Politici UE

Securitatea energetică la nivelul Uniunii Europene

Problematica energetică s-a impus pe agenda reuniunilor europene la nivel înalt, mai ales sub aspectul necesităţii de a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu energie la preţuri competitive. Obiectivele majore ale politicii energetice a UE sunt siguranţa aprovizionării cu energie, creşterea competitivităţii pieţei interne şi promovarea energiei durabile. Aceste obiective au ghidat eforturile de acţiune pe dimensiunea externă (în raport cu ţări terţe producătoare sau de tranzit) şi pe dimensiunea internă (consolidarea pieţei interne de energie şi diversificarea mix-ului energetic pentru creşterea ponderii surselor alternative de energie). Energia a fost inclusă pe agenda dialogului cu state terţe (Ucraina, Turkmenistan, Azerbaidjan, Kazahstan) şi în cadrul parteneriatelor cu ţările partenere din cadrul politicii de vecinătate (Georgia, Armenia, Azerbaidjan, etc).

Consiliului European din martie 2007 a adoptat plan de acţiune al UE în domeniul energiei (2007-2009) şi a decis ţinte ambiţioase pentru anul 2020: creşterea cu 20% a eficienţei energetice, reducerea cu 20% a emisiilor de gaz cu efect de seră şi creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile (20/20/20).

În luna mai 2010, instituţiile comunitare au prezentat proiectul noii Strategii energetice europene 2011-2020, care va reflecta, pe termen mediu şi lung, interesele statelor membre şi va încerca sa răspundă aşteptărilor opiniei publice europene (securitatea aprovizionării cu energie la preţuri stabile).

In acest scop, Comisia Europeană a prezentat, la 7 mai 2010, un document de etapă intitulat „Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020”, pentru care s-a lansat un proces de consultare publică, care s-a încheiat la 2 iulie 2010. În februarie 2011, Strategia energetică Europa 2011-2020 va fi discutată de către şefii de stat şi de guvern în cadrul Consiliului European dedicat problematicii energiei, urmând să fie adoptată în cadrul Consiliului European din martie 2011.

Comisia Europeană intenţionează să lanseze, în a doua parte a anului 2010, un proces de consultare informală a principalilor actori europeni din domeniul energiei pentru identificarea temelor energetice prioritare pe termen mediu şi lung. În baza consultarii, Comisia va întocmi, în primăvara anului 2011, o foaie de parcurs privind scenariile de dezvoltare a politicii energetice a UE la orizontul anului 2050.

În contextul elaborării strategiei energetice Europa 2011-2020, pentru România relevante sunt în special măsurile privind securitatea energetică şi dezvoltarea pieţei interne pentru energie. Securitatea energetică poate fi promovată prin măsuri de diversificare a surselor de aprovizionare şi rutelor de transport, în principal prin crearea coridorului sudic de aprovizionare cu energie a Europei cuprinzând proiecte importante pentru România cum ar fi gazoductul Nabucco şi oleoductul PEOP. Dezvoltarea pieţei interne a energiei are în vedere interconectarea reţelelor naţionale de transport a energiei, extinderea sectorului energiei regenerabile, creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea de noi tehnologii in domeniul energiei, eco-energia etc.

Proiecte cu participare românească relevante pentru securitatea energetică a Europei

· La 13 iulie 2009, statele participante la proiectul Nabucco[1] au semnat, la Ankara, acordul interguvernamental (IGA) privind construcţia gazoductului. IGA a fost ratificat de toate statele participante, creându-se astfel condiţiile de trecere la etapele următoare de realizare ale proiectului.

· La 13 aprilie 2010, la Bucureşti, a fost semnat acordul Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnect (AGRI), un proiect de transport al gazului din Azerbaidjan via Georgia spre România. Proiectul prevede construirea in următorii trei ani a două terminale de lichefiere/delichefiere a gazului în Georgia, respectiv România. 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene din MAE, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

19.11.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 19 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG). Agenda discuțiilor a inclus Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea reuniunii Consiliului European din 12-13 …

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…