Centrul de presă

Reuniunea Consiliului Transport, Telecomunicații și Energie – aspecte de Transport (Bruxelles)

La 20 septembrie 2019, Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Minea, a participat la reuniunea Consiliului Transport, Telecomunicații și Energie – aspecte de Transport. Agenda Consiliului s-a axat pe o dezbatere de orientare pornind de la Comunicarea Comisiei Europene ”O planetă curată pentru toți – O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”, publicată în noiembrie 2018. Miniștrii transporturilor din statele membre UE au discutat pe larg asupra modalităților de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din domeniul transporturilor, în conformitate cu angajamentele asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris, acoperind cele trei sectoare - transportul terestru (rutier și feroviar), aviația și transportul maritim.
În intervenție, secretarul de stat român a subliniat că problematica reducerii emisiilor de CO2 în sectorul transportului rutier reprezintă o prioritate majoră pentru România și s-a înscris între prioritățile Președinției române a Consiliului UE (ianuarie-iunie 2019). În ceea ce privește propunerile legislative în sectorul rutier, a atras atenția asupra impactului negativ pe care o parte dintre măsurile propuse în Pachetul Mobilitate 1, cum ar fi restricționarea cabotajului și obligația întoarcerii acasă a șoferilor și a vehiculelor la 4 săptămâni, il va avea nu doar asupra eficienței activității operatorilor de transport rutier din statele membre periferice, ci și asupra realizării obiectivului UE de decarbonizare a transporturilor. Noile reguli, așa cum sunt ele propuse, vor avea un efect contrar, vor crește semnificativ cursele în gol, care în prezent sunt de aproximativ 20%, și implicit emisiile de CO2.
În ceea ce privește obiectivele de reducere a emisiilor generate de sectorul aviației, a apreciat că toți factorii implicați în transportul aerian, în principal aeroporturile, operatorii aerieni și furnizorii serviciilor de trafic aerian, trebuie să se angajeze în acest efort. A arătat, în context, că Uniunea trebuie să aibă o strategie pentru producerea combustibililor alternativi durabili, pe modelul strategiei pentru baterii, cu identificarea surselor sustenabile pentru producerea acestora și oferirea de soluții de compensare a costurilor.
În ceea ce privește decarbonizarea transportului maritim, a precizat că România susține o abordare ambițioasă și realistă, care ține cont de dimensiunea globală a acestui sector.
Mai multe informații despre temele de pe agenda Consiliului Transport, Telecomunicații și Energie (Transport) sunt disponibile la https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2019/09/20/

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

20.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 ianuarie 2020, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată la Bruxelles. Agenda reuniunii a avut ca puncte principale de discuție: regiunea Sahel și diplomația climatică, iar dejunul de…

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe

10.01.2020

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, convocată de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vicepreședinte al Comisiei…