Actualitatea europeană

A investi astăzi pentru creşterea de mâine

Bruxelles, 29 iunie 2011 - Uniunea Europeană are un buget mic, dar cu un impact important asupra cetăţenilor Europei. Propunerea Comisiei privind bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine. 

Aceasta se concentrează asupra finanţării prioritare la nivelul UE care furnizează o adevărată valoare adăugată. De exemplu, o facilitate intitulată „Conectarea Europei”, care finanţează proiecte transfrontaliere în domeniul energiei, transporturilor şi tehnologiei informaţiei pentru consolidarea structurii de bază a pieţei noastre interne; o creştere semnificativă a sumelor alocate cercetării şi inovării pentru a investi în competitivitatea noastră şi fonduri suplimentare pentru tineretul Europei – acestea sunt doar câteva din noile elemente ale propunerii Comisiei. În acelaşi timp, acest buget inovator al UE îşi menţine caracterul riguros: suma globală propusă pentru următorii şapte ani este 1,025 miliarde EUR în credite de angajament (1,05 % din VNB-ul UE) și 972,2 miliarde EUR (1 % din VNB-ul UE) în credite de plată.

Declaraţia preşedintelui Barroso:

În actualul context de austeritate fiscală în întreaga UE, Comisia a prezentat o propunere ambiţioasă, dar realistă, pentru următorul CFM, explică Janusz Lewandowski, comisarul pentru programarea financiară şi buget: printr-o realocare inteligentă a bugetului, am creat o marjă pentru a finanţa noi priorităţi, cum ar fi infrastructura transfrontalieră pentru energie şi transport, cercetarea şi dezvoltarea, educaţia şi cultura, securizarea frontierelor externe şi consolidarea vecinilor noştii din sud și din est. În plus, am modernizat practic toate politicile noastre prin simplificarea programelor noastre şi prin introducerea de condiţionalităţi suplimentare privind cheltuirea fondurilor.

Pentru creştere şi locuri de muncă

Un nou fond, facilitatea „Conectarea Europei”, vizează stimularea valorii paneuropene a proiectelor de infrastructură. Având la dispoziţie 40 de miliarde EUR, la care se adaugă alte 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune, acesta include o listă preliminară de proiecte din domeniul transporturilor, al energiei şi al tehnologilor informaţiei şi comunicaţiilor care sporesc interconectivitatea în Europa. Aceste conexiuni care consolidează creşterea vor îmbunătăţi accesul la piaţa internă şi vor pune capăt izolării anumitor „insule” economice. Facilitatea „Conectarea Europei” oferă oportunităţi de utilizare a instrumentelor de finanţare inovatoare pentru accelerarea şi garantarea unor investiţii mai importante, care nu s-ar fi putut realiza decât prin finanţare publică. Comisia va promova utilizarea obligaţiunilor UE pentru finanţarea proiectelor în scopul de a favoriza realizarea acestor proiecte importante.

Punctul de plecare al unei creşteri economice durabile îl reprezintă oraşele şi regiunile noastre. Sumele importante alocate coeziunii economice, sociale şi teritoriale (376 de miliarde EUR pentru întreaga perioadă) vor avea o legătură mai strânsă cu obiectivele strategiei Europa 2020. Se va introduce o nouă categorie de „regiuni de tranziție”. Noi dispoziţii în materie de condiționalitate vor asigura că finanţarea UE se concentrează asupra rezultatelor şi stimulează puternic statele membre pentru a se asigura realizarea efectivă a obiectivelor strategiei Europa 2020. Se vor încheia contracte de parteneriat cu fiecare stat membru, în scopul de a garanta sprijinirea reciprocă a finanţării naţionale şi a finanţării UE.

De asemenea, Comisia propune consolidarea programelor în materie de educaţie şi formare profesională. A investi în tineri este unul dintre cele mai bune planuri de afaceri. Pentru a depăşi fragmentarea instrumentelor actuale, Comisia propune crearea unui program integrat în valoare de 15,2 miliarde EUR pentru educaţie, formare şi tineret, orientat în mod clar către dezvoltarea competenţelor şi mobilitate.

În următorii şapte ani, investiţiile în cercetare şi inovare vor creşte în mod semnificativ. O strategie comună a UE, intitulată „Orizont 2020” şi care beneficiază de 80 de miliarde EUR, va stimula competitivitatea Europei la nivel mondial şi va contribui la crearea de viitoare locuri de muncă şi la apariţia de noi idei. Aceasta va reuni toate proiectele din domeniul în cauză pentru eliminarea fragmentării şi asigurarea faptului că proiectele finanțate de UE sunt complementare în mai mare măsură eforturilor naţionale şi contribuie la coordonarea acestora.

Pentru o agricultură mai ecologică, mai modernă

Beneficiind de 371,72 miliarde EUR, o politică agricolă comună modernă, care este o adevărată politică europeană comună, îşi menţine importanța strategică pentru economia noastră şi mediul nostru, pentru producerea de alimente sigure şi sănătoase şi pentru dezvoltarea comunităţilor rurale. Aceasta ilustrează modul în care un euro poate şi trebuie să servească mai multor obiective: 30 % din sprijinul direct acordat agricultorilor va fi condiţionat de ecologizarea exploataţiilor lor. De asemenea, Comisia propune ca Fondul european de adaptare la globalizare să fie accesibil agricultorilor. Totodată, se vor reduce diferenţele între statele membre în ceea ce priveşte plăţile directe.

Pentru o Europă mai sigură

Construirea unei Europe mai sigure înseamnă îmbunătăţirea mediului nostru şi protejarea climei noastre. Comisia propune integrarea acestor aspecte în toate domeniile. Comisia intenţionează să crească cheltuielile legate de schimbările climatice la cel puţin 20 %, contribuţiile diferitelor domenii de politică făcând obiectul unor evaluări ale impactului.

De asemenea, Comisia propune să se investească 4,1 miliarde EUR în securitatea europeană pentru combaterea infracţiunilor şi a terorismului, precum şi 3,4 miliarde EUR în politicile în domeniul migraţiei şi azilului, care sunt esenţiale pentru competitivitatea şi coeziunea noastră socială. Ambele fonduri au o dimensiune externă, sub forma cooperării cu ţările terţe.

Pentru o Europă mai puternică la nivel mondial

De asemenea, acest buget va contribui la afirmarea poziţiei Europei la nivel mondial, datorită creşterii sumelor alocate relaţiilor externe, care vor beneficia de 70,2 miliarde EUR. În contextul unor alianţe în schimbare şi al afirmării unor noi puteri, Europa trebuie să întreprindă acţiuni suplimentare pentru ca poziţia sa să conteze. 16 miliarde EUR vor fi alocate politicii noastre de vecinătate pentru promovarea democraţiei şi a prosperităţii în jurul Europei. De asemenea, vom continua să ne respectăm angajamentele de a-i ajuta pe cei mai săraci din lume. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) va beneficia de 20,6 miliarde EUR pentru a se concentra asupra eradicării sărăciei şi menţinerii angajamentului nostru în favoarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Resurse mai bune pentru bugetul UE

Noul buget multianual al UE va dispune de resurse mai transparente şi mai echitabile, reducând şi simplificând contribuţiile statele membre. Comisia propune adăugarea de noi resurse proprii celor deja existente, astfel cum se prevede în tratat. Obiectivul nu este de a spori bugetul UE, ci de a furniza acestuia o bază mai solidă şi de a reduce contribuţiile directe ale statelor membre.

Noile resurse proprii ar fi o taxă pe tranzacţiile financiare şi o nouă taxă pe valoarea adăugată (TVA) modernizată. În mod simultan, s-ar renunța la actuala resursă bazată pe TVA (o parte din TVA colectată de statele membre).

De asemenea, Comisia propune simplificarea actualelor mecanisme de corectare care se aplică unor state membre. Aceasta se va efectua printr-o reducere forfetară brută a plăţilor lor bazate pe VNB.

Cheltuieli administrative pentru perioada 2014-2020

În prezent, cheltuielile administrative reprezintă doar 5,7 % din bugetul total al UE. Comisia propune ca cheltuielile administrative să nu crească în următoarea perioadă financiară. În paralel, pe baza reformei politicii în materie de personal din 2004 (care a permis deja economisirea a 3 miliarde EUR şi va mai genera alte economii în valoare de 5 miliarde EUR până în 2020), Comisia propune modificarea în continuare a Statutului funcţionarilor UE.

Informaţii suplimentare:

Comunicarea este disponsibilă pe site-ul internet privind cadrul financiar multianual

MEMO/11/468: Cadrul financiar multianual (CFM): întrebări și răspunsuri

MEMO/11/469: Alocarea de fonduri în domeniile importante – cum vă oferă valoare adăugată bugetul UE

MEMO/11/459: Mituri cu privire la bugetul UE şi cadrul financiar multianual

SPEECH/11/487: Declaraţiile preşedintelui Barroso referitoare la propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2-2020

 

Sursa  © ec.europa.eu

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…