Centrul de presă

Participarea ministrului Afacerilor Externe Teodor Baconschi la CAE

Ministrul Afacerilor Externe Teodor Baconschi a participat luni, 21 februarie, la lucrările Consiliului Afaceri Externe (CAE), care a avut loc la Bruxelles.

Principalele subiecte pe agenda sesiunii de lucru a Consiliului au fost evoluţiile din vecinătatea sudică, Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, Bosnia şi Herţegovina, Iran, Zimbabwe, Sahel şi Cornul Africii, rezoluţia privind reprezentarea UE la ONU şi pregătirea viitoarei sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului. La punctul Diverse au fost discutate rezultatele conferinţei donatorilor pentru Belarus, de la Varşovia, încheierea mandatului Reprezentantului Special al UE pentru zona Caucazului de Sud şi facilităţile comerciale pentru Pakistan. Au fost adoptate concluzii ale Consiliului privind evoluţiile din vecinătatea sudică şi libertatea de religie şi credinţă.

Reuniunea a debutat cu un dineu de lucru în seara zilei de 20 februarie, care a permis un schimb de vederi între miniştri pe tema recentelor evoluţii din lumea arabă şi examinarea instrumentelor aflate la dispoziţia UE pentru a contribui la stabilitatea, dezvoltarea şi transformarea regiunii. Accentul a fost pus pe evoluţiile din Tunisia, Egipt, dar şi Libia, precum şi pe tendinţele similare care se constată în ultimele zile şi în alte state din zonă.

Ministrul Teodor Baconschi a susţinut necesitatea unei evaluări de ansamblu a relaţiei UE cu statele din regiune, cu scopul identificării modalităţilor de acţiune politică, a obiectivelor realizabile, a factorilor care pot fi antrenaţi în aceste acţiuni şi a resurselor necesare. Abordarea UE faţă de regiune trebuie să depăşească preocupările strict din sfera securităţii şi să vizeze optimizarea utilizării tuturor instrumentelor specifice ale UE. Au fost evocate, în acest sens, experienţele României şi ale altor noi state membre UE în construcţia democratică, care au relevanţă şi pentru statele sud-mediteraneene. De altfel, elementele pe care România le consideră necesare pentru contribuţia pe care UE o pregăteşte pentru regiune au fost enumerate într-o scrisoare adresată Înaltului Reprezentant pentru PESC, Catherine Ashton, inclusiv în contextul vizitei pe care aceasta o va efectua la Cairo la data de 22 februarie 2011.

Un alt domeniu de interes pentru România pe agenda acestui Consiliu a fost situaţia din Bosnia şi Herţegovina. Obiectivul discuţiilor purtate a fost acela de a formula noi direcţii strategice pentru UE prin care să se asigure tranziţia acestui stat de la etapa post-Dayton la etapa pregătitoare începerii negocierilor pentru aderarea la UE.

Principalele elemente asupra cărora s-au axat discuţiile au fost perspectiva încheierii mandatului Înaltului Reprezentant (OHR) şi, respectiv, adoptarea unui set de măsuri restrictive (pe regimul de circulaţie şi averi personale), care să poată fi aplicate persoanelor din Bosnia şi Herţegovina care ar submina aplicarea prevederilor Acordului de la Dayton.

Ministrul de externe român a susţinut coordonarea eficientă a UE cu Consiliul de Implementare a Păcii (PIC), astfel încât să rezulte o abordare comună potrivit căreia decuplarea mandatelor RSUE/ÎR reprezintă o etapă preliminară într-un proces care are ca finalitate închiderea OHR. De asemenea, viitoarea strategie a UE privind Bosnia şi Herţegovina ar trebui să cuprindă o paletă mai largă de aspecte de natură economică, politică, integrare regională şi juridică, abordate într-un tot unitar, împreună cu Bosnia şi Herţegovina, care să permită, în cel mai scurt timp posibil, ca această ţară să poată ajunge în etapa în care să fie invitată să demareze negocieri de aderare la UE.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…