Instituţiile UE

Iniţiativa cetăţenească la nivel european

În spiritul prevederilor din Tratatul de la Lisabona, Comisia Europeană a prezentat la 31 martie 2010 proiectul de Regulament privind iniţiativa cetăţenească la nivel european (ICE), adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene în procedură legislativă ordinară (co-decizie), în februarie 2011 (Regulamentul UE nr. 211/2011).

Conform Tratatului, la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28, Comisiei Europene i se poate solicita să prezinte o propunere de act normativ comunitar într-un anumit domeniu, pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. Scopul instrumentului este de a creşte implicarea cetăţenilor europeni în elaborarea politicilor comunitare şi este complementar altor drepturi considerate repere ale democrației participative, precum dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile euro-parlamentare, de a se adresa Ombudsmanului european, de a adresa petiţii Parlamentului European sau de a înainta solicitări instituţiilor şi organismelor comunitare. Orice cetăţean UE care a împlinit vârsta pentru exercitarea dreptului de vot (18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) poate susţine o iniţiativă cetăţenească (organizatorii trebuie să constituie un „comitet al cetățenilor”). Pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de o iniţiativă, cetăţenii trebuie să completeze un formular special de declaraţie de susţinere furnizat de organizatorii inițiativei, pe hârtie sau online. Termenul limită pentru colectarea declaraţiilor de susţinere a unei iniţiative este de 12 luni de la data înregistrării iniţiativei. Comisia Europeană examinează iniţiativa și, în termen de 3 luni de la primirea acesteia, se va întâlni cu organizatorii inițiativei pentru discuții aprofundate. Totodată, organizatorii au posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice în Parlamentul European. După aceste etape procedurale, Comisia adoptă un răspuns oficial în care prezintă, argumentat, fie acţiunile propuse ca răspuns la iniţiativa cetăţenească, fie refuzul de a da curs acesteia. Răspunsul este dat sub forma unei comunicări a Comisiei, adoptat oficial de Colegiul comisarilor europeni şi publicat în toate limbile oficiale ale UE.

La 31 martie 2015, Comisia Europeană a elaborat raportul privind experiența primilor patru ani de implementare a Regulamentului 211/2011, care poate fi consultat la link-ul http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-145-RO-F1-1.PDF. Raportul COM a fost supus spre examinare Consiliului UE, Parlamentului European și organismelor cu rol consultativ (Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor). Comisia pentru Afaceri Instituționale a Parlamentului European a elaborat un raport referitor la inițiativa cetățenească europeană (2014/2257(INI)) - http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/pr/1054/1054854/1054854ro.pdf, a cărui adoptare în plen este prevăzută pentru sesiunea plenară din 26-29 octombrie 2015.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…