Actualitatea europeană

Summit social: UE dezbate impactul constrângerilor bugetare asupra locurilor de muncă şi creşterii economice cu lucrători şi angajatori

 Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, comisarul UE responsabil pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor, preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy şi prim-ministrul maghiar Viktor Orban – din partea preşedinției Consiliului – s-au întâlnit în cadrul summitului social tripartit cu reprezentanţi ai lucrătorilor europeni şi ai angajatorilor.

Discuţiile lor s-au concentrat pe efectul consolidării bugetare şi fiscale asupra locurilor de muncă şi creşterii economice, precum şi pe rolul partenerilor sociali în guvernanţă. Prim-miniştrii şi miniştrii ocupării forţei de muncă ai preşedinţiilor viitoare, poloneză şi daneză au participat şi ei la discuţie.

Summitul social tripartit se desfăşoară înaintea Consiliului European de primăvară care este aşteptat să convină asupra răspunsului cuprinzător la criza economică şi să lanseze o nouă arhitectură de guvernanţă, precum şi reforme structurale esenţiale.

Preşedintele Barroso a declarat: „Acest Consiliu European de primăvară va schimba cu adevărat regulile jocului, ceea ce ne va ajuta să depăşim criza şi să realizăm o creştere economică şi o relansare care creează locuri de muncă.”

El a mai spus: „Avem nevoie de o agendă pentru o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu o dimensiune socială puternică. Strategia Europa 2020 reprezintă o astfel de agendă. Prin analiza anuală a creşterii şi prin Pactul pentru Euro avem priorităţi comune clare pentru politica economică. Atunci când le implementăm, vom respecta pe deplin în cadrul procesului de negociere colectivă dialogul social naţional, tradiţiile relaţiilor industriale şi autonomia partenerilor sociali. Ne angajăm să folosim mandatul acordat de dialogul social tripartit pentru a atinge obiectivele sociale de coeziune ale Strategiei Europa 2020: combaterea sărăciei, îmbunătăţirea competenţelor şi creşterea ocupării locurilor de muncă”.

Adresându-se partenerilor sociali europeni, comisarul László Andor a încercat să risipească temerea că accentul pus în prezent pe austeritate periclitează creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. El a subliniat că: „Europa îşi revine din recesiune, dar acest proces este încă fragil şi inegal. Prin urmare, în timp ce înregistrăm progrese în consolidarea fiscală, trebuie să ne asigurăm de continua îmbunătăţire a condiţiilor pentru investiţii şi crearea locurilor de muncă. Aceasta este prioritatea mea. Efortul de stabilizare macroeconomică trebuie să rămână conform cu obiectivele noastre pe termen lung de dezvoltare economică şi socială, convenite prin Strategia Europa 2020 și Orientările integrate”.

László Andor a subliniat rolul dialogului social în scoaterea Europei din criză, spunând: „O lecţie-cheie a trecutului recent este că dialogul social de înaltă calitate joacă un rol semnificativ în diminuarea efectelor negative ale recesiunii. Şi trebuie să găsim, împreună cu partenerii sociali, modalităţi de coordonare în aspecte precum salariile sau pensiile într-o uniune monetară consolidată”.

La întâlnire, partenerii sociali europeni (CES, BUSINESSEUROPE, CEEP şi UEAPME) au convenit asupra necesităţii întăririi cooperării economice şi a reformelor pieţei forţei de muncă. Ei au chemat la implicarea corespunzătoare a partenerilor sociali în definirea planurilor naţionale de reformă şi în implementarea întregii strategii Europa 2020.

Context

Summitul social tripartit se desfăşoară de două ori pe an, înainte de consiliile europene de primăvară şi de toamnă. Este o ocazie importantă pentru schimbul de opinii între partenerii sociali, Comisie şi şefii de guvern şi miniştrii ocupării forţei de muncă ai preşedinţiei actuale şi ai celor două preşedinţii următoare ale Consiliului.

Informaţii suplimentare

Dialogul social european

 

 

Sursa COM

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…