Centrul de presă

Reuniunea Consiliului Competitivitate (Cercetare)

La 27 septembrie 2019, ministrul cercetării si inovării, Nicolae Hurduc, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Competitivitate (Cercetare). Agenda reuniunii a inclus o dezbatere publică privind Strategia UE pe termen lung pentru creștere durabilă și un schimb de opinii cu privire la posibilele legături dintre programul ”Orizont Europa” și alte programe ale UE. La dejunul de lucru, miniștrii au discutat și despre rolul cercetării și inovării în atingerea obiectivelor în materie de climă.
În intervenția sa, Ministrul Hurduc a subliniat că modelul de creștere durabilă bazat pe inovare ar trebui să promoveze politici publice ambițioase, care să cuprindă un nivel mai ridicat al investițiilor în cercetare și inovare și reînnoirea industriei. A indicat că politica de coeziune trebuie să constituie un instrument major al investițiilor în Europa, care să sprijine punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv pentru dezvoltarea de sinergii între programe și reducerea decalajelor de competitivitate în interiorul Uniunii.
În cadrul schimbului de opinii referitor la posibilele legături dintre programul ”Orizont Europa” și alte programe ale UE, oficialul român a arătat că pentru a maximiza eficiența și impactul programului ”Orizont Europa” asupra economiei europene și a societății în general, precum și pentru a aduce o contribuție consistentă la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă este nevoie de mai multă coerență și dezvoltarea sinergiilor dintre programul cadru de cercetare - inovare și celelalte programe ale Uniunii. În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va trebui să contribuie la creșterea coeziunii între statele membre și facilitarea accesului larg și neîngrădit la rezultatele acestor programe pentru toți cetățenii europeni, prin respectarea principiului incluziunii. De asemenea, a apreciat că o atenție sporită trebuie acordată dezvoltării capitalului uman pentru ca cetățenii și întreprinderile din toate statele membre UE să poată beneficia de avantajele noilor tendințe în inovare.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…