Actualitatea europeană

Cadrul de guvernanță corporativă pentru societățile europene: este nevoie de îmbunătățiri?

Una dintre realitățile pe care criza financiară le-a scos la iveală este că guvernanța corporativă, bazată până acum îndeosebi pe autoreglementare, nu a fost atât de eficientă pe cât se putea.

Un management mai bun al societăților este important nu numai pentru a reduce probabilitatea apariției unei noi crize în viitor, ci și pentru a fi mai competitive. Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică pe tema modalităților de îmbunătățire a guvernanței corporative a societăților europene. Definiția tradițională a guvernanței corporative este aceea de sistem de management și control al societăților comerciale. Consultarea acoperă subiecte cum sunt: soluții pentru a îmbunătăți funcționarea consiliului de administrație și a spori diversitatea membrilor acestuia, monitorizarea și aplicarea codurilor naționale de guvernanță corporativă existente și modalități de creștere a implicării acționarilor. Termenul pentru transmiterea contribuțiilor la această consultare este 22 iulie 2011.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „În conjunctura economică actuală, este nevoie mai mult ca oricând să ne asigurăm că societățile sunt bine guvernate și că sunt, așadar, fiabile și sustenabile. Aplicarea în exces a unei viziuni pe termen scurt a avut consecințe dezastruoase. De aceea am lansat astăzi o dezbatere pe tema eficienței cadrului existent de guvernanță corporativă. Înainte de toate, avem nevoie de consilii de administrație care să fie mai eficiente și de acționari care să își asume pe deplin responsabilitățile”.

Care sunt temele pe care le acoperă consultarea publică?

Concluziile desprinse în urma crizei financiare vor determina supravegherea mai strictă a instituțiilor financiare, sporirea solidității băncilor și crearea unor sisteme eficiente pentru soluționarea crizelor bancare. Această consultare publică se înscrie într-o analiză pe termen mai lung a cadrului de guvernanță corporativă a societăților în general și se axează pe modul în care funcționează societățile comerciale, nu doar instituțiile financiare. Analizele efectuate arată că situația poate fi îmbunătățită în mai multe domenii care țin de guvernanța corporativă1, de exemplu diversitatea membrilor consiliului de administrație, implicarea acționarilor și calitatea declarațiilor privind guvernanța corporativă.

Cartea verde are așadar scopul de a lansa o dezbatere generală asupra unor teme cum sunt:

  • Consiliul de administrație: întrebările formulate se referă la funcționarea eficientă a consiliilor și la măsurile care pot fi luate pentru ca acestea să aibă o componență mixtă, de exemplu încurajarea diversității de gen, a diversității competențelor și a naționalităților. Funcționarea consiliilor, mai exact în termeni de disponibilitate și de timp consacrat de administratori, se numără și ea printre temele examinate, la fel ca problema administrării riscurilor și cea a remunerării administratorilor.

  • soluții pentru a spori implicarea acționarilor în probleme legate de guvernanța corporativă și a-i încuraja pe aceștia să fie interesați de obținerea unor rezultate de durată și a unei performanțe pe termen mai lung, dar și soluții pentru a spori protecția acționarilor minoritari. Cartea verde adresează totodată întrebarea dacă este necesară identificarea acționarilor, prin crearea unui mecanism care să le permită emitenților să își cunoască acționarii, și dacă este nevoie de îmbunătățirea cadrului de cooperare a acționarilor.

  • modalități de îmbunătățire a monitorizării și aplicării codurilor naționale de guvernanță corporativă existente2 pentru a oferi informații utile investitorilor și publicului. Societățile care nu respectă recomandările naționale în materie de guvernanță corporativă trebuie să explice motivele acestei decizii. În realitate, acest lucru se întâmplă foarte rar. Cartea verde pune întrebarea dacă sunt necesare reguli mai detaliate cu privire la aceste explicații și dacă organismele naționale de monitorizare ar trebui să aibă un rol mai important în legătură cu declarațiile privind guvernanța corporativă.

Care sunt etapele următoare?

Consultarea rămâne deschisă până în data de 22 iulie 2011. Comisia va examina atent toate răspunsurile primite, iar în toamnă va publica o sinteză a acestora în care va prezenta pe scurt rezultatele consultării. Pe baza acestor rezultate se va decide dacă este necesară prezentarea unor propuneri legislative. Eventualele propuneri vor fi însă prezentate numai după efectuarea unei analize amănunțite a impactului.

Informații generale:

În prezent, la nivelul UE există un set de principii și reguli în materie de guvernanță corporativă, care cuprinde recomandări cu privire la independența administratorilor fără funcție executivă, la comitetele consiliului și la remunerare. Totodată, setul de reguli cuprinde și obligația societăților cotate de a publica declarații privind guvernanța corporativă. Directivele privind ofertele publice de cumpărare (Directiva 2004/25/CE), transparența societăților cotate la bursă (Directiva 2004/109/CE), drepturile acționarilor (Directiva 2007/36/CE), abuzul de piață (Directiva 2003/6/CE) și auditul (Directiva 2006/43/CE) sunt cele care conturează cadrul de guvernanță corporativă din UE.

 

Sursa COM, © ec.europa.eu

 

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/11/218.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

Cartea verde este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 :

A se vedea, de exemplu, studiul intitulat Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/studies_en.htm, sau Paul Woolley, Why are financial markets so inefficient and exploitative — and a suggested remedy, în The Future of Finance: The LSE Report, 2010, sau Declarația Forumului European pentru guvernanța corporativă din 23 martie 2009, sau Heidrick & Struggles, Corporate Governance Report 2009 — Boards in turbulent times.

2 :

Codurile de guvernanță corporativă cuprind recomandări esențiale pentru administrarea și supravegherea societăților cotate și standarde pentru o guvernanță corectă și responsabilă. Lista completă a codurilor de guvernanță corporativă existente poate fi consultată la adresa: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…