Actualitatea europeană

Agenda digitală: potrivit unui raport al Comisiei, sunt necesare noi măsuri de protecție a copiilor

Bruxelles, 13 septembrie 2011 – Într-un raport prezentat astăzi, Comisia Europeană reexaminează modul în care statele membre implementează recomandările UE care vizează să garanteze încrederea şi siguranţa copiilor în lumea digitală.

Statele membre şi industria fac eforturi din ce în ce mai mari pentru a implementa recomandările UE din 1998 şi 2006 privind protecţia minorilor care utilizează servicii audiovizuale şi online, însă măsurile luate până acum s-au dovedit a fi, per ansamblu, insuficiente. Concret, raportul arată că ţările din UE nu reacționează în mod adecvat sau aplică metode diferite pentru a soluţiona problemele legate de existenţa şi de raportarea conţinuturilor ilegale sau dăunătoare, a asigura accesul copiilor la un conţinut adecvat vârstei lor, a face reţelele sociale mai sigure pentru copii şi a proteja copiii împotriva jocurilor video dăunătoare. De exemplu, modul în care liniile de asistenţă telefonică controlează caracterul ilegal sau dăunător al conținutului care le este semnalat, modul în care depistează sursa acestuia şi modul în care o notifică autorităţilor competente sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. La fel, pentru a menţine site-urile web şi jocurile la un nivel adaptat vârstei copiilor, ţările din UE utilizează sisteme de rating în funcţie de vârstă şi mijloace tehnice diferite. Raportul arată că în aceste sectoare mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăţi protecţia copiilor. Comisia va aborda aceste aspecte spre sfârşitul anului în curs, în contextul unei iniţiative cuprinzătoare destinate să responsabilizeze şi să protejeze copiii care utilizează noile tehnologii.

Neelie Kroes, vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „În prezent, copiii navighează tot mai mult pe internet, începând de la vârste tot mai fragede, şi explorează o lume digitală fascinantă, plină de oportunităţi. Este însă necesar să intensificăm urgent acţiunile şi eforturile de colaborare pentru a responsabiliza şi a proteja copiii în acest univers digital aflat în permanentă schimbare. Trebuie să le oferim părinţilor şi cadrelor didactice încrederea necesară pentru a-şi asuma responsabilităţile. Strategia pe care o voi prezenta spre sfârşitul anului va aborda frontal aceste probleme.”

Raportul propune o serie de acţiuni printre care:

Conţinutul dăunător şi ilegal: popularizarea liniilor de asistenţă telefonică şi ameliorarea infrastructurilor aferente pentru a eficientiza eliminarea conţinutului ilegal.

Reţelele sociale şi protecţia vieţii private: o mai bună informare cu privire la riscuri şi la modalităţile de reducere a acestora.

Sisteme de clasificare şi de rating în funcţie de vârstă: utilizarea la scară mai largă a unor sisteme de clasificare în funcţie de vârstă (precum sistemul PEGI) pentru jocurile online; elaborarea unor coduri de conduită şi a altor modalităţi de sensibilizare a distribuitorilor cu privire la clasificările în funcţie de vârstă, pentru a împiedica vânzarea de jocuri către copii prea mici.

 

Sursa COM

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…