Migraţie şi azil

Dimensiunea externă a politicii comune privind migraţia

În efortul de a asigura coerenţa politicii UE în domeniul migraţiei, Consiliul European a adoptat, în decembrie 2005, Abordarea Globală a Migraţiei. Acest concept integrează migraţia, relaţiile externe şi politica de dezvoltare, abordând agenda migraţiei de o manieră cuprinzătoare şi echilibrată, în relaţie de parteneriat a UE cu statele terţe.

Abordarea globală a migraţiei reprezintă cea mai consistentă şi concretă manifestare a relaţiei strânse dintre domeniul Justiţie şi Afaceri Interne şi domeniul relaţiilor externe ale UE, definind mijloacele/instrumentele specifice adecvate prin intermediul cărora Uniunea poate răspunde provocărilor actuale din mediul internaţional, din perspectivă migratorie.

Consiliul European din decembrie 2006 a validat propunerea de creare, ca instrumente ale Abordării Globale a Migraţiei, a unor Platforme de cooperare în domeniul migraţiei şi dezvoltării, care să aducă laolaltă statele terţe vizate de această politică, statele membre şi Comisia Europeană, precum şi organizaţiile internaţionale relevante în domeniul gestionării migraţiei. Aceste instrumente comunitare sunt destinate să faciliteze schimbul de informaţii la nivel local în domeniul migraţiei şi să coordoneze proiectele existente sau viitoare în domeniul migraţiei şi dezvoltării.

România a elaborat şi promovat la nivel comunitar conceptulunei Platforme de cooperare la Marea Neagră în domeniul migraţiei şi dezvoltării, iniţiativă care se adresează următoarelor state: R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turcia.

Platforma de cooperare în domeniul migraţiei şi dezvoltării

Platforma de cooperare în domeniul migraţiei şi dezvoltării reprezintă un instrument comunitar de lucru la nivel local, menit să faciliteze schimbul de informaţii în domeniul migraţiei şi al problematicii conexe acesteia, de interes comun, dar şi să coordoneze proiectele existente sau viitoare în domeniul migraţiei şi dezvoltării, pornind de la specificul unui stat sau regiuni.

Lansarea unei Platforme de cooperare pentru regiunea Mării Negre a fost aprobată de Consiliul UE Justiţie şi Afaceri Interne JAI şi a Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe din iunie 2007 şi andosată de Consiliul European din 21-22 iunie 2007.

În urma eforturilor depuse de România, susţinută de o serie de state membre UE, Platforma de cooperare la Marea Neagră a primit o reconfirmare politică prin introducerea în cadrul Concluziilor Consiliului UE Justiţie şi Afaceri Interne şi a Concluziilor Consiliului UE Afaceri Generale şi Relaţii Externe din iunie 2008.

MAE a promovat constant necesitatea lansării de proiecte regionale la nivel tehnic, care să furnizeze un cadru concret implementării Platformei de cooperare la Marea Neagră. În acest sens, România a depus, in luna iunie 2010, la Comisia Europeană, un proiect privind migraţia legală în regiunea Mării Negre. Proiectul este în proces de evaluare la Comisia Europeană.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…