Actualitatea europeană

Consumatorii din UE dau note mici serviciilor financiare şi pieţelor combustibililor

Serviciile financiare, investiţiile (inclusiv pensiile şi titlurile de valoare), creditele ipotecare şi serviciile imobiliare sunt pieţele care sunt cele mai probabil să nu răspundă aşteptărilor consumatorilor din UE, în conformitate cu ultimul tablou de bord al pieţelor de consum. Între pieţele de mărfuri, autoturismele second-hand şi carburanţii au notele cele mai mici.

Ca şi în 2010, pieţele serviciilor continuă să fie mai puţin performante, serviciile financiare şi serviciile în reţea fiind toate sub medie. Furnizarea de electricitate şi combustibili s-a degradat cel mai mult în comparaţie cu 2010. Indicele principal al tabloului de bord al pieţelor de consum clasifică pieţele de consum din punctul de vedere al încrederii consumatorilor, nivelului de satisfacție, uşurinţei de a compara ofertele, al problemelor şi plângerilor. Posibilitatea consumatorilor de a alege, uşurinţa schimbării furnizorilor de servicii sau a tarifelor şi diferenţele de preţ între ţări sunt şi ele monitorizate. Obiectivul este de a identifica pieţele care par cel mai expuse riscului de a nu funcţiona în mod adecvat pentru studii de urmărire care să analizeze în profunzime problemele şi să identifice răspunsuri politice. Pe baza ultimelor constatări, Comisia Europeană va verifica piaţa creditelor de consum şi cea a combustibililor.

Comisarul pentru sănătate şi consumatori, John Dalli, a declarat: „Valoarea pieţei unice pentru consumatori se măsoară prin ceea ce oferă în privinţa calităţii, extinderii posibilităţilor de alegere, preţurilor mai scăzute, transparenţei şi gradului de satisfacţie. Datorită tabloului de bord, putem vedea unde nu se întâmplă toate acestea. Procesul este legat de elaborarea politicilor pe baza unor elemente concrete legate de problemele reale cu care se confruntă consumatorii în piaţa unică. Întreprinderile care răspund necesităţilor consumatorilor vor fi recompensate prin opțiunile acestora.”

Tabloul de bord anual al pieţelor de consum clasifică 51 de pieţe de servicii şi mărfuri, care acoperă peste 60 % din bugetele gospodăriilor, pentru a vedea care sunt susceptibile să nu răspundă aşteptărilor consumatorilor din UE.

Constatări principale

  • Pieţele serviciilor continuă să fie mai puţin performante, serviciile financiare (de ex. creditele de consum) şi serviciile în reţea (de ex. electricitatea) fiind toate sub medie.

  • În general, investițiile (inclusiv pensiile și titlurile de valoare), serviciile imobiliare şi ipotecile sunt pieţele aflate pe ultimele trei locuri ca performanţă între pieţele de consum (în 2010, acestea erau investiţiile, serviciile imobiliare şi furnizarea de internet, IP/10/1369).

  • În general, pieţele de mărfuri par să funcţioneze mult mai bine. Printre excepţii se numără autoturismele second-hand şi carburanţii pentru vehicule, care au avut punctajul cel mai mic în categoria mărfurilor (în 2010, acestea erau autoturismele second-hand, obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi carnea; a se vedea IP/10/1369).

  • Comparativ cu 2010, pieţele energiei electrice şi combustibililor s-au deteriorat cel mai mult, ceea ce poate reflecta perceăţia consumatorilor cu privire la preţurile electricităţii şi combustibililor.

  • Atunci când se ia în considerare uşurinţa percepută a schimbării furnizorului sau tarifului, precum şi prevalenţa acestor practici în rândul consumatorilor, ipotecile, investițiile (inclusiv pensiile şi titlurile de valoare) şi furnizarea de electricitate au notele cele mai scăzute dintre cele 14 pieţe ale serviciilor analizate.

  • 64 % dintre consumatori sunt satisfăcuţi de capacitatea de a alege mărfuri sau furnizori (pentru toate piețele). Aceasta sugerează că alegerea nu este, pentru consumatori, o problemă la fel de importantă precum alte aspecte cum sunt încrederea în comercianţi şi capacitatea de a compara oferte.

Raportul complet, inclusiv clasificările la nivel naţional, pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/consumers/index_ro.htm

Etapele următoare

Ca o continuare, Comisia Europeană va lansa două studii de piaţă cu privire la:

  • Creditul de consum, care are un rezultat slab în tabloul de bord, în special din punct de vedere al încrederii şi comparabilităţii. Având în vedere că Directiva privind creditul de consum este programată pentru reexaminare în 2013, constatările vor fi utilizate drept probe consistente pentru evaluarea impactului normelor actuale ale UE. Studiul nu va acoperi sectorul ipotecilor, deoarece aceasta face deja obiectul unei propuneri recente a Comisiei (IP/11/383).

  • Combustibili. Piaţa combustibililor se situează pe penultimul loc între pieţele de mărfuri şi a înregistrat cea mai mare înrăutăţire faţă de 2010. Este cea de-a patra piaţă din punct de vedere al cotei sale din bugetul familial. În plus, multitudinea de denumiri pentru combustibili poate constitui o sursă de confuzii pentru consumatori, cu un posibil impact asupra pieţei unice.

Pentru multe dintre celelalte pieţe cu probleme, s-au realizat deja studii aprofundate (de ex., pentru electricitate, servicii financiare cu amănuntul) sau sunt în curs de desfăşurare (de ex., furnizarea de internet) -- a se vedea, pentru detalii, MEMO/11/718.

Context

Principalul obiectiv al tabloului de bord al pieţelor de consum este de a identifica pieţele care par cel mai expuse riscului de a nu funcționa în mod adecvat pentru consumatori, pentru studii de urmărire care să analizeze în profunzime problemele şi să identifice răspunsuri politice.

Principalul indice utilizat de către tabloul de bord pentru a ierarhiza 51 de pieţe este indicatorul de performanță a pieţei (Market Performance Indicator - MPI). Indicele este compus din rezultatele sondajului pentru consumatori legate de: (1) încrederea în comercianţi/furnizori (2) gradul general de satisfacţie (3) uşurinţa comparării ofertelor (4) problemele şi plângerile consumatorilor. Separat, tabloul de bord, monitorizează în plus schimbarea furnizorilor şi a tarifelor (pentru 14 pieţe de servicii), plaja de alegere a consumatorilor pentru fiecare piaţă, precum şi diferenţele de preţ între ţările UE la peste 100 de bunuri şi servicii.

 

(sursa COM)

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…