Actualitatea europeană

Comisarul Piebalgs invită UE să-și mențină rolul de lider în ceea ce privește ajutorul oficial pentru dezvoltare, în momentul în care noile cifre arată că UE a alocat în 2010 o sumă record de 53,8 miliarde EUR

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a prezentat astăzi cifrele preliminare pentru 2010 privind ajutorul oficial pentru dezvoltare alocat de UE și de cele 27 de state membre ale acesteia.

Ajutorul a crescut cu aproximativ 4,5 miliarde EUR în comparație cu 2009, ajungând la o sumă totală de 53,8 miliarde EUR, fapt care confirmă poziția UE ca cel mai mare și mai generos donator de asistență oficială pentru dezvoltare, care furnizează mai mult de jumătate din ajutorul oficial la nivel mondial. Deși UE nu și-a atins ținta pentru 2010, s-au înregistrat evoluții pozitive, în ciuda încetinirii creșterii economice. Trei dintre cei mai importanți cinci donatori mondiali sunt membri ai UE, iar patru state membre și-au atins deja ținta de 0,7 %. În total, ajutorul UE reprezintă 0,43 % din venitul național brut al UE. Este nevoie în continuare de un efort colectiv considerabil pentru a atinge, până în 2015, ținta de 0,7 %, la care statele membre s-au angajat.

„În 2010, UE rămâne, incontestabil, cel mai mare donator mondial. Aceste bugete destinate ajutorului trebuie majorate dacă vrem să ne atingem obiectivele ambițioase pentru 2015 și să ne păstrăm credibilitatea. Acesta este un efort colectiv și toți actorii trebuie să contribuie în mod echitabil. Ajutorul reprezintă o investiție inteligentă în viitor. Promovarea creșterii favorabile incluziunii și a dezvoltării durabile în țările partenere este în interesul ambelor părți”, a afirmat Andris Piebalgs, comisarul pentru dezvoltare. „Însă eficacitatea ajutorului nu este doar o chestiune de bani. Trebuie să îmbunătățim, de asemenea, modul de acordare a ajutorului pe care îl furnizăm și calitatea acestuia. În cursul acestui an, voi prezenta propuneri pentru a defini mai clar prioritățile politicii în materie de dezvoltare în viitor, a asigura o mai bună cooperare și un impact mai important pe teren.”

În 2009, constrângerile bugetare au avut o consecință negativă asupra ajutorului și mulți donatori, inclusiv mai multe state membre ale UE, și-au redus cheltuielile aferente asistenței oficiale pentru dezvoltare (ODA), rezultatul fiind că Uniunea a cheltuit în 2009, în total, 49 de miliarde EUR sau 0,42 % din venitul național brut (VNB). În 2010, 17 state membre și-au majorat din nou sumele dedicate ajutorului, inversând astfel tendința din anul precedent. Exprimată ca procent din VNB și ca valoare absolută, în 2010 Europa a acordat cea mai mare sumă alocată vreodată în materie de ODA: 53,8 miliarde EUR (0,43 % din VNB). Cu toate acestea, UE nu și-a respectat angajamentele asumate de a atinge în 2010 un nivel colectiv al donațiilor de 0,56 % din VNB. În valoare absolută, suma alocată de UE s-a situat cu 14,5 miliarde EUR sub nivelul angajamentului asumat. Zece state membre au cheltuit mai puțin în materie de ODA decât în 2009.

Comisia felicită țările care au continuat să mărească valoarea ajutorului acordat. Trei dintre cei mai importanți cinci donatori mondiali sunt membri ai UE – Franța, Germania și Regatul Unit. Suedia, Țările de Jos, Luxemburg și Danemarca au atins deja procentul de 0,7 % și se mențin deasupra acestui nivel. În ansamblu, nouă state membre se situau deasupra țintelor minime stabilite pentru statele membre ale UE în 2010: Luxemburg, Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Belgia, Regatul Unit, Finlanda, Irlanda și Cipru.

Context:

În 2005, statele membre ale UE s-au angajat să majoreze până în 2015 asistența oficială pentru dezvoltare (ODA) la 0,7 % din venitul național brut (VNB). În 2010, acestea au promis ca suma alocată în mod colectiv pentru ODA să atingă 0,56 % din VNB. Ținta pentru 2010 s-a bazat pe ținte individuale de 0,51 % destinate ODA din VNB pentru UE 15 și de 0,17 % din VNB pentru cele 12 state membre care au aderat la UE în 2004 și în 2007. Niciun alt donator nu și-a asumat un astfel de angajament important de a mări valoarea ajutorului.

Datele prezentate astăzi provin din două surse: pentru majoritatea statelor membre ale UE, informațiile sunt furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care culege datele privind ajutorul ale membrilor Comitetului său de asistență pentru dezvoltare (CAD), precum și ale altor țări care îi transmit cifre în acest sens. Pentru restul statelor membre ale UE, Comisia a cules informațiile pentru raportul său anual privind finanțarea pentru dezvoltare. Raportul „Consolidarea responsabilității UE privind finanțarea pentru dezvoltare” va fi prezentat în cursul lunii aprilie 2011.

 

Sursa COM, © ec.europa.eu

 

Informații suplimentare:

MEMO/11/221

Site-ul internet al DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul comisarului pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

 

 

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…