Actualitatea europeană

Jocurile de noroc online în Europa: lansarea dezbaterii

 Jocurile de noroc online reprezintă un sector cu ascensiune rapidă în Europa, fiind identificate deja aproximativ 15 000 de site-uri web; veniturile anuale totale înregistrate de acest sector în 2008 s-au ridicat la peste 6 miliarde de euro și se preconizează că această cifră se va dubla până în 2013.

Cadrele juridice naţionale variază enorm de la un stat membru al UE la altul, impunând norme diferite în ceea ce priveşte acordarea licenţelor, serviciile online conexe, plăţile, obiectivele de interes public şi combaterea fraudei. Pentru a se asigura certitudinea juridică şi protejarea eficace a cetăţenilor UE în raport cu aceste servicii transfrontaliere aflate în expansiune rapidă, este important să se evalueze posibilitatea coexistenţei diferitelor modele în cadrul pieţei interne. Prin urmare, obiectivul principal al consultării lansate astăzi sub forma unei Cărţi verzi este de a obţine o imagine de ansamblu obiectivă a situației existente pe piaţa jocurilor de noroc online din UE şi a diferitelor modele normative naţionale. Comisia invită părţile interesate să-şii exprime opiniile şi doreşte să colecteze informaţii detaliate cu privire la aspecte strategice importante, cum ar fi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online şi aplicarea legislaţiei în vigoare, protecţia consumatorilor şi alte provocări relevante cu care se confruntă politicile publice, precum şi comunicaţiile comerciale şi serviciile de plăţi. Pe baza contribuţiilor primite în cadrul consultării, care pot fi trimise până la 31 iulie 2011, se va putea stabili dacă este necesar să se adopte, şi sub ce formă, măsuri în acest domeniu la nivelul UE. În completarea acestei consultări, vor fi organizate ateliere de lucru pe teme specifice, la care vor participa experţi în domeniu.

Michel Barnier, Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a declarat: „Prin această Carte verde, am lansat o consultare ambiţioasă, fără a avea idei preconcepute cu privire la eventualele urmări. Piaţa jocurilor de noroc online din UE continuă să crească cu rapiditate şi generează venituri substanţiale, canalizate uneori în scopuri nobile. Expansiunea acestui sector trebuie să meargă mână în mână cu voinţa de a ne proteja cetăţenii, în special minorii, şi de a garanta că oferta de servicii de acest gen din UE este fiabilă şi bine reglementată. Cartea verde răspunde apelului lansat de Parlamentul European şi de statele membre, care ne invită să abordăm împreună aceste chestiuni. Consultarea nu vizează liberalizarea pieţei, ci garantarea faptului că piaţa serviciilor de jocuri de noroc online din UE este bine reglementată pentru toată lumea.”

La ce se referă consultarea publică?

Oferta de servicii de jocuri de noroc online din UE ridică nu doar probleme sociale şi de ordine publică, ci şi probleme de ordin normativ şi tehnic. Principalele aspecte strategice ale consultării sunt următoarele:

1. Definirea şi organizarea serviciilor de jocuri de noroc online: Cartea verde solicită opinii privind principalele avantaje şi/sau dificultăţi care rezultă din coexistenţa, în UE, a unor sisteme şi practici naţionale diferite în ceea ce priveşte acordarea licenţelor pentru serviciile de jocuri de noroc online.

2. Servicii conexe prestate şi/sau utilizate de furnizorii de servicii de jocuri de noroc online: Cartea verde solicită opinii privind normele şi practicile în materie de comunicare comercială şi de identificare a clienţilor online, precum şi reglementările aplicabile sistemelor de plăți pentru serviciile de jocuri de noroc online şi conturilor jucătorilor.

3. Obiective de interes public:

Această parte a consultării este axată pe trei obiective care pot fi mai mult sau mai puţin valabile pentru statele membre, din perspectiva politicilor lor naţionale în domeniul jocurilor de noroc online.

Protecţia consumatorilor: consultarea vizează colectarea de informaţii cu privire la jocul de noroc patologic şi la dependenţă, precum şi la măsurile luate pentru a proteja jucătorii şi pentru a preveni sau limita aceste probleme. Un alt aspect esenţial este modalitatea de a asigura protecţia minorilor şi a altor grupuri vulnerabile. Aspectele abordate sunt legate de promovarea şi de comercializarea jocurilor de noroc online şi de sistemele existente de identificare a clienţilor, atât în momentul deschiderii unui cont, cât şi în momentul efectuării plăţilor.

Ordinea publică: Cartea verde solicită opinii privind cele mai bune practici de a depista şi de a preveni frauda, spălarea de bani şi alte infracţiuni.

Finanțarea activităţilor şi evenimentelor de binefacere şi a celor de interes public: Consultarea abordează diferitele sisteme de canalizare a veniturilor în activităţi de interes public şi mecanismele de redistribuire a veniturilor realizate de serviciile publice şi private de jocuri de noroc online în beneficiul societăţii, de exemplu, pentru artă, educaţie sau sport.

4. Aplicarea legislaţiei:

În UE există o piaţă importantă de servicii ilegale de jocuri de noroc online. Se estimează că, pentru fiecare site web de jocuri de noroc online autorizat din lume, există cel puţin cinci site-uri de poker sau de pariuri sportive online neautorizate. O piaţă ilegală transfrontalieră este accesibilă în prezent consumatorilor; cauzele sunt fie toleranţa de facto, fie lipsa aplicării eficace a legislaţiei. De aceea, scopul consultării este de a evalua sistemele actuale de aplicare a legislaţiei şi cooperarea dintre statele membre, precum şi de a colecta informaţii obiective cu privire la eficienţa sistemelor de blocare existente (cum ar fi blocarea plăţilor sau filtrarea numelor de domeniu).

Care sunt următoarele etape?

Ultima zi de trimitere a răspunsurilor la Cartea verde este 31 iulie 2011. Informaţiile şi datele primite la sfârşitul acestei proceduri vor fi evaluate în detaliu de Comisie în vederea stabilirii măsurilor subsecvente.

Context

În prezent, serviciile de jocuri de noroc online sunt furnizate şi utilizate pe scară largă în UE, iar importanţa economică a sectorului este în creştere. În 2008, serviciile de agest gen au înregistrat venituri anuale de peste 6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 7,5% din întreaga piaţă a jocurilor de noroc. Este segmentul cu creşterea cea mai rapidă de pe piaţa jocurilor de noroc. În 2008 se estima că volumul său se va dubla în următorii cinci ani.

În acelaşi timp, reglementările aplicabile jocurilor de noroc diferă de la un stat membru la altul. În timp ce unele state membre restricţionează sau chiar interzic anumite jocuri, altele practică o deschidere mai mare a pieţelor reglementate. De asemenea, o serie de state membre şi-au revizuit recent, sau sunt pe cale să revizuiască, legislaţia în domeniul jocurilor de noroc online.

 

Informaţii suplimentare

MEMO/11/186 

Un document de lucru al serviciilor Comisiei, care însoţeşte prezenta Carte verde, este disponibil pe site-ul web al Comisiei:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Părţile interesate vor putea găsi pe site-ul de mai sus instrucţiuni suplimentare cu privire la modul de participare la consultare.

 

Sursa COM, ©2009-2011 ~floophya

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…