Dosare de actualitate

Incluziunea romilor

 Statelor membre ale Uniunii Europene le revine rolul principal în elaborarea şi implementarea de politici publice eficiente, destinate promovării incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă, în domenii fundamentale precum educaţia, ocuparea, sănătatea publică, asigurarea accesului la locuinţe şi infrastructură, lupta împotriva sărăciei. În acelaşi timp, Uniunea Europeană poate să joace un rol fundamental în promovarea principiului nediscriminării[1] şi în coordonarea şi sprijinirea măsurilor naţionale adoptate de către statele membre[2].

Astfel, definirea unei responsabilităţi comune a statelor membre şi a Uniunii Europene a fost confirmată de către Consiliul European din 14 Decembrie 2007. Acesta, „conştient de situaţia specifică în care se găseşte comunitatea romă din Uniunea Europeană”, a invitat statele membre şi Uniunea “să utilizeze toate mijloacele în vederea îmbunătăţirii incluziunii sociale a acestora”. Totodată, Consiliile CAG şi EPSCO au dezbătut acest subiect si au  adoptat Concluziile în mai 2008 respectiv iunie 2009 şi iunie 2010. România a fost unul din statele membre care au prezentat propuneri concrete pentru alimentarea unei dezbateri extinse la nivel comunitar, în urmărirea obţinerii de rezultate concrete.

în ceea ce o priveşte, Comisia Europeană şi-a intensificat acţiunile de coordonare şi evaluare a politicilor statelor membre în domeniul incluziunii romilor. Împreună cu Preşedenţiile rotative ale Consiliului UE, COM se implică activ în organizarea Platformelor Europene pentru incluziunea romilor, a Summit-urilor pentru romi şi a Conferinţelor la nivel înalt privind utilizarea fondurilor structurale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. În acest context, în luna septembrie 2010 a fost înfiinţat în cadrul COM un grup operativ privind incluziunea romilor (Roma Task Force - RTF), a cărui primă sarcină a fost realizarea unei evaluări cu privire la utilizarea de către statele membre a fondurilor structurale în acest domeniu.

Activitatea RTF va avea ca rezultat adoptarea de către Comisia Europeană, în luna aprilie 2011, o Comunicare prin care va propune un Cadru european pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor. Pornind de la Comunicarea Comisiei şi luând în considerare experienţele naţionale, PRES HU urmăreşte adoptarea, de către Consiliul EPSCO din 19 mai 2011, a unor Concluzii privind incluziunea romilor. Această reuniune ministerială, care va fi dedicată în întregime problematicii roma, va contribui la pregătirea dezbaterii acestui subiect în cadrul Consiliului European din 24 iunie 2011. 

Martie 2011[1]           În temeiul art. 19 TFUE, „Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii din tratate şi în limitele competenţelor pe care acesta le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială şi cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală.

[2]           Pot fi adoptate la nivel European « principiile de bază ale unor măsuri de promovare, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre, menite să susţină acţiunile întreprinse de statele membre » (art. 19 alin. 23 TFUE). 

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…