Actualitatea europeană

Posibile direcţii ale agriculturii în viitor

 Agricultura viitorului a fost conturată în concluziile Preşedinţiei adoptate de Consiliu la 17 martie 2011. Acestea vor aduce o contribuţie la propunerea Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020.

De la introducerea sa, politica agricolă comună a UE (PAC) a trecut prin mai multe reforme ca reacţie la schimbările de circumstanţe. Concluziile vizează numeroasele elemente care trebuie avute în vedere în noua PAC.

PAC de mâine trebuie să fie durabilă, productivă şi competitivă. Aceasta conţine trei obiective principale care sunt parţial complementare.

- o producţie alimentară viabilă pentru a asigura surse de alimente sigure şi suficiente; se preconizează că producţia viitoare va fi caracterizată prin o mai mare concurenţă şi volatilitate a preţurilor;

- o gestionare durabilă a resurselor naturale şi a acţiunii împotriva schimbărilor climatice, luând în considerare aspectele economice şi de mediu; şi

- o dezvoltare teritorială echilibrată, recunoscând provocările cu care se confruntă zonele rurale în ceea ce privește oportunităţile de angajare, schimbările demografice şi reînnoirea generaţiilor în agricultură. Agricultura rămâne o forţă motrice economică şi socială majoră în aceste zone.

Cota care revine agricultorilor din valoarea adăugată generată de lanţul de aprovizionare a scăzut în mod constant. Sprijinul pentru veniturile agricultorilor din UE contribuie la asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru aceştia. Sprijinirea pieţei în vederea menţinerii preţurilor constituie o plasă de siguranţă necesară în vremuri de criză.

Agricultura oferă bunuri şi servicii publice substanţiale. Acest lucru este cu atât mai clar în regiunile în care condiţiile naturale îngreunează producţia şi în care agricultura contribuie la menţinerea biodiversităţii, precum şi a diversităţii peisajelor agricole şi a comunităţilor rurale.

PAC reformată ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

Informaţii suplimentare:

Concluziile Consiliului 

Difuzarea conferinței de presă pe internet

 

Sursa CE, © Fotolia

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…