Actualitatea europeană

Posibile direcţii ale agriculturii în viitor

 Agricultura viitorului a fost conturată în concluziile Preşedinţiei adoptate de Consiliu la 17 martie 2011. Acestea vor aduce o contribuţie la propunerea Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020.

De la introducerea sa, politica agricolă comună a UE (PAC) a trecut prin mai multe reforme ca reacţie la schimbările de circumstanţe. Concluziile vizează numeroasele elemente care trebuie avute în vedere în noua PAC.

PAC de mâine trebuie să fie durabilă, productivă şi competitivă. Aceasta conţine trei obiective principale care sunt parţial complementare.

- o producţie alimentară viabilă pentru a asigura surse de alimente sigure şi suficiente; se preconizează că producţia viitoare va fi caracterizată prin o mai mare concurenţă şi volatilitate a preţurilor;

- o gestionare durabilă a resurselor naturale şi a acţiunii împotriva schimbărilor climatice, luând în considerare aspectele economice şi de mediu; şi

- o dezvoltare teritorială echilibrată, recunoscând provocările cu care se confruntă zonele rurale în ceea ce privește oportunităţile de angajare, schimbările demografice şi reînnoirea generaţiilor în agricultură. Agricultura rămâne o forţă motrice economică şi socială majoră în aceste zone.

Cota care revine agricultorilor din valoarea adăugată generată de lanţul de aprovizionare a scăzut în mod constant. Sprijinul pentru veniturile agricultorilor din UE contribuie la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru aceştia. Sprijinirea pieţei în vederea menţinerii preţurilor constituie o plasă de siguranţă necesară în vremuri de criză.

Agricultura oferă bunuri şi servicii publice substanţiale. Acest lucru este cu atât mai clar în regiunile în care condiţiile naturale îngreunează producţia şi în care agricultura contribuie la menţinerea biodiversităţii, precum şi a diversităţii peisajelor agricole şi a comunităţilor rurale.

PAC reformată ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

Informaţii suplimentare:

Concluziile Consiliului 

Difuzarea conferinței de presă pe internet

 

Sursa CE, © Fotolia

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…