Centrul de presă

MAE salută adoptarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea de către Consiliul European, astăzi 24 iunie 2011, a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Această iniţiativă româno-austriacă, lansată în 2008, reprezintă un model inovativ de cooperare la nivel macro-regional şi implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona.

Cu această ocazie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi a evidenţiat că „succesul acestui proiect european se datorează modului în care statele implicate au reuşit să colaboreze şi să ducă la bun sfârşit un demers care poate fi baza unei colaborări de durată, în beneficiul cetăţeanului european şi cu implicarea autorităţilor regionale, locale, societăţii civile şi a mediului academic şi de afaceri”.

Decizia de astăzi are loc ca urmare a unui amplu proces de consultări politice şi dezbateri publice. Odată cu adoptarea de către Consiliul European a SUERD, se trece la etapa decisivă, de punere în practică a tuturor ideilor, proiectelor şi iniţiativelor, care au angajat, politic şi tehnic, ţările dunărene şi care vor da substanţă şi valoare proiectului european al Strategiei dunărene, care trebuie să fie o strategie durabilă, verde, bazată pe noi tehnologii, pe inovare şi care să ducă la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor europeni”, a declarat şeful diplomaţiei române.

În iunie 2009, Consiliul European a aprobat iniţiativa privind Strategia Dunării ca pe un proiect european şi a solicitat Comisiei Europene elaborarea unei Strategii până la sfârşitul anului 2010. În ianuarie 2010, Comisia Europeană a iniţiat un proces de consultare publică pe tema Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Summit-ul la nivel înalt de la Bucureşti din 8 noiembrie 2010 a reprezentat momentul dezbaterii finale pe tema viitoarei Strategii dunărene. Reuniunea s-a finalizat cu adoptarea unei Declaraţii politice care reflecta angajamentul şi sprijinul politic al statelor riverane pentru viitoarea Strategie UE pentru Regiunea Dunării. Acesta a precedat adoptarea, la data de 8 decembrie 2010, a două documente cadru: Planul de Acţiune şi Comunicarea Comisiei Europene asupra Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

În data de 3 februarie 2011, comisarul european pentru politici regionale, Johannes Hahn, făcea anunţul oficial cu privire la repartizarea domeniilor prioritare din cadrul SUERD, fiecare dintre statele riverane primind responsabilitatea coordonării unor domenii prioritare. României i-au fost atribuite domeniile prioritare: transport (partea de navigabilitate - împreună cu Austria); promovarea culturii şi turismului (împreună cu Bulgaria); managementul riscurilor de mediu (împreună cu Ungaria).

Prin crearea la 30 martie 2011 a Forumului naţional pentru implementarea Strategiei Dunării, România a arătat că este pregătită să treacă la noua fază a acestui proiect, preşedinţia fiind asigurată de către ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi. Forumul include reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, mediului universitar şi academic, mediului privat, societăţii civile.

 

Sursa MAE

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…