Politici UE

Politica de extindere a UE

1. Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre şi o populaţie de peste 500 de milioane de locuitori.  România a devenit stat membru UE, alături de Bulgaria, la 1 ianuarie 2007. Ultimul stat care s-a alăturat Uniunii este Croația, aderarea realizându-se la 1 iulie 2013.

2. În cadrul politicii de extindere a UE sunt gestionate relaţiile cu candidaţii şi aspiranţii din Balcanii de Vest şi cu Turcia.

Stadiul relațiilor UE a statelor aspirante la aderarea la UE :

  • Turcia : a început negocierile de aderare în 2005;
  • Muntenegru : a început negocierile de aderare în 2012;
  • Serbia : a fost lansat procesul de negocieri la începutul anului 2014, fără a deschide efectiv niciun capitol de negocieri până la acest moment;
  • R. Macedonia : are statut de țară candidată la UE (nu a început negocierile de aderare);
  • Albania : are statut de țară candidată la UE (nu a început negocierile de aderare);
  • Bosnia și Herțegovina : este stat potențial candidat la UE. Acordul de Stabilizare și Asociere cu UE a intrat în vigoare în 2015.

Islanda  a solicitat în 2015 să nu mai fie considerată stat candidat la UE.

3. Procesul de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo* este mediat de Înaltul Reprezentat al UE în cadrul procesului numit ”Dialogul Belgrad-Priștina”.

Discuțiile UE - Kosovo* ce vizează încheirea unui acord de asociere și stabilizare se află în fază finală. Procesul respectă abordarea neutră față de statutul acestei entități.

4. În fiecare an, de regulă în luna octombrie, COM adoptă ”pachetul extindere” ce conține o serie de documente care vizează perspectiva/strategia pentru anul următor în raport cu politica de extindere a UE, precum și evaluări privind progresele sau regresele înregistrate de fiecare partener din regiune, în ultimul an. 

Informații în detaliu despre politica de extindere a UE pot fi găsite pe website-ul Comisiei Europene, la adresa:  http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm.

5. În cadrul actualei Comisii Europene, portofoliul de comisar pentru politica de vecinătate și negocierile de aderare (politica de extindere), este deținut de Johannes Hahn. Scrisoarea cu principalele priorități ale mandatului său, așa cum i-au fost încredințate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la preluarea mandatului, poate fi consultată la adresa web: http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/hahn_en.pdf.

6. Poziţia României: România sprijină continuarea procesului de extindere a UE (politica ”ușilor deschise”) către statele ce dovedesc voinţa şi capacitatea de a îndeplini criteriile specifice acestei politici. Totodată, sprijină o evaluare a progreselor respectivelor state pe baza meritelor proprii.

 

Instrumentul de Asistență Pre-Aderare (IPA II)

Pentru perioada 2014-2020 IPA II (Instrumentul de Asistență Pre-Aderare) are un buget total de 11,7 miliarde euro. Beneficiarii IPA II sunt Turcia,  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia și Herzegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo*.

-               Asistența vizează sprijinirea beneficiarilor în realizarea reformelor politice, dezvoltarea economică, socială și teritorială, consolidarea capacității beneficiarilor de a îndeplini obligațiile derivate din aderarea la UE prin susținerea alinierii progresive  la acquis-ul Uniunii, consolidarea integrării regionale și cooperării teritoriale inclusiv cu statele membre UE. 

România participă la Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014 – 2020 (pentru care MDRAP este Autoritate de Management).

Detalii privind participarea României la programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin IPA II: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572

 

Actualitatea Reprezentanţei

Masă rotundă privind prioritățile de mandat ale Președinției finlandeze a Consiliului UE, găzduită de Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu

05.09.2019

Ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a găzduit, împreună cu AECA (The American European Community Association), un prânz de lucru pentru prezentarea priorităților de mandat ale Președinției Finlandeze a Consiliului Uniunii Europene, cu…

RRA: emisiunea "Oameni care mişcă România", invitat ambasadorul Luminița Odobescu

09.07.2019

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (9 iulie, ora 21:05) Emisiunea: "Oameni care mişcă România" - Realizator: Ruxandra Săraru - Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o emisiune de excepție, aş spune eu, de colecție, "Oameni…