Centrul de presă

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calității aerului

În condiţiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE.

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la parcursul Europei în materie de ameliorare a calităţii aerului, avem multe motive să fim mândri. Dar cele 500 000 de decese premature asociate poluării ridicate a aerului cu particule în suspensie ne spun că rămân încă în mod clar multe de făcut. Este nevoie să demarăm imediat discuțiile privind următoarea generație de obiective privind calitatea aerului.”

Consultarea publică invită toate părțile interesate să îşi împărtăşească punctele de vedere privind cele mai bune modalităţi de ameliorare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului. Consultarea este împărţită în două părţi – un scurt chestionar pentru publicul larg şi o secţiune mai lungă pentru experţi şi persoane care lucrează în acest domeniu provenind din administraţiile naţionale, autorităţi regionale şi locale, cercetători, întreprinderi, părţi interesate, grupuri din domeniul sănătăţii şi al mediului, precum şi alte grupuri implicate în punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului.


Etapele următoare

Această operaţiune reprezintă începutul unui proces amplu de consultare, anunţat de Comisie în ianuarie 2011 (a se vedea MEMO/11/31). Comisia va continua activităţile pregătitoare şi va organiza o nouă rundă de consultări publice, cel mai târziu în 2013, înainte de a prezenta ideile privind viitorul politicii UE în domeniul aerului.


Context

Politica UE în domeniul aerului are o lungă istorie şi reprezintă una din poveştile de succes ale politicii de mediu. Potrivit raportului privind starea mediului (State of the Environment Report) al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), în ultimii 20 de ani s-a constatat o scădere a emisiilor generate de toţi poluanţii atmosferici relevanţi. În cazul anumitor poluanţi emisiile au scăzut semnificativ, cele de plumb fiind de exemplu reduse cu aproximativ 90 %. Legislaţia UE privind emisiile industriale, emisiile provenind de la vehicule şi calitatea combustibilului a jucat un rol major în aceste reduceri.

Dar calitatea aerului în UE este încă destul de departe de obiectivele celui de-al 6-lea Program de acţiune pentru mediu (6th Environmental Action Programme), prin care UE şi-a propus să atingă „niveluri de calitate a aerului care nu au un impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului şi nu prezintă riscuri pentru acestea”.

În 2008, 45 % din populaţia UE locuia încă în zone în care erau depăşite valorile limită privind particulele în suspensie (PM10), 49 % locuiau în zone în care era depăşită valoarea limită anuală de NO2, iar 46 % în zone în care era depăşită valoarea ţintă de O3 considerată sigură pentru sănătatea umană. În plus, între 20 şi 30 % din locuitorii zonelor urbane sunt expuşi unei serii de depăşiri ale limitelor.

Cel mai recent Eurobarometru privitor la atitudinile cetăţenilor europeni faţă de mediu (Attitudes of European citizens towards the environment) (365) a arătat că pentru 36 % din cetăţeni, poluarea atmosferică reprezintă una din primele cinci preocupări de mediu principale, în timp ce pentru 40 % dintre aceştia poluarea din oraşe este prima problemă de mediu care le vine în minte.


Informaţii suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa 

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului şi revizuirea acesteia puteţi găsi la adresele:

  

Sursa COM 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…