Actualitatea europeană

Baza fiscală a societăților europene: facilitarea activității economice și reducerea costurilor aferente

 Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de calculare a bazei fiscale a societăților care își desfășoară activitatea în UE.

Scopul acestei propuneri este de a reduce semnificativ povara administrativă, costurile de conformare și incertitudinile juridice cu care se confruntă în prezent societățile din UE care, pentru stabilirea profiturilor lor impozabile, trebuie să se conformeze dispozițiilor a până la 27 de sisteme naționale diferite. Obiectivul bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) propusă de Comisie este ca societățile să beneficieze de un sistem de „ghișee unice” pentru transmiterea declarațiilor fiscale și să-și consolideze toate profiturile și pierderile înregistrate în întreaga UE. Statele membre își vor păstra integral dreptul suveran de a-și stabili propria rată a impozitului pe profit. Comisia estimează că CCCTB va permite societăților din întreaga UE să economisească anual 0,7 miliarde EUR prin reducerea costurilor de conformare și 1,3 miliarde EUR prin consolidare. În plus, societățile care doresc să se extindă transfrontalier vor putea economisi până la 1 miliard EUR. De asemenea, CCCTB va face piața UE mult mai atractivă pentru investitorii străini.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Datorită CCCTB, activitatea economică din UE va deveni mai simplă, mai ieftină și mai convenabilă și va permite IMM-urilor care doresc acest lucru să se extindă și pe piețele altor țări. Propunerea de astăzi este bună atât pentru societăți, cât și pentru competitivitatea globală a UE.”

În ceea ce privește impozitul pe profit, piața unică se confruntă încă cu obstacole serioase care împiedică activitatea societăților. Societățile transfrontaliere trebuie să respecte până la 27 de seturi diferite de reguli pentru calcularea bazei lor fiscale și trebuie să lucreze cu până la 27 de administrații fiscale. În plus, se confruntă cu un sistem extrem de complex de stabilire a modului de impozitare a tranzacțiilor intra-grup (prețurile de transfer) și nu-și pot compensa pierderile suferite într-un stat membru prin profiturile realizate într-un alt stat membru. Prin urmare, societățile mai mari se confruntă cu costuri și complicații enorme, în timp ce societățile mai mici sunt adesea total incapabile să se extindă în interiorul UE.

CCCTB vizează eliminarea acestor probleme, oferind societăților un set unic de reguli de calculare a bazei fiscale și posibilitatea de a transmite o declarație fiscală consolidată unică unei singure administrații pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul UE. Pe baza acestei declarații fiscale unice, baza fiscală a societății ar urma să fie mai apoi repartizată între statele membre în care aceasta își desfășoară activitatea, potrivit unei formule specifice. Această formulă va lua în considerare trei factori: activele, forța de muncă și vânzările. După repartizarea bazei fiscale, statele membre vor fi autorizate să-și impoziteze cota-parte din aceasta în funcție de propria lor rată a impozitului pe profit În cadrul CCCTB, statele membre vor continua să-și stabilească rata impozitului pe profit la nivelul pe care îl consideră adecvat, aceasta fiind prerogativa lor națională.

CCCTB ar urma să fie opțional pentru societăți. Aceasta înseamnă că societățile care consideră că ar putea avea de câștigat de pe urma unui sistem armonizat la nivelul UE ar putea opta pentru integrarea în CCCTB, în timp ce alte societăți și-ar putea continua activitatea în cadrul sistemelor lor naționale.

CCCTB este considerată o inițiativă importantă a Comisiei Barroso II în contextul Strategiei Europa 2020. Acest proiect a fost menționat și într-o serie de documente strategice importante care vizează eliminarea obstacolelor din calea pieței unice și stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă în UE [Actul privind piața unică, Analiza anuală a creșterii și „Pact for the Euro” (Pactul privind moneda Euro)].

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

MEMO/11/171

 

Sursa COM

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…