Actualitatea europeană

Agenda digitală: noi orientări vizând abordarea preocupărilor legate de protecția vieții private în contextul utilizării etichetelor inteligente

Comisia Europeană a semnat astăzi un acord voluntar cu industria, cu societatea civilă, cu ENISA (Agenţia Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor) și cu organizațiile europene de protecție a vieții private și a datelor, cu scopul de a stabili orientări destinate tuturor societăților europene pentru a aborda implicațiile etichetelor inteligente (dispozitive de identificare prin radiofrecvență - RFID) asupra protecției datelor, înainte de introducerea lor pe piață.

Utilizarea acestor etichete inteligente se extinde într-un ritm vertiginos (aproximativ 1 miliard în 2011, în Europa), însă există preocupări larg răspândite cu privire la efectele lor asupra vieții private. Dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) pot fi găsite în multe obiecte, de la biletele de autobuz, până la cartelele inteligente pentru plata taxelor de autostradă. Dispozitivele microelectronice pot prelucra automat datele de pe etichetele RFID atunci când sunt apropiate de dispozitive de „citire” care le activează, le recepționează semnalul radio și fac schimb de date cu ele. Acordul de astăzi face parte din procesul de implementare a unei recomandări adoptate de Comisie în 2009 (a se vedea IP/09/740) care prevede, între altele, că, în momentul în care consumatorii cumpără produse ce conțin etichete inteligente, acestea trebuie dezactivate automat și gratuit, cu excepția cazului în care consumatorul își exprimă acordul explicit ca etichetele să rămână active.

Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Agenda digitală a declarat: „Doresc să îmi exprim satisfacția cu privire la importantul acord semnat astăzi, care vizează să confere vieții private a consumatorilor un loc central în cadrul tehnologiei etichetelor inteligente și să garanteze soluționarea preocupărilor legate de viața privată înainte de introducerea acestor produse pe piață. Sun mulțumită de faptul că industria colaborează cu consumatorii, cu organizațiile de protecție a vieții private și cu alte părți interesate în vederea soluționării preocupărilor legitime legate de protecția datelor și de securitate apărute în contextul utilizării etichetelor inteligente. Această inițiativă constituie un bun exemplu pentru alte sectoare industriale și tehnologii, în ceea ce privește soluționarea practică a preocupărilor privind viața privată din Europa.”

Acordul semnat astăzi, intitulat „Cadrul de evaluare a impactului asupra protecției datelor și a vieții private în cazul aplicațiilor RFID” vizează să asigure protecția vieții private a consumatorilor înainte de introducerea pe piață, la scară masivă, a etichetelor inteligente (a se vedea IP/09/952). Se preconizează că în 2011 se vor vinde în jur de 2,8 miliarde de etichete inteligente, dintre care aproximativ o treime în Europa. Însă, potrivit estimărilor sectorului, numărul dispozitivelor electronice conectate s-ar putea ridica la aproximativ 50 de miliarde până în 2020.

Etichetele RFID utilizate în dispozitive precum telefoanele mobile, computerele, frigiderele, cărțile digitale și automobilele oferă întreprinderilor, serviciilor publice și produselor de larg consum numeroase avantaje potențiale, cum ar fi creșterea fiabilității produselor și a eficienței energetice, ameliorarea proceselor de reciclare, plătirea taxelor rutiere fără a fi necesară oprirea la cabinele de încasare, reducerea timpului petrecut la aeroport în așteptarea bagajelor și diminuarea amprentei ecologice a produselor și a serviciilor.

Cu toate acestea, etichetele RFID prezintă și riscuri potențiale pentru securitate și pentru protecția vieții private și a datelor. Unul dintre acestea ar fi posibilitatea ca un terț neautorizat să acceseze datele noastre cu caracter personal (de exemplu, cele referitoare la locul unde ne aflăm).

De pildă, mulți conducători auto plătesc taxele pentru utilizarea șoselelor, a parcărilor din aeroporturi și din orașe pe cale electronică, pe baza datelor colectate prin intermediul etichetelor electronice RFID de pe parbrizul automobilelor. În absența unor măsuri preventive, dispozitivele de citire a etichetelor RFID amplasate în afara acestor locații specifice ar putea genera în mod neintenționat scurgeri de date cu caracter personal, dezvăluind astfel locul unde se află vehiculul. Multe spitale utilizează etichete RFID pentru inventariere și pentru identificarea pacienților. Deși această tehnologie poate ameliora calitatea globală a sistemului de asistență medicală, beneficiile trebuie puse în balanță cu preocupările legate de protecția vieții private și de securitate.

Evaluarea exhaustivă a riscurilor legate de viața privată

În temeiul acordului, societățile vor efectua o evaluare exhaustivă a riscurilor legate de viața privată și vor lua măsuri pentru soluționarea acestora înainte de introducerea pe piață a unei noi aplicații RFID. Această evaluare va cuprinde impactul potențial asupra vieții private al legăturilor dintre datele colectate și transmise și alte date. Acest lucru este important mai ales în cazul datelor cu caracter personal sensibile, cum ar fi datele biometrice, de sănătate sau de identitate.

Cadrul de evaluare a impactului asupra protecției datelor și a vieții private stabilește pentru prima dată în Europa o metodologie clară de evaluare și de atenuare a riscurilor pe care le prezintă etichetele inteligente în ceea ce privește viața privată; această metodologie poate fi aplicată de toate sectoarele care utilizează etichetele inteligente (de exemplu, transporturile, logistica, comerțul cu amănuntul, emiterea de bilete, securitatea și asistența medicală).

În special, pe lângă faptul că oferă societăților certitudine juridică în legătură cu faptul că utilizarea etichetelor lor este compatibilă cu legislația europeană în materie de protecție a vieții private, acest cadru asigură o mai bună protecție a cetățenilor și consumatorilor europeni.

Context

În mai 2009, toate părțile interesate din domeniul industrial, organismele de standardizare, organizațiile de consumatori, grupuri ale societății civile și sindicate, au convenit să respecte o recomandare a Comisiei Europene de stabilire a principiilor privind protecția vieții private și a datelor în contextul utilizării etichetelor inteligente (a se vedea IP/09/740). Cadrul de evaluare a impactului asupra protecției datelor și a vieții private adoptat astăzi se înscrie în procesul de implementare a recomandării din 2009. De asemenea, informațiile colectate pe parcursul elaborării proiectului de cadru vor constitui o contribuție valoroasă în cadrul dezbaterilor cu privire la revizuirea normelor UE în materie de protecție a datelor (a se vedea IP/10/1462 și MEMO/10/542) și la modul de abordare a noilor provocări în materie de protecție a datelor cu caracter personal generate de evoluția tehnologică.

 

Sursa COM, @ 2009 European Schoolnet

 

Pentru informații suplimentare:

SPEECH/11/236

Link la cadrul de evaluare a impactului asupra protecției datelor și a vieții private

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…