Centrul de presă

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a participat marţi, 21 iunie 2011, la Luxemburg, la Consiliul de Mediu

 Ministrul László Borbély la Consiliul de mediu de la Luxemburg Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély a participat marţi, 21 iunie 2011, la Luxemburg, la Consiliul de Mediu, eveniment ce reuneşte mineştri ai mediului din Statele Membre ale Uniunii Europene. In prima parte a zilei, Preşedinția ungară a prezentat raportul privind stadiul negocierilor asupra propunerii de Directivă privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase (Seveso III). Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în cadrul acestui Consiliu a rezultat necesitatea continuării negocierilor în acest dosar, pentru clarificarea aspectelor referitoare la inspecţiile pe amplasamente, legătura Directivei cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, derogările ce se pot acorda, informarea publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor. Sunt premize pozitive pentru finalizarea acestui dosar până la sfârşitul anului 2011, pe perioada Preşedinţiei poloneze a UE. În marja schimbului de vederi privind concluziile referitoare la protecția resurselor de apă şi gestionarea integrată şi durabilă a apei în Uniunea Europeană si dincolo de graniţele acesteia, România – prin ministrul Borbely – a susţinut adoptarea acestor concluzii, considerând că textul este echilibrat şi că ”revizuirea politicii UE în domeniul apei va consolida legătura dintre cei trei piloni de bază: planurile de management ale bazinelor hidrografice, politicile în domeniul deficitului de apă şi secetei şi evaluarea vulnerabilitătii resurselor de apă la schimbările climatice”. Totodată, ministrul László Borbély a menționat ca esenţială integrarea aspectelor de gestionare a apei în alte politici ale UE, în special politica de coeziune. În acelaşi timp, ”având în vedere manifestările tot mai frecvente şi amplificarea efectelor schimbărilor climatice, considerăm că trebuie consolidat, atât Mecanismul european de protecţie civilă la dezastre, cât şi sprijinul acordat prin Fondul de Solidaritate al UE pentru refacerea cât mai rapidă a infrastructurii din zonele afectate”, a continuat conducătorul delegaţiei române. În acest context, a fost menţionată şi Strategia UE pentru regiunea Dunării, care se va constitui într-o platformă de cooperare a ţărilor din această regiune prin care, printre altele, se vor promova proiecte concrete de gestionare coordonată a riscurilor de mediu, inclusiv de creare a unei infrastructuri ecologice de atenuare a evenimentelor climatice extreme. Concluziile au fost adoptate prin acordul unanim al Statelor membre. În ceea ce priveşte concluziile referitoare la Strategia UE în domeniul biodiversităţii pentru 2020, ministrul László Borbély a intervenit, apreciind că ”această Strategie este în linie cu obiectivele UE în domeniu andosate la nivelul Consiliului European din martie 2010, precum şi cu angajamentele asumate la nivel internaţional. Adoptarea acestei Strategii are loc într-o perioadă cheie, de reformare a politicilor europene, în linie cu Strategia UE 2020 şi de pregătire a următoarei perioade de programare financiară.” Concluziile au fost adoptate dupa dezbateri aprinse, un mesaj important al acestora fiind necesitatea de a se analiza în detaliu acţiunile propuse în Strategie. Preşedinţia poloneză s-a arătat interesată să continue discuţiile în acest domeniu. În cadrul sesiunii de dimineaţă a fost abordat şi punctul „Diverse”, în cadrul căreia delegaţia română a prezentat o informare privind concluziile celei de a 19-a sesiuni a Comisiei ONU pentru dezvoltare durabilă, care a avut loc la New York, în perioada 02-13 mai a.c. (pe parcursul căreia România a deţinut Preşedinţia) şi calea posibilă de urmat către Conferinţa Rio+20. Lucrările au continuat cu discuţii şi negocieri în cadrul prânzului de lucru, pe marginea adoptării Concluziilor Consiliului referitoare la Foaia de parcurs către o economie cu emisii scăzute de bioxid de carbon până în 2050, în special în ceea ce priveşte paragraful 4, respectiv stabilirea mesajului UE legat de reperele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anii 2020, 2030, 2040.

 

Sursa Ministerul Mediului şi Pădurilor

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…