Centrul de presă

Participarea ministrului Afacerilor Externe Teodor Baconschi la Consiliul Afaceri Generale (CAG)

Ministrul Afacerilor Externe Teodor Baconschi a participat, astăzi, 31 ianuarie 2011, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfăşurată la Bruxelles.

Principalele subiecte discutate au vizat: pregătirea Consiliului European din 4 februarie 2011; prezentarea programului de lucru şi a priorităţilor Preşedinţiei ungare şi, respectiv, a foii de parcurs pentru implementarea semestrului european; o primă informare pe tema foii de parcurs pentru adoptarea unei strategii privind incluziunea socială a romilor. De asemenea, a fost prezentat calendarul de lucru al Preşedinţiei ungare pentru adoptarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Pregătirea Consiliului European din 4 februarie 2011 a reprezentat principalul subiect de discuţie de pe agenda CAG. Reuniunea şefilor de stat şi de guvern din această săptămână va oferi prilejul de a avea un schimb de opinii cu privire la cadrul viitoarei politici comune a UE în domeniul energiei şi, respectiv, la elaborarea unei abordări strategice integrate privind inovarea. De asemenea, liderii europeni vor aborda şi aspecte legate de guvernarea economică şi stabilitatea zonei euro, respectiv stadiul lucrărilor privind mecanismul european de stabilizare in zona euro.

„Am exprimat în numele României următoarele poziţii: ne dorim un nivel de ambiţii cât mai ridicat cu privire la noile politici energetice ale Uniunii, vrem să lucrăm pentru funcţionarea unei pieţe interne a energiei, pentru creşterea eficienţei energetice şi întărirea Uniunii Europene în dialogul cu furnizorii cheie şi cu ţările de tranzit”, a declarat şeful diplomaţiei române.

Ministrul român a evidenţiat preocuparea pentru combaterea “sărăciei energetice” la nivelul consumatorilor vulnerabili. Obiectivul interconectării depline a pieţelor tuturor statelor membre ar fi incomplet fără materializarea acestuia şi la nivelul consumatorilor europeni.

De asemenea, a reiterat importanţa asigurării interconectărilor şi cu ţările din vecinătatea europeană, pentru realizarea securităţii energetice a UE. Apropierea intereselor energetice ale vecinătăţii estice cu cele europene constituie, pe termen lung, cea mai bună investiţie pe care UE o poate face în vecinătatea estică. În context, a salutat importanţa Coridorului Sudic.

Ministrul Baconschi a susţinut acordarea de finanţare publică proiectelor strategice, de interes european, care nu sunt însă validate de piaţă.

Referitor la politica de inovare, ministrul de externe a arătat că este necesară stabilirea de măsuri care să reducă discrepanţele de finanţare comunitară a cercetării şi inovării între diferitele regiuni ale Uniunii. Importanţa acordată domeniului inovării, inclusiv din perspectiva finanţării acesteia, trebuie să ia în considerare realităţile curente ale Uniunii, să ţină seama de specificităţile naţionale, inclusiv de punctele de plecare diferite ale statelor membre.

În cadrul reuniunii, miniştrii de externe au avut şi un prim schimb de opinii cu privire la programul de lucru şi priorităţile mandatului Preşedinţiei ungare a Consiliului UE în primul semestru al anului 2011. Acesta se subsumează unui număr de 4 obiective generale: creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială; o Europă mai puternică; o Uniune mai aproape de cetăţeni; o angajare globală responsabilă.

În acest context, oficialul român a prezentat dosarele prioritare ale României pe parcursul acestei preşedinţii: aderarea la Schengen, adoptarea Strategiei Dunării, incluziunea romilor, extinderea UE sau Parteneriatul Estic.

„În ce ne priveşte, împreună cu alţi reprezentanţi ai statelor membre, nu numai Bulgaria, dar şi Cehia bunăoară, am readus în discuţie şi importanţa de a obţine o decizie cu privire la calendarul aderării, extinderii spaţiului Schengen, pe durata preşedinţiei ungare. Aşa cum a rezultat din adoptarea raportului final de evaluare, suntem pregătiţi să ne asumăm această responsabilitate”, a adăugat şeful diplomaţiei române.

Un alt subiect pe agenda reuniunii a fost prezentarea de către Preşedinţia ungară a foii de parcurs pentru implementarea semestrului european.

Prin semestrul european se urmăreşte oferirea unei dimensiuni ex-ante clare a coordonării politicilor economice la nivel european. Acesta va oferi cadrul pentru alinierea temporală a Programelor de Stabilitate şi Convergenţă privind perspectivele macroeconomice şi planurile fiscale cu Programele Naţionale de Reformă.

România apreciază că foia de parcurs este una ambiţioasă şi reflectă caracterul de urgenţă al unor linii directoare pentru implementarea, la nivel naţional, a Strategiei 2020.

Preşedinţia ungară a prezentat calendarul dezbaterilor asupra Comunicării Comisiei Europene referitoare la strategia europeană de integrare a romilor. Dezbaterile vor avea loc la nivelul diverselor formaţiuni ale Consiliului UE, urmând ca Preşedinţia ungară să elaboreze un raport, care va fi prezentat la Consiliul Afaceri Generale din mai 2011 şi adoptat ulterior la Consiliului European din iunie.

Ministrul român de externe a arătat că, în perioada următoare, eforturile UE ar trebui să se concentreze asupra incluziunii sociale a romilor, cu respectarea, în acelaşi timp, a drepturilor de care se bucură, inclusiv dreptul la liberă circulaţie.

Un ultim punct pe agenda CAG l-a reprezentat calendarul de lucru pentru adoptarea la Consiliul European din iunie a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, care se numără printre priorităţile cheie ale Preşedinţiei ungare

Ministrul Baconschi a arătat că dezvoltarea regiunii Dunării, prin proiecte concrete, în care să fie implicate companiile, autorităţile locale sau mediul universitar reprezintă o prioritate pentru România. A exprimat disponibilitatea de a coordona, împreună cu partenerii din Austria, Bulgaria şi Ungaria, următoarele arii prioritare: navigaţia pe apele interioare, managementul riscurilor şi respectiv, cultura şi turismul.

„Nu e vorba doar de cele aproape 100 de miliarde care vor fi alocate proiectelor de infrastructură, mediu, dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră, turism, schimburi culturale – ci şi de un experiment nou. Acela de a decupa o macro-regiune danubiană, prin colaborare cu state membre, candidate sau non-membre, ceea ce sporeşte interesul politic al implementării acestei strategii”, a explicat ministrul Baconschi.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…