Centrul de presă

Eveniment pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a organizat, la 1 februarie 2011, cu participarea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, un eveniment dedicat promovării obiectivelor României în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Acţiunea a fost organizată în contextul publicării Comunicării Comisiei Europene privind Strategia şi al debutului procesului de aprobare de către Consiliu.

În alocuţiunea de deschidere, ministrul Baconschi a subliniat: „Europa noastră devine din ce în ce mai mult un spaţiu al contactelor interumane şi al dialogului intercultural, o structură dinamică şi orientată spre o abordare regională”. Dunărea trebuie să devină mai curată, iar conexiunile de transport mai eficiente, astfel încât contactele inter-umane, turismul şi investiţiile să ducă la creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor din regiune.

Referindu-se la Strategia Dunării, ministrul Baconschi a evidenţiat faptul că progresul durabil al regiunii necesită o alocare eficientă a resurselor, o coordonare şi o planificare comună a statelor riverane membre ale UE, candidate şi vecine. Astfel, Dunărea va deveni liantul Europei unite.

Atât Comisia Europeană, cât şi Parlamentul European şi Comitetul Regiunilor au susţinut încă de la început ideea lansată de România şi Austria, a realizării unui nou format de cooperare la Dunăre, care să propună noi mecanisme cu relevanţă politică şi economică şi cu impact asupra vieţii riveranilor. Cu această ocazie, ministrul Baconschi a mulţumit instituţiilor europene pentru implicare şi pentru promovarea largă a Strategiei Dunării.

Ministrul a pledat pentru responsabilizarea tuturor actorilor implicaţi în menţinerea interesului autorităţilor guvernamentale şi locale şi de participarea, în continuare, a reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului de afaceri, la dialogul pe temele analizate în cadrul Strategiei Dunării.

Informaţii suplimentare

La 8 decembrie 2010, Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, precum şi Planul de Acţiune aferent.

Aceste documente cuprind analiza situaţiei actuale şi alătură acţiunilor prioritare o serie de proiecte strategice pe care statele riverane se angajează să le implementeze.

Planul de Acţiune cuprinde 11 domenii prioritare, grupate pe patru piloni: conectivitatea (transport, energie, cultură, turism, relaţii interumane), protecţia mediului (calitatea apei, managementul riscurilor, biodiversitatea), creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare, tehnologia informaţiei, competitivitate) şi buna guvernare (îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi securitate).

Planul de Acţiune va fi actualizat periodic, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi a trendurilor sociale din regiune. Realizarea obiectivelor Planului de Acţiune va fi monitorizată de Comisia Europeană.

Coordonarea domeniilor prioritare din cadrul Strategiei Dunării se va face de către statele riverane, în funcţie de propunerile de coordonare înaintate de acestea Comisiei Europene.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…