Actualitatea europeană

Mai multă prosperitate în Uniune

Politica de coeziune reprezintă un vector de creştere şi competitivitate în UE. La 21 februarie, Consiliul Afaceri Generale a prezentat orientări pentru viitoarea politică.

Dl János Martonyi, ministru de externe ungar şi preşedinte al Consiliului Afaceri Generale, a rezumat dezbaterea miniştrilor după cum urmează: „Există un consens în ceea ce priveşte necesitatea absolută a unei politici de coeziune şi în viitor. 

Aceasta trebuie să fie eficientă. Trebuie să fie rentabilă. Trebuie să fie diferenţiată. Totodată, trebuie să fie foarte bine concentrată şi orientată. Trebuie să fie foarte strâns aliniată cu Europa 2020.

” Concluziile miniştrilor, bazate pe cel de al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea, au subliniat necesitatea de a continua reducerea disparităţilor între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni.

În cadrul politicii sale de coeziune, UE cofinanţează proiecte de infrastructură, dezvoltă societatea informaţională şi ajută cetăţenii să dobândească noi competenţe, pentru a menţiona doar câteva exemple. Obiectivele acesteia sunt de a ajuta regiunile mai sărace să recupereze decalajul faţă de cele mai prospere, pentru a îmbunătăţi perspectivele de angajare ale cetăţenilor şi pentru a promova dezvoltarea economică durabilă pe întreg teritoriul Uniunii.

Normele actuale pentru politica de coeziune vor expira în 2013. Pe baza orientărilor din partea Consiliului, Comisia speră să prezinte propuneri legislative până la vară.

Comunicatul de presă al Consiliului UE.

(Sursa document si fotografie CE)

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…