Centrul de presă

Eveniment pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a organizat, la 1 februarie 2011, cu participarea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, un eveniment dedicat promovării obiectivelor României în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Acţiunea a fost organizată în contextul publicării Comunicării Comisiei Europene privind Strategia şi al debutului procesului de aprobare de către Consiliu.

În alocuţiunea de deschidere, ministrul Baconschi a subliniat: „Europa noastră devine din ce în ce mai mult un spaţiu al contactelor interumane şi al dialogului intercultural, o structură dinamică şi orientată spre o abordare regională”. Dunărea trebuie să devină mai curată, iar conexiunile de transport mai eficiente, astfel încât contactele inter-umane, turismul şi investiţiile să ducă la creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor din regiune.

Referindu-se la Strategia Dunării, ministrul Baconschi a evidenţiat faptul că progresul durabil al regiunii necesită o alocare eficientă a resurselor, o coordonare şi o planificare comună a statelor riverane membre ale UE, candidate şi vecine. Astfel, Dunărea va deveni liantul Europei unite.

Atât Comisia Europeană, cât şi Parlamentul European şi Comitetul Regiunilor au susţinut încă de la început ideea lansată de România şi Austria, a realizării unui nou format de cooperare la Dunăre, care să propună noi mecanisme cu relevanţă politică şi economică şi cu impact asupra vieţii riveranilor. Cu această ocazie, ministrul Baconschi a mulţumit instituţiilor europene pentru implicare şi pentru promovarea largă a Strategiei Dunării.

Ministrul a pledat pentru responsabilizarea tuturor actorilor implicaţi în menţinerea interesului autorităţilor guvernamentale şi locale şi de participarea, în continuare, a reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului de afaceri, la dialogul pe temele analizate în cadrul Strategiei Dunării.

Informaţii suplimentare

La 8 decembrie 2010, Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, precum şi Planul de Acţiune aferent.

Aceste documente cuprind analiza situaţiei actuale şi alătură acţiunilor prioritare o serie de proiecte strategice pe care statele riverane se angajează să le implementeze.

Planul de Acţiune cuprinde 11 domenii prioritare, grupate pe patru piloni: conectivitatea (transport, energie, cultură, turism, relaţii interumane), protecţia mediului (calitatea apei, managementul riscurilor, biodiversitatea), creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare, tehnologia informaţiei, competitivitate) şi buna guvernare (îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi securitate).

Planul de Acţiune va fi actualizat periodic, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi a trendurilor sociale din regiune. Realizarea obiectivelor Planului de Acţiune va fi monitorizată de Comisia Europeană.

Coordonarea domeniilor prioritare din cadrul Strategiei Dunării se va face de către statele riverane, în funcţie de propunerile de coordonare înaintate de acestea Comisiei Europene.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…