Dosare de actualitate

Uniunea Energiei

Realizarea Uniunii Energiei reprezintă una din prioritățile agendei europene. Strategia Europeană privind Uniunea Energiei, adoptată de Comisia Europeană, pe 25 februarie 2015 și validată de Consiliul European din iunie 2015, vizează 5 dimensiuni: securitatea energetică; solidaritatea şi încrederea; piață internă de energie; eficientă energetică; decarbonizarea economiei şi cercetarea; inovarea şi competitivitatea. Scopul  strategiei este de a oferi liniile directoare și acțiunile necesare transformării pe termen lung a sistemului energetic european.

Mai multe detalii pot fi consultate la adresa web: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

România este angajată în efortul comun european de implementare a acțiunilor aferente Uniunii Energiei. Pentru România rămân prioritare măsurile de întărire a securității energetice a Europei, de atingere a obiectivelor pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice și de realizare a unei piețe energetice integrate și funcționale.

O infrastructură modernă cu interconectări adecvate și rețele fiabile este esențială pentru a realiza o piață integrată a energiei. Regulamentul 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructura energetică transeuropeană și instituirea Mecanismului Conectarea Europei (CEF) reprezintă cadrul european necesar pentru identificarea proiectelor de interes comun în domeniul energiei și finanțarea acestora – mobilizarea fondurilor private și publice necesare.

Mai multe detalii pot fi consultate la adresa web:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest

România urmărește participarea/conectarea la noile coridoare de transport energetic, atât prin prisma asigurării unui grad mai mare de siguranță în aprovizionarea cu energie, cât şi prin importanța accesării finanţării europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale. În acest context, România are în vedere cuplarea planurilor naţionale de dezvoltare/modernizare a infrastructurii interne de transport energetic cu coridoarele la nivel regional, în sensul atragerii de fluxuri regionale, care să utilizeze SNT al României.

Cooperarea regională este un element cheie pentru consolidarea securității energetice. În acest context., România participă activ la activitatea comună a inițiativei Comisiei Europene pentru conectarea rețelelor de gaze naturale din Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC). Memorandumul de Înțelegere de lansare a acestei inițiative a fost semnat la 10 iulie 2015, la Dubrovnik. Mai multe detalii se regăsesc pe website-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gas-connectivity

Principalele proiecte de interes promovate de România:

  • BRUA (coridorul de transport al gazelor naturale pe ruta Bulgaria-România-Ungaria-Austria);
  • Interconectarea sistemului naţional de energie cu cel al statelor vecine, un proiect strategic fiind interconectarea Republicii Moldova la sistemul energetic al UE prin România;
  • Proiectul AGRI (Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-România).
  • Proiecte de dezvoltare și înființare de noi depozite de înmagazinare gaze naturale.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Masă rotundă privind prioritățile de mandat ale Președinției finlandeze a Consiliului UE, găzduită de Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu

05.09.2019

Ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a găzduit, împreună cu AECA (The American European Community Association), un prânz de lucru pentru prezentarea priorităților de mandat ale Președinției Finlandeze a Consiliului Uniunii Europene, cu…

RRA: emisiunea "Oameni care mişcă România", invitat ambasadorul Luminița Odobescu

09.07.2019

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 iulie, ora 21:05) Emisiunea: "Oameni care mişcă România" - Realizator: Ruxandra Săraru - Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o emisiune de excepție, aş spune eu, de colecție, "Oameni…