracţiunilor legate de droguri. Acestea sunt încurajate să instituie echipe comune de anchetă  şi să îşi coordoneze activităţile. Cooperarea cu ţările din afara UE care sunt afectate de situaţie este de asemenea importantă.

Schimbul de informaţii cu privire la noile substanţe şi noile modalităţi de distribuție - de exemplu prin intermediul sistemului de alertă timpurie - este esenţial pentru anihilarea rutelor de trafic şi pentru evitarea răspândirii rapide a noilor droguri.

Ar trebui să se pună mai mult accentul pe formarea autorităţilor în privinţa detectării şi dezafectării laboratoarelor clandestine. Poliţia şi autorităţile vamale au nevoie de cunoştinţe exacte şi actualizate despre metodele de producţie şi tehnicile de investigaţie. 

Pactul actual completează Pactul de combatere a traficului internaţional de droguri - Anihilarea rutelor traficului de cocaină şi de heroină, adoptat în 2010.

Informaţii suplimentare:
Conferinţă de presă
Pactul european împotriva drogurilor sintetice
Difuzarea pe internet a conferinţei de presă

sursa CONS, © Fotolia

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…