Actualitatea europeană

O nouă strategie energetică pentru acest deceniu

Cu ocazia Consiliului Energie din 28 februarie, miniştrii au definit priorităţile UE în materie de energie pentru 2011-2020. Obiectivul urmărit este asigurarea unei energii durabile, sigure şi la un preţ rezonabil pentru toţi cetăţenii Europei.

<--break->

„Ne îndreptăm în direcţia bună în vederea finalizării opiniilor noastre politice şi a punerii în aplicare a deciziilor care au fost luate în cursul reuniunii Consiliului European din 4 februarie în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei interne până în 2014 şi politica nonizolării energetice („no-island policy”) până în 2015”, a afirmat Tamás Fellegi, ministrul ungar al dezvoltării naţionale, care a prezidat reuniunea Consiliului.Liderii tuturor statelor membre au convenit în luna februarie că piaţa internă a energiei ar trebui finalizată până în 2014. Aceştia au subliniat de asemenea necesitatea modernizării și a extinderii infrastructurii energetice, astfel încât, până în 2015, fiecare stat membru să fie conectat la reţelele europene. Pe baza acestor concluzii şi a comunicării Comisiei privind strategia energetică, miniştrii au prezentat o serie de orientări detaliate.

Pe lângă piaţa internă a energiei şi infrastructurile aferente, aceste orientări includ eficienţa energetică, cercetarea şi inovarea în domeniul tehnologiei energetice cu emisii reduse de dioxid de carbon, resursele şi producţia energetice indigene, relaţiile externe în materie de energie şi perspectivele pe termen lung.

Pornind de la concluziile miniştrilor, Comisia va prezenta propuneri suplimentare, în special privind infrastructura şi eficienţa energetică. Discuţia privind eficienţa energetică va fi continuată cu ocazia Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie din 10 iunie.

Informaţii suplimentare:

Concluziile Consiliului (pdf) 

Comunicat de presă

Difuzarea conferinţei de presă pe internet 

Concluziile Consiliului European (4 februarie 2011, pdf) 

(Sursa document - CE, sursa fotografie Fotolia)

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…