Migraţie şi azil

Politica UE în domeniul azilului

Demersurile pentru crearea unui sistem european comun de azil (SECA) au demarat imediat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în mai 1999, pe baza principiilor aprobate de Consiliul European de la Tampere. Întregul SECA se bazează pe aplicarea integrală şi globală a Convenţiei de la Geneva şi pe obligaţiile care rezultă din instrumentele privind drepturile omului.

Prin acest sistem comun, statele membre ale UE vor garanta persoanelor care urmăresc obţinerea statutului de refugiat în UE un nivel de protecţie pe baza unor standarde ridicate şi cu respectarea acestor obligaţii. Statele membre ale UE vor asigura accesul solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie internaţională şi membrilor familiilor acestora la o formă de protecţie şi la justiţie, la integrare socială şi la piaţa forţei de muncă, cu respectarea deplină a principiului nediscriminării.

Programul multianual Stockholm (2010-2014) pentru consolidarea unui spaţiu european de libertate, justiţie şi securitate reaminteşte faptul că instituirea SECA până în 2012 rămâne un obiectiv politic cheie pentru UE. Conform programului Stockholm, obiectivul celei de-a doua faze a SECA este stabilirea unei proceduri de azil comune şi a unui statut uniform pentru cei cărora li se acordă azil sau protecţie subsidiară, până în 2012 cel mai târziu. SECA ar trebui să se bazeze pe standarde de protecţie înalte şi să asigure proceduri echitabile şi eficiente, capabile să prevină abuzurile.

De asemenea, Programul Stockholm cuprinde propuneri de acţiune în scopul promovării unei solidarităţi efective între statele membre care se confruntă cu presiuni deosebite în materie de solicitări de azil (rolul Biroului European de Sprijin pentru Azil, instituirea unui program UE de relocare). Este încurajată participarea voluntară a statelor membre la regimul comun de relocare al UE şi creşterea numărului total de refugiaţi relocaţi, ţinând seama de situaţia specifică din fiecare stat membru.

Organizarea unei dezbateri anuale în cadrul Consiliului European pe tema migraţiei şi azilului subliniază importanţa acordată acestor domenii în contextul procesului de integrare europeană. Astfel, se va garanta menţinerea noii dinamici create de Pactul European şi de Programul Stockholm., precum şi continuarea dezvoltării politicii comune a UE în materie de imigraţie şi azil.

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…