Politici UE

Politica Europeană de Vecinătate

Politica Europeană de Vecinătate (PEV) a fost lansată pentru a evita apariția de noi linii de separaţie între Uniunea extinsă şi vecinii săi, prin crearea unui spațiu de prosperitate, stabilitate şi securitate în jurul UE. În acest sens, PEV abordează, totodată, obiectivele strategice prezentate în Strategia de securitate europeană din decembrie 2003.

Cadrul general al PEV a fost prezentat, în premieră, în comunicarea Comisiei Europene privind Europa extinsă, în martie 2003, şi a fost urmată de un document de strategie mai amplu privind Politica Europeană de Vecinătate publicat în mai 2004, care defineşte în termeni concreţi parametrii de cooperare dintre UE și țările vizate de PEV.

Prin PEV, UE îşi propune conturarea unei abordări coerente a relaţiilor Uniunii cu statele din vecinătatea sa estică şi sudică, care să permită intensificarea cooperării în vederea creării unei zone de prosperitate şi bună vecinătate. Este vorba de o relaţie privilegiată, bazată pe un angajament reciproc în favoarea valorilor comune (democraţie, drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, principiile economiei de piaţă şi dezvoltarea durabilă).

PEV rămâne însă distinctă de procesul de lărgire a UE, chiar dacă există posibilitatea de evoluţie a relaţiilor unor state cu UE către o aderare ulterioară.

România este direct interesată de consolidarea, în vecinătatea UE, a unui spaţiu comun de stabilitate, securitate şi progres, în aprofundarea relaţiilor dintre UE şi vecinii din Est şi din Sud, pe baza intereselor comune şi a valorilor împărtăşite.

Parteneri

PEV se aplică statelor din vecinătatea imediată, terestră sau maritimă a UE:

  • în vecinătatea sudică - Algeria, Maroc, Tunisia, Egipt, Iordania, Israel şi Autoritatea Naţională Palestiniană, Liban, Libia şi Siria;
  • în vecinătatea estică - Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia.

Elementul central al PEV este reprezentat de Planurile de Acţiune bilaterale sau Agendele de Asociere, în cazul partenerilor cu care UE a încheiat Acorduri de Asociere. Acestea definesc un program de reforme politice şi economice cu priorităţi pe termen scurt şi mediu. UE a agreat Agende a Asociere cu R. Moldova, Ucraina, Georgia, respectiv Planuri de Acțiuni cu Armenia şi Azerbaidjan în vecinătatea estică şi Israel, Iordania, Autoritatea Palestiniană, Maroc, Tunisia, Liban şi Egiptul în vecinătatea sudică. Relațiile UE cu Belarusul sunt plasate sub semnul ”politicii de angajament critic”, care include cooperarea în cadrul dimensiunii multilaterale a Parteneriatului Estic, dialoguri tehnice pe domenii de interes reciproc, precum și sprijinirea societății civile din Belarus. 

Finanţare

Asistenţa financiară pentru implementarea PEV este acordată prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI), succesorul ENPI (Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat), care totalizează 15,4 miliarde de euro în perioada 2014-2020.

ENI finanțează patru tipuri de programe:

  • bilaterale (destinate relaţiei bilaterale între UE şi fiecare stat partener şi care reprezintă cea mai mare parte a fondurilor);
  • ENI Inter-regional (Erasmus for All, Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate-NIF, programele Umbrella etc.)
  • ENI Regional Est şi ENI Regional Sud (dedicate proiectelor regionale)
  • ENI-CBC (destinat finanţării programelor de cooperare transfrontalieră).

România participă la următoarele programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin ENI:

Detalii privind participarea României la programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin ENI: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572

Evoluţii

Pentru a permite Uniunii să răspundă mai rapid și mai eficient evoluțiilor din vecinătate și situațiilor de criză, în martie 2015 a fost lansat procesul de revizuire a PEV, prevăzut a se încheia până la finalului anului 2015. Procesul de revizuire vizează dezvoltarea unui cadru mai atent calibrat și flexibil de cooperare între UE și partenerii săi din vecinătatea estică și sudică.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…