Actualitatea europeană

Mai multă prosperitate în Uniune

Politica de coeziune reprezintă un vector de creştere şi competitivitate în UE. La 21 februarie, Consiliul Afaceri Generale a prezentat orientări pentru viitoarea politică.

Dl János Martonyi, ministru de externe ungar şi preşedinte al Consiliului Afaceri Generale, a rezumat dezbaterea miniştrilor după cum urmează: „Există un consens în ceea ce priveşte necesitatea absolută a unei politici de coeziune şi în viitor. 

Aceasta trebuie să fie eficientă. Trebuie să fie rentabilă. Trebuie să fie diferenţiată. Totodată, trebuie să fie foarte bine concentrată şi orientată. Trebuie să fie foarte strâns aliniată cu Europa 2020.

” Concluziile miniştrilor, bazate pe cel de al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea, au subliniat necesitatea de a continua reducerea disparităţilor între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni.

În cadrul politicii sale de coeziune, UE cofinanţează proiecte de infrastructură, dezvoltă societatea informaţională şi ajută cetăţenii să dobândească noi competenţe, pentru a menţiona doar câteva exemple. Obiectivele acesteia sunt de a ajuta regiunile mai sărace să recupereze decalajul faţă de cele mai prospere, pentru a îmbunătăţi perspectivele de angajare ale cetăţenilor şi pentru a promova dezvoltarea economică durabilă pe întreg teritoriul Uniunii.

Normele actuale pentru politica de coeziune vor expira în 2013. Pe baza orientărilor din partea Consiliului, Comisia speră să prezinte propuneri legislative până la vară.

Comunicatul de presă al Consiliului UE.

(Sursa document si fotografie CE)

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…