Centrul de presă

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene din MAE, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 19 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG). Agenda discuțiilor a inclus Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie 2019, dialogul anual privind consolidarea respectării statului de drept în Uniunea Europeană, extinderea și procesul de stabilizare și de asociere.

In contextul schimbului de opinii în pregătirea reuniunii Consiliului European din decembrie, secretarul de stat Iulia Matei a apreciat importanța subiectelor care au fost incluse pe agenda proximului Consiliului European și implicit importanța unei pregătiri corespunzătoare a discuțiilor de la nivelul liderilor, în special cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. În context, secretarul de stat român a exprimat așteptarea României cu privire la prezentarea, de către Președinția finlandeză a Consiliului UE, a unei variante revizuite a documentului de negociere care să reflecte, de o manieră echilibrată și cuprinzătoare, pozițiile exprimate până în prezent de către toate statele membre. A punctat, de asemenea, importanța pe care România o acordă alocărilor pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună în viitorul buget, în scopul continuării procesului de atingere a convergenței şi a realizării obiectivelor asumate prin Agenda Strategică a Uniunii.

In cadrul reuniunii CAG, a avut loc un schimb de opinii cu privire la dialogul anual privind statul de drept în Uniune. Discuțiile au fost finalizate cu adoptarea de Concluzii pe această temă ale Președinției finlandeze a Consiliului UE. In intervenție, reprezentantul României a subliniat susținerea pentru consolidarea statului de drept la nivelul întregii Uniuni, pe baza principiilor de obiectivitate, non-discriminare și tratament egal între statele membre. A exprimat susținerea pentru propunerea Comisiei Europene privind instituirea unui ciclu anual de evaluare a stadiului statului de drept la nivelul tuturor statelor membre, precum și pentru avansarea discuțiilor privind instituirea unui mecanism general aplicabil la nivel UE care să conducă la crearea de sinergii în cadrul Uniunii şi să evite, totodată, suprapunerile și paralelismele cu alte mecanisme și procese.

De asemenea, Consiliul a avut un schimb de opinii cu privire la stadiul extinderii și procesului de stabilizare și asociere. Secretarul de stat Iulia Matei a evidențiat necesitatea continuării procesului de extindere pentru a asigura o perspectivă europeană clară regiunii. A subliniat importanța strategică a acestui proces care trebuie să transmită un mesaj politic pozitiv partenerilor din regiune. În acest context, a exprimat susținerea României pentru adoptarea fără întârziere a deciziilor de deschidere a negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și cu Albania. A arătat că orice proces viitor de reflecție asupra metodologiei procesului de extindere trebuie să se realizeze fără blocarea deciziilor în curs pentru statele candidate și fără să constituie un obstacol pentru statele candidate angajate în acest parcurs. Totodată, a menționat că este important ca această discuție să aibă loc într-un cadru mai extins, cu implicarea viitoarei Comisii Europene, având în vedere rolul esențial al acesteia în imprimarea unei viziuni clare în beneficiul avansării procesului de extindere.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Secretarului de stat pentru afaceri europene din MAE, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

19.11.2019

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat, la 19 noiembrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG). Agenda discuțiilor a inclus Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, pregătirea reuniunii Consiliului European din 12-13 …

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…