Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene Bogdan Aurescu a participat luni, 23 mai 2011, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfăşurată la Bruxelles. Principalele subiecte pe agenda de discuţii au vizat pregătirea Consiliului European (CE) din 24 iunie 2011 şi aprobarea Raportului Preşedinţiei Consiliului privind cadrul UE pentru integrarea romilor. Miniştrii au abordat, totodată, procesul de aderare a Croaţiei la UE şi au adoptat Concluzii privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

Consiliul Afaceri Generale a agreat agenda Consiliului European de vară, care se va desfăşura la Bruxelles la 23 – 24 iunie 2011. În cadrul reuniunii la nivel înalt, principalele subiecte în atenţia şefilor de stat şi de guvern vor fi migraţia şi politicile economice (semestrul european, pachetul legislativ privind consolidarea guvernării economice în UE).

Liderii din statele membre ale UE vor andosa Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi raportul Preşedinţiei ungare privind cadrul european de promovare a incluziunii romilor. Va fi numit Preşedintele Băncii Centrale Europene.

România a exprimat susţinere faţă de agenda Consiliului European propusă de Preşedinţia ungară. A arătat că sprijină obiectivul de consolidare a spaţiului Schengen, indicând că reintroducerea controalelor la frontierele interne trebuie să fie bazată pe criterii clar definite, ca ultimă soluţie în cazuri excepţionale şi limitată în timp.

Consiliul a aprobat raportul Preşedinţiei ungare privind integrarea romilor în vederea transmiterii acestuia spre adoptare către Consiliul European. România apreciază eforturile depuse de preşedinţia în exerciţiu pentru adoptarea Concluziilor Consiliului pe tema cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi avansarea dosarului într-o manieră echilibrată, antrenând angajamentul tuturor statelor membre pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor pe întreg teritoriul Uniunii.

România s-a implicat activ în elaborarea cadrului european, insistând pe asigurarea unui echilibru între drepturile acestei minorităţi, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor la nivel european şi aspectele legate de implicarea UE şi a statelor membre în realizarea de programe de incluziune socială. 

Miniştrii au avut un schimb informal de opinii privind procesul de aderare a Croaţiei la UE. România susţine aderarea Croaţiei în condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor, salută eforturile de până acum ale autorităţilor de la Zagreb în sensul îndeplinirii condiţionalităţilor şi  încurajează continuarea acestora.

Consiliul Afaceri Generale a adoptat Concluzii privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…