Integrarea României în UE

Extinderea spaţiului Schengen

Spaţiul Schengen – privire de ansamblu

Zona Schengen şi cooperarea între statele membre se întemeiază pe Acordul Schengen semnat la 14 iunie 1985 între Republica Federală Germania, Franta, Belgia, Luxemburg şi Olanda, privind eliminarea controalelor la frontierele lor comune.

La 19 iunie 1990 a fost elaborată şi semnată Convenţia de punere in aplicare a Acordului Schengen prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi crearea unei singure frontiere externe, unde controalele de imigrare pentru spaţiul Schengen se efectuează in conformitate cu normele comune ale statelor membre.

Spaţiul Schengen este o zonă de liberă circulaţie a persoanelor care este formată din 25 de state membre.

Pentru cetăţenii UE, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spaţiului Schengen înseamnă o mai mare libertate de mişcare şi o securitate sporită, prin adoptarea unor reguli comune ale statelor semnatare ale Convenţiei de punere in aplicare a Acordului Schengen:

· Eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne;

· Set comun de reguli care se aplica persoanelor care trec frontierelor externe ale statelor membre UE;

· Armonizarea conditiilor de intrare şi a normelor privind vizele şi cooperarea consulară;

· Cooperarea politienească consolidată;

· Cooperare judiciară prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi transfer ale executării hotărârilor penale;

· Crearea şi dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen (SIS).

Procesul de evaluare în vederea integrării României în spaţiul Schengen

România, membră a Uniunii Europene, a semnat împreună cu Bulgaria o declaratie comună în vederea aderării la spatiul Schengen în martie 2011.

Aderarea României la spaţiul Schengen in martie 2011 reprezintă in prezent unul dintre obiectivele majore ale României. În acest sens, MAE desfăşoară o campanie activă de promovare, la nivelul instiţuţiilor comunitare şi al statelor membre UE, a obiectivului aderării României la spaţiul Schengen în martie 2011. În dialogul politic bilateral, MAE subliniază în mod constant progresele realizate de România în pregătirile pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Până în prezent, în conformitate cu cele convenite cu Secretariatul General al Consiliului UE şi cu preşedinţiile succesive ale UE, ţara noastră a realizat două dintre aceste etape şi a demarat a treia etapă:

· transmiterea Declaratiei de pregătire privind aderarea la spatiul Schengen;

· completarea şi transmiterea chestionarului Schengen;

· vizitele de evaluare Schengen (în cadrul acestor misiuni UE evalueaza stadiul implementarii acquis-ului Schengen de catre România: infrastructură, legislatie, pregătirea personalului);

Vizitele de evaluare Schengen s-au desfăşurat/se vor derula după cum urmează:

· Cooperare politienească: 23-29 martie 2009

· Protecţia datelor personale: 29 aprilie - 1 mai 2009

· Consulate: 02-11 iunie 2009

· Frontiere maritime: 03-07 septembrie 2009

· Frontiere aeriene: 15-18 noiembrie 2009

· Frontiere terestre: 26 martie - 1 mai 2010

· SIS/SIRENE: 29 noiembrie - 03 decembrie 2010

Până în prezent, RO a fost evaluată de catre expertii UE în primele şase domenii prezentate anterior.

În contextul incheierii procesului de evaluare (ultima etapă pe care ţara noastră o are de parcurs în vederea integrării în spatiul Schengen), RO urmează să fie evaluată în domeniul SIS/SIRENE la sfârşitul anului 2010, în acord cu calendarul misiunilor de evaluare agreat la nivelul grupului de lucru Schengen Evaluation al Consiliului UE.

După încheierea procesului de evaluare prezentat, urmează adoptarea unei Decizii, agreată ca formă în cadrul grupului Schengen Evaluation, privind implementarea totală a acquis-ului Schengen de către România.

Pentru mai multe detalii vezi http://www.schengen.mira.gov.ro/index07.htm

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…