Centrul de presă

Participarea secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene Bogdan Aurescu a participat luni, 23 mai 2011, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfăşurată la Bruxelles. Principalele subiecte pe agenda de discuţii au vizat pregătirea Consiliului European (CE) din 24 iunie 2011 şi aprobarea Raportului Preşedinţiei Consiliului privind cadrul UE pentru integrarea romilor. Miniştrii au abordat, totodată, procesul de aderare a Croaţiei la UE şi au adoptat Concluzii privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

Consiliul Afaceri Generale a agreat agenda Consiliului European de vară, care se va desfăşura la Bruxelles la 23 – 24 iunie 2011. În cadrul reuniunii la nivel înalt, principalele subiecte în atenţia şefilor de stat şi de guvern vor fi migraţia şi politicile economice (semestrul european, pachetul legislativ privind consolidarea guvernării economice în UE).

Liderii din statele membre ale UE vor andosa Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi raportul Preşedinţiei ungare privind cadrul european de promovare a incluziunii romilor. Va fi numit Preşedintele Băncii Centrale Europene.

România a exprimat susţinere faţă de agenda Consiliului European propusă de Preşedinţia ungară. A arătat că sprijină obiectivul de consolidare a spaţiului Schengen, indicând că reintroducerea controalelor la frontierele interne trebuie să fie bazată pe criterii clar definite, ca ultimă soluţie în cazuri excepţionale şi limitată în timp.

Consiliul a aprobat raportul Preşedinţiei ungare privind integrarea romilor în vederea transmiterii acestuia spre adoptare către Consiliul European. România apreciază eforturile depuse de preşedinţia în exerciţiu pentru adoptarea Concluziilor Consiliului pe tema cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi avansarea dosarului într-o manieră echilibrată, antrenând angajamentul tuturor statelor membre pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor pe întreg teritoriul Uniunii.

România s-a implicat activ în elaborarea cadrului european, insistând pe asigurarea unui echilibru între drepturile acestei minorităţi, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor la nivel european şi aspectele legate de implicarea UE şi a statelor membre în realizarea de programe de incluziune socială. 

Miniştrii au avut un schimb informal de opinii privind procesul de aderare a Croaţiei la UE. România susţine aderarea Croaţiei în condiţiile îndeplinirii tuturor criteriilor, salută eforturile de până acum ale autorităţilor de la Zagreb în sensul îndeplinirii condiţionalităţilor şi  încurajează continuarea acestora.

Consiliul Afaceri Generale a adoptat Concluzii privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…