Actualitatea europeană

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră: au fost adoptate reguli privind alocarea tranzitorie gratuită de certificate în sectorul energiei

 Începând cu cea de-a treia etapă a Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (2013-2020), sectorul energiei va trebui, de regulă, să își cumpere toate certificatele.

Totuși, până în 2019, zece state membre1 pot alege să aloce în mod gratuit un număr limitat de certificate unor centrale electrice, în loc să le vândă. Decizia adoptată astăzi de Comisie stabilește regulile pe care statele membre trebuie să le respecte dacă aleg să acorde în mod gratuit certificate de emisii și este însoțită de o comunicare care cuprinde indicații suplimentare privind modul în care vor fi evaluate cererile primite.

Decizia stabilește regulile privind alocarea în mod gratuit de certificate de emisii centralelor electrice eligibile. Ea a fost aprobată în mod unanim de statele membre la reuniunea din noiembrie 2010 a Comisiei UE privind schimbările climatice, în cadrul căreia sunt reprezentate toate statele membre, și a fost adoptată oficial de Comisie astăzi.

Comunicarea prezintă elementele pe care Comisia trebuie să le evalueze atunci când primește o cerere de alocare gratuită de certificate de emisii în sectorul energiei. De asemenea, oferă clarificări cu privire la diferite elemente ale dispozițiilor legale.

Termenul de depunere a cererilor

Acelea dintre cele zece state membre care doresc să aloce în mod gratuit certificate de emisii unor centrale electrice trebuie să trimită Comisiei o cerere până cel târziu la 30 septembrie 2011.

Comisia trebuie să evalueze în termen de șase luni orice cerere primită și poate respinge cererea sau o parte din aceasta. Dat fiind că o astfel de cerere reprezintă o abatere de la regula generală conform căreia, începând cu 2013, sectorul energiei trebuie să își cumpere toate certificatele de emisie, fie la licitație, fie pe piața secundară, Comisia trebuie să se asigure că aceste derogări nu subminează obiectivele generale ale Directivei privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și nu sunt incompatibile cu regulile UE privind ajutoarele de stat sau cu regulile privind piața internă.

Venituri mai reduse din licitații

În conformitate cu prevederile Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră2, certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică vor fi deduse din numărul de certificate pe care statul membru în cauză le primește pentru a fi scoase la licitație. Astfel, alocarea cu titlu gratuit va reduce veniturile naționale provenite din licitații, dar nu va afecta numărul total de certificate emise și nici alocările sau veniturile din licitații în alte state membre.

Context

Decizia și comunicarea fac parte din procesul de implementare a Directivei revizuite privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, adoptată în 2009 în cadrul unui pachet legislativ privind clima și energia.

 

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind propunerea Comisiei: MEMO/11/201

Pentru mai multe informații privind schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, puteți consulta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Mai multe informații privind scoaterea la licitație a certificatelor de emisii sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

1 :

Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia și România.

2 :

2 Directiva 2009/29/CE.

 

 

Sursa COM, © ec.europa.eu

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…