Centrul de presă

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE.

Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat Extinderea și procesul de stabilizare și de asociere – Albania și Republica Macedonia de Nord, pregătirea Consiliului European din 17-18 octombrie 2019, a cărui agendă cuprinde: Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, Brexit, implementarea Agendei Strategice 2019-2024, schimbări climatice și relații externe UE. Totodată, pe agenda Consiliului Afaceri Generale au mai figurat stadiul implementării Concluziilor Consiliul European din iunie 2019 și o informare din partea Președinției finlandeze a Consiliului referitoare la Seminarul privind transparența, desfășurat la Bruxelles, la 24 septembrie 2019.

În linie cu Concluziile adoptate la reuniunea CAG din iunie 2019, pe durata mandatului Președinției României la Consiliul UE, Consiliul UE a revenit asupra subiectului referitor la deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Republica Macedonia de Nord, cu obiectivul adoptării de Concluzii în acest sens. Consiliul UE va reveni asupra subiectului după reuniunea Consiliului European.

În intervenția sa, Ministrul George Ciamba a subliniat importanța respectării angajamentelor Uniunii în raport cu cele două state și formularea imediată a unei decizii pozitive de deschidere a negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania. A evocat progresele pe care cele două state membre le-au înregistrat în avansarea reformelor necesare, confirmate de evaluările Comisiei Europene, precum și reflectate de acordul de la Prespes. A reiterat relevanța deosebită pe care această decizie o prezintă pentru menținerea credibilității UE, inclusiv prin raportarea la cum a decurs aderarea Macedoniei de Nord la NATO, precum și pentru securitatea și stabilitatea în regiune, generând beneficii evidente atât pentru cele două state, cât și pentru UE. A făcut referire și la eforturile deosebite ale actualei Comisii Europene pentru avansarea procesului de extindere și pentru oportunitatea recunoașterii acestor eforturi printr-o decizie pozitivă, ca moștenire pentru viitoarea legislatură europeană.

În cadrul reuniunii CAG, a avut loc, totodată, un schimb de opinii în pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019, cu un accent deosebit pe negocierile privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. În raport cu acest subiect, miniștrii au avut un schimb de opinii pe baza unui document prezentat de către Președinția finlandeză a Consiliului UE, care cuprinde unele dintre elementele de substanță ale viitorului buget european.

Ministrul George Ciamba a apreciat faptul că liderii europeni vor avea o primă discuție de substanță cu privire la unele dintre elementele-cheie ale viitorului buget, cu reiterarea principiului potrivit căruia „nimic nu este agreat până când totul nu este agreat”. A punctat importanța asigurării în final a unui buget ambițios, echilibrat și realist care să permită prezervarea unui rol central pentru politicile care își au baza în Tratate, respectiv Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru asigurarea unui răspuns eficient la noile priorități. Oficialul român a exprimat îngrijorarea României cu privire la propunerile vizând o reducere substanțială a volumului total al bugetului UE, care generează un impact negativ, inclusiv asupra alocărilor totale pentru cele două politici care își au baza în Tratat. A punctat faptul că, în viziunea României, un buget UE diminuat nu poate garanta îndeplinirea acestor obiective și, de aceea, România continuă să pledeze pentru un nivel corespunzător al bugetului, pe baza propunerilor avansate de Comisia Europeană. A menționat că volumul general al bugetului este foarte important pentru implementarea obiectivelor stabilite prin Agenda Strategică, iar că, din această perspectivă, contribuția statelor membre la viitorul buget nu ar trebui sa fie sub limita propusă de Comisia Europeană.

Demnitarul a insistat, totodată, pe faptul că politicile tradiționale trebuie să își păstreze ponderea considerabilă și în viitorul buget, având în vedere faptul că aceste două politici susțin prioritățile investiționale ale Uniunii și implementarea eficientă a celorlalte politici UE. A exprimat reticența fermă a României față de avansarea de modificări care să afecteze alocările pentru cele două politici și obiectivul de convergență la nivel UE. A menționat, totodată, deschiderea României pentru continuarea discuțiilor privind propunerile de condiționalități pentru viitorul buget, ca parte a acordului politic general la nivelul Consiliului European asupra întregului Cadru Financiar Multianual.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…