Centrul de presă

Reuniunea Consiliului Competitivitate (Piață internă și industrie) – Bruxelles

La 26 septembrie 2019, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Ivan, a participat la reuniunea Consiliului Competitivitate (Piață internă și industrie). Miniștrii au avut o dezbatere publică de orientare cu privire la Strategia UE pe termen lung pentru creștere durabilă și un schimb de opinii cu privire la dimensiunea externă a competitivității UE, în cadrul bilanțului competitivității. În timpul dejunului, au fost abordate aspecte legate de finanțarea creșterii durabile.

În intervenție, șeful delegației române a subliniat necesitatea unei abordări coerente între sustenabilitatea mediului și competitivitate, accentuând că, pentru România, tranziția industriei către neutralitatea climatică este un aspect de interes major. A evidențiat provocările și oportunitățile aduse de tranziția industriei către neutralitate climatică și faptul că aceasta se realizează într-un mediu global competitiv. Având în vedere că majoritatea produselor industriilor energo-intensive sunt tranzacționate la nivel global, viitoarea Agendă de creștere durabilă a UE ar trebui să asigure, în egală măsură, echilibrul între obiectivele de climă, competitivitatea economică și energie. A accentuat, în context, importanța ca UE să rămână lider la nivel global pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris. A făcut trimitere la Concluziile Consiliului COMPET din mai 2019 privind o strategie pentru politica industrială a UE, adoptate sub Președinția română a Consiliului UE, și a subliniat că elaborarea unei strategii pentru politica industrială a UE ar trebui să constituie o componentă esențială a viitoarei Agende de creștere durabilă.

 

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…