Actualitatea europeană

Eurobarometru: europenii sunt, în general, satisfăcuţi de serviciile de transport feroviar, dar doresc un acces sporit la informaţii în timpul călătoriilor

Bruxelles, 15 iunie 2011 - Un sondaj Eurobarometru, realizat cu scopul de a analiza gradul de satisfacţie al călătorilor faţă de serviciile naţionale de transport feroviar, inclusiv trenurile, gările şi reţeaua de căi ferate din fiecare ţară, a concluzionat că, în general, utilizatorii transportului feroviar de călători sunt, pe de o parte, satisfăcuţi de siguranţa călătoriilor cu trenul sau de uşurinţa achiziţionării biletelor, dar, pe de altă parte, ei denunţă lipsa informaţiilor cu privire la drepturile pe care le au sau la întârzieri.

Rezultatele acestui sondaj vor contribui la elaborarea viitoarelor măsuri destinate să garanteze că, până în 2050, transportul de călători pe distanţe medii se va face în principal pe calea ferată, obiectiv stabilit în Cartea albă privind transporturile publicată anul acesta de Comisia Europeană.

Vicepreşedintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Mai puţin de un sfert dintre călătorii din UE se deplasează cu trenul în ţara lor cel puţin o dată pe lună. Este insuficient. Rezultatele acestui sondaj vor contribui la identificarea sectoarelor în care trebuie depuse eforturi pentru ca transportul feroviar să poată deveni, în toate statele membre, o alternativă serioasă la transportul rutier şi aerian. Planificarea călătoriilor cu trenul şi emiterea de bilete la nivel paneuropean vor constitui cu siguranţă un sprijin important în acest sens.”

Punctualitate şi fiabilitate

Călătorii din transportul feroviar au fost chestionaţi cu privire la punctualitatea şi fiabilitatea trenurilor din ţara lor. Dintre călătorii intervievaţi, 66% au declarat că sunt foarte satisfăcuţi sau destul de satisfăcuţi de serviciile din  ţara lor. În această privinţă, nivelurile cele mai ridicate de satisfacţie au fost înregistrate în Spania (89%), Irlanda (89%), Portugalia (91%), Letonia (93%) și Lituania (95%). În schimb, în unele  ţări, precum România (43%), Franţa (45%), Suedia (45%), Germania (46%) şi Polonia (52%), călătorii au declarat că sunt foarte nesatisfăcuţi sau destul de nesatisfăcuţi de punctualitatea şi de fiabilitatea serviciilor de transport feroviar din ţara lor.

Sentimentul de siguranţă

În 18 ţări, călătorii se simt, în general, în siguranţă atunci când utilizează transportul feroviar. În ceea ce priveşte gările, ponderea călătorilor care au acest sentiment variază între 60% în Polonia şi 92% în Finlanda. O mare parte dintre călătorii din ţările nordice şi din Regatul Unit se declară foarte satisfăcuţi de securitatea personală: 44% în Finlanda, 41% în Regatul Unit şi 40% în Suedia şi Danemarca.

Asistenţa şi informaţiile destinate călătorilor cu handicap şi celor în vârstă

Aproximativ 40% dintre călători au răspuns „nu știu” la întrebările legate de asistenţa și de informaţiile destinate călătorilor cu handicap şi celor în vârstă (în gări sau în trenuri). Dintre cei care au dat un altfel de răspuns, numai 55% sunt foarte satisfăcuţi sau satisfăcuţi - un procent mult mai mic decât în cazul întrebărilor legate de curățenie, capacitate, confort şi punctualitate. Regulamentul UE privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, care a intrat în vigoare în decembrie 2009, vizează să le garanteze călătorilor cu handicap şi celor cu mobilitate redusă posibilitatea de a călători în condiţii asemănătoare cu cele de care beneficiază alți cetăţeni şi prevede obligaţia întreprinderilor din sectorul feroviar de a furniza informaţii cu privire la accesibilitatea tuturor serviciilor de transport feroviar şi a tuturor trenurilor, precum şi de a informa persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă în legătură cu facilităţile existente la bordul trenurilor.

Informarea

Regulamentul UE privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar stabilește un set minim de norme comune aplicabile în întreaga Europă, de exemplu în cazul întârzierii sau anulării trenurilor.Întrucât drepturile sunt inutile dacă nu sunt cunoscute de către călători, societățile feroviare sunt obligate să le furnizeze acestora informații cu privire la drepturile și obligațiile care le revin și să instituie comisii de soluționare a plângerilor.Dintre persoanele care au răspuns la întrebările legate de acest aspect, 38% consideră că informațiile furnizate la bordul trenurilor sunt insuficiente, mai ales în cazul întârzierilor.

Achiziționarea biletelor

Dintre respondenţi, 79% consideră că biletele sunt uşor de cumpărat. Totuși, 61% dintre respondenţii din Austria și 54% dintre cei din Germania susţin contrariul. În prezent, Comisia verifică dacă este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a elimina barierele din calea planificării călătoriilor multimodale şi a emiterii de bilete pentru acest tip de călătorii. În acest scop, Comisia a lansat o consultare intitulată „Towards a European Multi-Modal Journey Planner” (Către un planificator european al călătoriilor multimodale). În plus, vicepreşedintele Kallas a lansat recent industriei şi părţilor interesate provocarea de a dezvolta planificatoare de călătorii la nivel paneuropean sau de a prezenta idei în acest sens, pentru a schimba modul de a călători al europenilor (MEMO/11/377).

Context

Obiectivul de reducere cu 60% a emisiilor până în 2050, stabilit în Cartea albă privind transporturile, nu ar putea fi realizat doar recurgând la vehicule mai eficiente din punctul de vedere al consumului de resurse şi carburanţi mai ecologici.În acest context, transportului feroviar îi revine un rol important.Prin urmare, Comisia s-a angajat să îmbunătăţească echilibrul dintre transportul feroviar şi cel rutier de călători.Sondajul Eurobarometru privind nivelul de satisfacţie al călătorilor din transportul feroviar contribuie la identificarea modificărilor care trebuie realizate pentru a oferi o alternativă serioasă la transportul aerian şi, mai ales, la cel rutier.

Pentru informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_329_315_en.htm#326

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf

 

Sursa COM, @ ec.europa.eu

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…