Centrul de presă

Întrevederea Reprezentantului Permanent al României pe lângă UE, Luminița Odobescu, cu o delegație română aflată în vizită de studiu în cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”

Reprezentantului Permanent al României pe lângă UE, ambasadorul Luminița Odobescu, a avut astăzi, 17 octombrie 2018, la sediul Reprezentanței, o întrevedere cu o delegație formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului României, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ministerului Muncii și Justiției Sociale  și  ai Institutului Național de Administrație. Delegația se află într-o vizită de studiu în Belgia și Franța, ca parte a proiectului “Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Parteneri în implementarea proiectului sunt Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, iar Banca Mondială acordă asistență tehnică.

Cu acest prilej, Reprezentantul Permanent al României pe lângă UE a menționat demersurile ample de pregătire a funcționarilor români pentru preluarea în cele mai bune condiții a Președinției Consiliu UE, de la 1 ianuarie 2019, precum și importanța unei colaborări eficiente cu Secretariatul General al Consiliului, Comisia și Parlamentul European. “Preluarea pentru prima dată de către țara noastră a Președinției Consiliului UE reprezintă în egală măsură o responsabilitate și o oportunitate pentru administrația românească. Demersurile de pregătire și exercitare a Președinției Consiliului UE au ca rezultat un bagaj de expertiză semnificativ, ceea ce reprezintă o valoare adăugată pentru toți funcționarii implicați în acest proces și pentru instituțiile românești pe ansamblu”, a subliniat ambasadorul Luminița Odobescu.

A apreciat, de asemenea, importanța unei colaborări eficiente între Reprezentanță și administrația din capitală în toate etapele procesului decizional la nivel UE, de la elaborarea pozițiilor, prezentarea acestora și în final la implementarea la nivel național.  

În ceea ce privește Grupul de lucru privind statutul funcționarilor publici europeni (STAT),  ambasadorul Luminița Odobescu a subliniat că acesta este unul dintre grupurile Consiliului UE căruia un număr mare de state membre îi acordă o atenție deosebită. “A fi funcționar într-o instituție europeană nu reprezintă numai un loc de muncă prestigios la nivel profesional, ci este și în beneficiul statului a cărui naționalitate o porți. Iar România, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, a făcut eforturi de-a lungul anilor pentru a susține reprezentarea românească la nivel cât mai larg în instituțiile europene, eforturi pe care le facem în continuare. Vă urez succes în implementarea acestui proiect de modernizare a administrației publice, care va atrage cu sine modernizare actului administrativ ”, a declarat Luminița Odobescu.

Informații suplimentare:

Scopul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică” îl reprezintă dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, inclusive și inovative.

Vizita de studiu urmărește schimbul de experiență dintre partea română și cele două state europene, cu accent pe modele de bună practică în domeniile: managementul strategic al resurselor umane în administrația publică; evidența personalului din administrația publică și sisteme informatice aferente; mecanisme de control al calității reglementărilor.

În contextul preluării de către România a Președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, ANFP va asigura președinția grupului de lucru privind statutul funcționarilor publici europeni.

Actualitatea Reprezentanţei

Participarea Ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

15.10.2019

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la Luxemburg, la 15 octombrie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, organizată de către Președinția finlandeză a Consiliului UE. Principalele subiecte abordate la reuniune au vizat…

Participarea ministrului justiției, Ana Birchall, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (Justiție)

07.10.2019

Ana Birchall: Temele dezbătute în cadrul Consiliului JAI prezintă un interes deosebit din perspectiva consolidării spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, a continuării discuțiilor inițiate de Președinția română și a creșterii…