Actualitatea europeană

Curtea de Conturi Europeană publică Raportul special nr. 6/2011 privind eficacitatea proiectelor din domeniul turismului cofinanţate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Turismul este al treilea sector economic ca importanţă la nivel mondial şi cea mai importantă industrie de servicii din Uniunea Europeană (UE).

 

 

Această industrie generează mai mult de 5 % din produsul intern brut al UE, cu un număr de aproximativ 1,8 milioane de întreprinderi care angajează un procent estimat la 5,2 % din totalul forţei de muncă (9,7 milioane de locuri de muncă) şi chiar mai mult dacă se iau în calcul și sectoarele care sunt legate de turism. În perioada 2000-2006, fondurile UE alocate prin FEDR pentru investiţii fizice în turism s-au ridicat la 4,6 miliarde de euro. Proiectele sunt selectate şi gestionate de autorităţi de management din statele membre.

Acest audit al performanţei realizat de Curtea de Conturi Europeană (CCE) se bazează pe un sondaj amplu efectuat cu privire la proiecte derulate în 26 de regiuni din nouă state membre. Întrebările pe care s‑a axat auditul au fost următoarele: proiectele au produs rezultatele scontate? rezultatele proiectelor sunt durabile? sprijinul acordat de UE a influenţat existenţa sau modul de concepere a proiectelor?

Auditul a condus la următoarele concluzii:

  • toate proiectele examinate au generat rezultate pozitive sub o formă sau alta, majoritatea dintre acestea înregistrând succes pe mai multe planuri;

  • durabilitatea rezultatelor proiectelor era în mare parte asigurată, 98 % din proiecte continuând să fie operaţionale la momentul auditului, iar 94 % din locurile de muncă create sau menţinute existând încă la finalizarea auditului; şi

  • sprijinul UE a contribuit în mod esenţial la decizia de realizare a proiectelor în 74 % din cazuri şi a condus la modificarea proiectelor în alte 20 % din cazuri. 6 % din proiecte ar fi fost implementate chiar şi fără finanţare din partea UE.

În acest raport special, CCE face o serie de recomandări în scopul ameliorării modului de utilizare a finanţării FEDR. Printre aceste recomandări, se numără aceea potrivit căreia Comisia ar trebui să încurajeze autorităţile de management din statele membre să se asigure că, la momentul introducerii cererii de acordare a grantului, precum şi la momentul luării unei decizii cu privire la grant, se stabilesc obiective, ţinte şi indicatori corespunzători, care să permită selectarea proiectelor care ar putea fi cele mai eficiente şi care să servească drept bază pentru evaluarea subsecventă a rezultatelor produse de aceste proiecte.

 

Sursa COM

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…