Actualitatea europeană

Stimularea creşterii economice este esenţială

Consiliul European din 23 octombrie a convenit asupra unui număr de măsuri destinate garantării creşterii economici şi creării de locuri de muncă pentru a depăţi actuala criză economică. Conducătorii UE au fost de acord că, în situaţia actuală, consolidarea creşterii economice este la fel de importantă ca şi abordarea provocărilor imediate ale crizei.

"Uniunea trebuie să ajungă din nou pe un teren solid. Stimularea creşterii economice este esenţială în acest sens. Perspectiva unei creşteri economice susţinute poate restabili încrederea, poate crea locuri de muncă şi poate ajuta la absorbţia datoriilor.  Iată de ce Consiliul European s-a concentrat în primul rând asupra modalităţilor de stimulare a agendei noastre comune de creștere economică", a afirmat Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.

 

Măsuri de stimulare a creşterii

Conducătorii UE au hotărât să se pună de acord - până la sfârşitul anului 2012 - cu privire la 12 propuneri prioritare care sunt prevăzute de Actul privind piaţa unică. Actul reprezintă o serie de măsuri menite să impulsioneze economia europeană şi să creeze locuri de muncă. 

De exemplu, una dintre măsurile prevăzute de acest act vizează îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici. Unul mod de obținere a acestui rezultat ar fi crearea unui paşaport european pentru capitalului de risc, care ar permite întreprinderilor mici să obţină fondurile necesare şi să investească cu uşurinţă în UE.

"Marjele fiscale sunt actualmente limitate pentru majoritatea statelor membre.  Prin urmare, combinăm măsuri care ţin deficitele sub control cu politici care sprijină creşterea economică", a afirmat Preşedintele Van Rompuy.

Alte măsuri pe care, potrivit Concluziilor Consiliului European, statele membre şi Comisia ar trebui să le pună în aplicare mai activ includ Directiva privind serviciile, care vizează maximizarea circulaţiei şi ofertei de servicii în UE, "piaţă digitală unică" care vizează realizarea potenţialului deplin al tehnologiei digitale şi deschiderea posibilităţilor pentru noi modele de afaceri, reducerea sarcinii administrative şi a sarcinii globale de reglementare, îndeosebi pentru întreprinderile mici, şi alte iniţiative. 

 

Guvernanţa economică

Statele membre şi-au subliniat hotărârea de a pune în aplicare instrumentele de care dispune în prezent UE pentru a îi consolida guvernanţa economică: Strategia Europa 2020 (reforme structurale), semestrul european ţi "Pactul euro plus" - mecanismul de coordonare a politicii economice în rândul statelor membre - şi cele şase acte legislative privind guvernanța economică în UE asupra cărora s-a ajuns de curând la un acord, care vor permite un grad mult mai ridicat de supraveghere şi de coordonare pentru a garanta sustenabilitatea finanţelor publice şi pentru a evita acumularea de dezechilibre excesive.  

 

Reglementarea financiară

Consiliul European a salutat acordul obţinut cu privire la vânzarea în lipsă, la propunerile privind pieţele instrumentelor financiare şi abuzurile de piaţă şi așteaptă cu interes propunerile din partea Comisiei cu privire la agenţiile de rating al creditelor şi cu privire la gestionarea şi soluţionarea crizei bancare.

Consiliul European a salutat progresele înregistrate de cei 27 de miniştri ai finanţelor din UE cu privire la cele mai urgente soluţii pentru sectorul bancar.  Această activitate va fi finalizată de Consiliu şi reuniunea la nivel înalt a zonei euro în cadrul reuniunilor din 26 octombrie.

 

Informaţii suplimentare:
Difuzarea conferinţei de presă pe internet
Concluziile Consiliului European

 

Sursa CONS, © Uniunea Europeană

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…