Actualitatea europeană

Consolidarea guvernanţei economice

   În cadrul reuniunii sale din 15 martie, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la şase propuneri legislative care vizează consolidarea guvernanţei economice în UE, în special în zona euro.Obiectivul principal constă în îmbunătăţirea disciplinei bugetare în statele membre şi în supravegherea mai extinsă a politicilor economice ale statelor membre.Propunerile fac parte din răspunsul UE la provocările evidenţiate de recenta criză economică şi financiară.

<--break->

Patru dintre cele şase propuneri privesc reforma Pactului de stabilitate şi de creştere al UE. Scopul acestora este de a îmbunătăţi supravegherea politicilor fiscale, prin introducerea de dispoziţii cu privire la cadrele fiscale naţionale şi prin aplicarea de măsuri de executare în cazul statelor membre care nu îşi respectă obligaţiile. Celelalte două propuneri abordează dezechilibrele economice din cadrul UE.

Consolidarea Pactului de stabilitate şi de creştere

Reforma ar urma să facă pactul mai strict prin extinderea utilizării de sancţiuni. De exemplu, statele membre sunt pasibile de sancţiuni în cazul în care deviază în mod semnificativ de la strategia de ajustare stabilită pentru atingerea obiectivelor lor bugetare pe termen mediu. De asemenea, s-ar aplica sancţiuni şi într-un stadiu preliminar, în cadrul procedurii de deficit excesiv. De exemplu, s-ar putea solicita statelor membre să constituie un depozit fără dobândă de 0,2 % din PIB chiar din momentul luării deciziei de a aplica procedura de deficit excesiv,.

Pentru ca sancţiunile să fie declanşate în mod mai automat decât în prezent, o aşa-numită regulă a „majorităţii inversate” ar urma să fie introdusă, ceea ce ar însemna că propunerea Comisiei de a impune sancţiunea ar fi considerată ca fiind adoptată, cu excepţia cazului în care Consiliul o respinge cu majoritate calificată.

De asemenea, reforma este destinată să asigure reflectarea de către cadrele bugetare ale statelor membre a obiectivelor de coordonare bugetară ale UE. Printre măsurile care s-ar lua în vederea realizării acestui obiectiv se numără alinierea practicilor contabile, statistice şi previzionale şi adoptarea de către statele membre a unei planificări fiscale multianuale pentru a asigura atingerea obiectivelor pe termen mediu ale acestora, stabilite la nivelul UE.

Supravegherea politicilor economice

Două proiecte de regulament din pachet vizează extinderea supravegherii politicilor economice ale statelor membre prin introducerea unui mecanism pentru prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive. Acestea instituie o „procedură de dezechilibru excesiv” şi introduc posibilitatea impunerii de amenzi pentru statele membre despre care se constată că se află într-o „poziţie de dezechilibru excesiv”.

Informaţii suplimentare:

Comunicat de presă 

Difuzarea conferinţei de presă pe internet 

Deliberări publice 

 

Sursa CE, foto: Ministrul Economiei Naționale al Ungariei György Matolcsy, © Uniunea Europeană

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…