Uniunea Europeană

Instituțiile Uniunii Europene

Parlamentul European este singura instituţie a Uniunii Europene aleasă prin vot universal direct de către cetăţeni, o data la cinci ani.

Parlamentul exercita trei puteri fundamentale: puterea legislativă, puterea bugetară şi puterea de control politic asupra instituţiilor europene.

Parlamentul participa la procesul de adoptare al legislatiei UE si controleaza activitatea Comisiei Europene.

Sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg unde eurodeputatii se intalnesc o saptamana pe luna in sesiuni plenare.

 

Sesiunile de scurta durata se desfasoara la Bruxelles unde se afla  birourile permanente ale Comisiilor si deputatilor.

Secretariatul Parlamentului isi are sediul la Luxemburg.

Membrii parlamentului european sunt grupati in functie de partidele politice carora le apartin si nu in functie de nationalitate. După alegerile din iunie 2004, Parlamentul European are 732 de deputaţi. Conform Tratatului de la Nisa, pana in anul 2009 România va avea 35 de deputati. Presedintele PE pentru o perioada de doi ani si jumatate (pana in 2007) este Josep Borrell Fontelles (Spania).
   

Consiliul Uniunii Europene este principala instanta de decizie a UE si asigură reprezentarea intereselor naţionale, a statelor membre şi a guvernelor lor la nivel comunitar fiind compus din miniştrii guvernelor statelor membre, responsabili de un anumit domeniu. Toate lucrările Consiliului sunt pregătite sau coordonate de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), compus din reprezentanţii permanenţi ai statelor membre la Bruxelles. Lucrările acestui Comitet sunt pregătite de circa 150 de grupuri de lucru compuse din delegaţi ai statelor membre.

Reglementarile adoptate sunt obligatorii pentru toate statele membre si devin parte a legislatiilor nationale.

Consiliul Uniunii Europene are sediul la Bruxelles.Comisia Europeană este instituţia cea mai "revoluţionară" din sistemul comunitar, fiind motorul integraţionist al Uniunii.

Comisia Europeană, apreciata drept " gardianul respectării tratatelor", este organul executiv al Uniunii Europene. În conformitate cu protocolul asupra lărgirii Uniunii Europene din Tratatul de la Nisa, Comisia încorporează un comisar din fiecare stat membru numiti pentru un mandat de 5 ani (potrivit Tratatului Constituţional, acest sistem va fi reconsiderat până în 2014). In prezent Comisia are 25 de comisari . Fiecare comisar este responsabil de un anumit portofoliu sau un anumit domeniu politic la fel ca ministrul unui guvern.

Comisia Europeana este condusa de un presedinte, in prezent aceasta functie fiind ocupata de Jose Manuel Barroso ( Portugalia). 

Rolul Comisiei Europene este de a asigura respectarea prevederilor tratatelor fundamentale ale UE, de a propune legislatia comunitara si de a asigura aprobarea ei. Fondurile si programele UE (inclusiv cele destinate tarilor din afara UE) intra in adminstrarea Comisiei Europene.

Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles.


 
Curtea de Justiţie este Curtea Suprema a UE in domeniile in care se aplica legislatia comunitara. Curtea este compusă din cate un judecator din fiecare stat membru şi este asistata de 8 avocaţi generali. Curtea are drept misiune să asigure respectarea atat a ordinii juridice comunitare în interpretarea şi aplicarea tratatelor constitutive ale Comunităţii Europene cât şi a dispoziţilor luate de instituţiile comunitare competente. Pentru a duce la bun sfarşit această misiune, Curtea a fost dotată, printre altele, cu largi competente jurisdicţionale, pe care ea le exercită în cadrul diferitelor categorii de recursuri. Curtea este în special competentă pentru a se pronunţa asupra recursurilor în anulare sau în carenţă, introduse de un stat membru sau o instituţie, recursurilor în constatarea neîndeplinirii de către statele membre a obligaţiilor ce decurg din tratate, excepţiilor de nelegalitate şi apelurilor la decizile Tribunalului. 

Sediul Curtii de justitie este la Luxemburg.
  

Curtea de Conturi verifica legalitatea si regularitatea veniturilor si cheltuielilor Uniunii in vederea unei bune gestionari a bugetului european.

Membrii Curtii de Conturi sunt alesi de catre Consiliu dupa consultarea cu Parlamentul, pe baza propunerilor statelor membre, pe un mandat de 6 ani. Alegerea presedintelui se face de catre membrii Curtii, pentru o perioada de 3 ani.

Sediul Curtii de Conturi este la Luxemburg.

Fotografii : © Photo Parlement Europeen, © European Union 2010 PE-EP, "Curtea de Justitie a Uniunii Europene", © European Union, European Commission

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…